Dyżury w POI przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

poniedziałek, 18 maj 2015

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta
przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14:00 – 17:00.

 

 

Data

Godz.

Pracownik pełniący dyżur

3.01.2019

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego

8.01.2019

14:00-17:00

Referat Organizacyjno- Administracyjny

10.01.2019

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

15.01.2019

14:00-17:00

Referat Organizacyjno- Administracyjny

17.01.2019

14:00-17:00

Referat Organizacyjno- Administracyjny

24.01.2019

14:00-17:00

Referat Organizacyjno- Administracyjny

29.01.2019

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

31.01.2019

14:00-17:00

Referat Podatków i Opłat