Dodatek Węglowy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stawiguda
Informujemy, że wnioski o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do 30 listopada 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10 bądź e-puapem (Wniosek opatrzony podpisem elektronicznym)

Dodatek w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

WAŻNE! Wskazane źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?
• Na początku wpisujemy informację, do kogo kierujemy wniosek. W przypadku naszej gminy będzie to Wójt gminy Stawiguda.
• Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL miejsce zamieszkania, numer rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki, dane kontaktowe w tym przede wszystkim adres e-mail na który zostanie wysłana informacja o wypłacie dodatku węglowego.
•Zaznaczamy oraz wpisujemy ilość osób w Gospodarstwie domowym. Pamiętaj o tym, że ty również wchodzisz w skład gospodarstwa domowego wiec nie zapomnij w tej rubryce wpisać swoich danych, nawet jeśli twoje gospodarstwo domowe jest jednoosobowe.
• Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego,
 np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

• Wskazujemy czy mieszkamy w budynku jednorodzinnym, czy wielorodzinnym.
• Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Formularz wniosku jest dostępny tu:
https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Pytania i odpowiedzi na temat dodatku:
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Ustawa o dodatku węglowym:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001692

Wniosek_o_dodatek_węglowy_pdf
Wniosek_o_dodatek_węglowy
Klauzula RODO dodatek weglowy GOPS
klauzula RODO dodatek weglowy UGS