Dyżury w POI przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

poniedziałek, 18 maj 2015

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta
przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J

Pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować interesantów w każdy  wtorek i czwartek w godzinach 14:00 – 17:00.

 

Data

Godz.

Pracownik pełniący dyżur

05.12.2017

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

07.12.2017

14:00-17:00

Referat Podatków i Opłat

12.12.2017

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego

13.12.2017

14:00-17:00

Dyżur Policji

14.12.2017

14:00-17:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

18.12.2017

17:00-18:00

Zdziasław Gradowski/ Maciej Zaszewski  – Radny okręgu Jaroty

19.12.2017

14:00-17:00

Urząd Stanu Cywilnego

21.12.2017

14:00-17:00

Referat Podatków i Opłat