Pomagamy Ukrainie

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy:

Link do aktualności: https://gopsstawiguda.naszops.pl/pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy-2

 


 

Informacje dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

 

UWAGA - WAŻNE !!!

Informujemy, że zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U 2022 poz 930), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Informujemy również, że zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. (poz. 941) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi od 30-04-2022 r obowiązuje nowy wzór wniosku o w/w świadczenie pieniężne.

Do pobrania: