Dyżury w POI przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

poniedziałek, 18 maj 2015

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta
przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J
w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14:00 – 17:00.

 

 

Data

Godz.

Pracownik pełniący dyżur

6.11.2018

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego

8.11.2018

14:00-17:00

Referat Organizacyjno- Administracyjny

13.11.2018

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego

15.11.2018

14:00-17:00

Referat Organizacyjno- Administracyjny

20.11.2018

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

22.11.2018

14:00-17:00

Referat Organizacyjno-Administracyjny

27.11.2018

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

29.11.2018

14:00-17:00

Referat Organizacyjno-Administracyjny