Grunty inwestycyjne/Investment fields

piątek, 22 lipiec 2016

Gmina posiada ok. 140 ha wolnej przestrzeni inwestycyjnej, przeznaczonej w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi i tereny inwestycyjne. Na terenie gminy obowiązuje uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

The commune has a ca. 140 ha free investment area, intended for services and investment areas in the land development plan. A real estate tax exemption applies to the territory of the commune as part of the de minimis aid for entrepreneurs.