Dyżury w POI przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

poniedziałek, 18 maj 2015

Data

Godz.

Pracownik pełniący dyżur

03.10.2017

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

05.10.2017

14:00-17:00

Referat Podatków i Opłat

09.10.2017

17:00-18:00

Zdziasław Gradowski/ Maciej Zaszewski  – Radny okręgu Jaroty

10.10.2017

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego

12.10.2017

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17.10.2017

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego

19.10.2017

14:00-17:00

Dyżur Policji

24.10.2017

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego

26.10.2017

14:00-17:00

Referat Podatków i Opłat

31.10.2017

14:00-17:00

Referat Organizacyjno-Administracyjny