Dyżury w PPI przy ul. Jeziorna 24

wtorek, 12 marzec 2019

Dyżury w Punkcie Przyjęcia Interesanta
w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14:00 – 17:00

 

Data

Godz.

Pracownik pełniący dyżur

5.03.2019

ul. Stawigudzka 7 lok. J

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego

7.03.2019

ul. Stawigudzka 7 lok. J

14:00-17:00

Referat Organizacyjno-Administracyjny

12.03.2019

ul. Jeziorna 24

14:00-17:00

Referat Organizacyjno-Administracyjny

14.03.2019

ul. Jeziorna 24

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

19.03.2019

ul. Jeziorna 24

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego

21.03.2019

ul. Jeziorna 24

14:00-17:00

Referat Organizacyjno-Administracyjny

26.03.2019

ul. Jeziorna 24

14:00-17:00

Referat Organizacyjno-Administracyjny

28.03.2019

ul. Jeziorna 24

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej