Uwaga! Informację ws Dodatku do Opału!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Stawiguda


Uprzejmie informujemy, że od dnia 28 września 2022 roku wnioski o wypłatę DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (tzn. pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy) przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie, przy ul. Olsztyńskiej 3. Wnioski można również składać za pośrednictwem platformy  e-puapem (wniosek musi być bezwzględnie opatrzony podpisem elektronicznym).

O dodatek do ogrzewania mogą ubiegać się właściciele gospodarstw, którzy zgłosili lub już mają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), chodzi o drewno, pellet, gaz LPG lub olej opałowy. Nie ma tu kryterium dochodowego.

Dopłaty do poszczególnych źródeł ciepła wynoszą odpowiednio:
3000 zł - dopłata do pelletu oraz innego rodzaj biomasy, w szczególności (brykietu drzewnego, słomy, ziarna zbóż),
2000 zł - dopłata do oleju opałowego,
1000 zł - dopłata do drewna kawałkowego,
500 zł - dopłata do gazu LPG.

WAŻNE! Wskazane źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.
Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie przyjmowania wniosku.
Dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły opał

Jak wypełnić wniosek o dodatek do opału?
• Na początku wpisujemy informację, do kogo kierujemy wniosek. W przypadku naszej gminy będzie to Wójt Gminy Stawiguda.
• Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL miejsce zamieszkania, numer rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki, dane kontaktowe w tym przede wszystkim adres e-mail na który zostanie wysłana informacja o wypłacie dodatku do opału
•Zaznaczamy oraz wpisujemy ilość osób w Gospodarstwie domowym. Pamiętaj o tym, że ty również wchodzisz w skład gospodarstwa domowego wiec nie zapomnij w tej rubryce wpisać swoich danych, nawet jeśli twoje gospodarstwo domowe jest jednoosobowe.
• Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ciepła, np. kocioł na paliwo stałe, koza, piec kaflowy czy kocioł olejowy . Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie przyjmowania wniosku.
•Wskazujemy rodzaj wykorzystywanego Paliwa
• Wskazujemy czy mieszkamy w budynku jednorodzinnym, czy wielorodzinnym.
• Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe oraz składamy podpis x2 pod Klauzulą RODO.

Wniosek do pobrania:
Wniosek dodatek do opału + RODO  - Word
Wniosek dodatek do opału + RODO  - PDF 

https://www.gov.pl/web/klimat/wnioski-do-pobrania-i-informacje-dla-gospodarstw-domowych-i-podmiotow-spolecznych-w-sprawie-dodatkow-z-tytulu-wykorzystania-niektorych-zrodel-ciepla