Specjalna strefa ekonomiczna

czwartek, 5 styczeń 2017

Prezentacja Podstrefy Ekonomicznej


30 grudnia 2016 r. weszło w życie podpisane przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na mocy rozporządzenia włączono w granice W-M SSE nowe grunty o powierzchni 350,0367 ha -186,1986 ha gruntów publicznych i 163,8381 ha gruntów prywatnych.

Powstało 7 nowych podstref: Braniewo, Stawiguda, Orneta, Działdowo, Węgorzewo, Zalewo, Żuromin. Zostały rozszerzone również podstrefy w: Bartoszycach, Morągu, Lidzbarku Warmińskim, Ostródzie, Olsztynie, Mławie, Iławie, Ciechanowie, Nidzicy, Piszu, Biskupcu i Pomiechówku.

W Gminie Stawiguda zostały włączone do strefy nieruchomości położone w Miodówku, Stawigudzie i Gryźlinach.
Działki położone w obrębie geodezyjnym Stawiguda o nr ewid.:

  • 815 o powierzchni 0,4018 ha,
  • 816 o powierzchni 0,3617 ha,
  • 817 o powierzchni 0,3500 ha.

Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28.01.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., poz. 963 z dnia 13.03.2015 r.), zgodnie z którym są oznaczone symbolami 1U– zabudowa usługowa, usługowo-handlowa, usługowo-produkcyjna z towarzyszącą infrastrukturą.

Działki położone w obrębie geodezyjnym Miodówko o nr ewid. 101/54 i 101/55 o powierzchni 1,3231 ha (dz. nr 101/54  powierzchni 0,6620 ha, dz. nr 101/55 o powierzchni 0,6611 ha), objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w obrębie geodezyjnym Miodówko, gmina Stawiguda zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/212/2010 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25.03.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., Nr 72 poz. 1151 z dnia 25.05.2010 r.), zgodnie z którym ma przeznaczenie: B-UP.01 – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej.
 

Działka położona w obrębie geodezyjnym Gryźliny o nr ewid. 66/6.
Działka ma powierzchnię 2,45 ha. Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda objęta jest zapisem: tereny zabudowy usługowej – kierunki rozwoju. 
Do pobrania: