Dyżury w POI przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

poniedziałek, 18 maj 2015

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta

przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

 

Pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować interesantów w każdy  wtorek
 i czwartek w godzinach 14:00 – 17:00.

 

Data

Godz.

Pracownik pełniący dyżur

8.05.2018

14:00-17:00

Referat Podatków i Opłatj

10.05.2018

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14.05.2018

17:00-18:00

Zdziasław Gradowski/ Maciej Zaszewski  – Radny okręgu Jaroty

15.05.2018

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego

16.05.2018

14:00-17:00

Dyżur Policji

17.05.2018

14:00-17:00

Referat Organizacyjno-Administracyjny

22.05.2018

14:00-17:00

Referat Podatków i Opłat

24.05.2018

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

29.05.2018

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego