670 Lecie Dorotowa

środa, 20 czerwiec 2018

W dniu 16 czerwca 2018 r. na terenie placu rekreacyjnego w Dorotowie, Sołtys z Radą Sołecką, przy współudziale Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dorotowa, zorganizowali obchody 670-lecia Dorotowa, połączone z Festynem Parafialnym Parafii Bł. Doroty z Mątów.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą celebrowaną przez ks. Proboszcza Parafii w Dorotowie Piotra Srogę. W trakcie Mszy świętej uhonorowano najstarszą mieszkankę Dorotowa Marię Dulę urodzoną w 1922 roku. Okolicznościową statuetkę, list gratulacyjny, upominek i kwiaty przekazali Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń, Sołtys Dorotowa Władysław Traskowski oraz Radny Gminy Stawiguda Sławomir Filipowicz. Gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w życie parafii złożył także ks. Proboszcz Piotr Sroga.

Dalsze uroczystości kontynuowano na terenie placu rekreacyjnego w Dorotowie. Po odczytaniu przybyłym mieszkańcom historii powstania w dniu 29 grudnia 1348 roku Dorotowa, przystąpiono do wręczenia statuetek „Skalarów Dorotowa” Przyjaciołom miejscowości, wspierającym jej rozwój.

Statuetki wręczane przez Sołtysa Dorotowa i serdeczne podziękowania otrzymali Pan Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin w podziękowaniu za pozyskanie środków zewnętrznych na budowę pomostu w Dorotowie. Statuetkę odebrała Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk. Kolejny „Skalar Dorotowa” trafił do Wójt Gminy Stawiguda Ireny Derdoń w podziękowaniu za bieżącą współpracę i zrozumienie inicjatyw lokalnych a także wsparcie w realizacji zamierzonych planów Sołectwa Dorotowo. W podziękowaniu za okazane wsparcie oraz zrozumienie potrzeb w przygotowaniu obchodów 670-lecia Dorotowa skalary Dorotowa otrzymali Pan Tadeusz Gałązka, Pan Kazimierz Jabłoński, Pan Jakub Masiewicz oraz Pani Ewa Bartkowska.  Za wieloletnie wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców Dorotowa, okazywanie przyjaźni i pomocy w realizacji planów Sołectwa Dorotowo Skalar Przyjaciel Dorotowa trafił do rąk Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawigudzie Marcina Michałkiewicza. Statuetką wyróżniony został także Łukasz Kamiński w podziękowaniu za umiejętność skupienia wokół siebie grupy mieszkańców, aktywizujących się w celu odtworzenia funkcjonalności jeziora Kiepijka. Nagrodzony został także Marek Eljasiak Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dorotowa, za stwarzanie możliwości realizacji celów i planów mieszkańców Dorotowa oraz warunków do pozyskania środków zewnętrznych umożliwiających realizacje bieżących inwestycji Sołectwa Dorotowa jak boisko do siatkówki, plac zabaw. W tym miejscu wspomnieć należy o mieszkance Dorotowa Pani Monice Krzywickiej, której zdolności organizacyjne doprowadziły do pozyskania pełnej kwoty środków na boisko do siatkówki oraz znacznej części na plac zabaw dla dzieci, zlokalizowany w tej części wioski. Podkreślić należy także wkład ks. Proboszcza Piotra Srogi, który w 2015 roku przekazał nieodpłatnie kilka palet kostki brukowej, którą dziś wyłożona jest wiata oraz grill. Prace związane z postawieniem obiektów na terenie placu rekreacyjnego, w dużej części realizowane były samodzielnie przez mieszkańców zarówno rdzennej części Dorotowa, jak również przyległych Osiedla Wierzby i Osiedla Wichrowe Wzgórza, z ich liderami Łukaszem Kamińskim, Staszkiem Pradoniem czy Waldemarem Końpą i Ryszardem Krzywickim.

Kolejnym etapem oficjalnej części obchodów było uroczyste otwarcie nowo wybudowanego pomostu w Dorotowie, który został sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Kwota dofinansowania wyniosła 314 000 zł w tym 56 000 zł ze środków gminnych. Otwarcia pomostu, poprzez przecięcie wstęgi, dokonali Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń, Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda Grzegorz Wieczorek, Sołtys Dorotowa Władysław Traskowski oraz Radny Gminy Stawiguda Sławomir Filipowicz.    

W dalszej części obchodów bawiliśmy się z zespołem FUN TOM, poznawaliśmy tajniki rycerskiego miecza, przekazywane przez członków Bractwa Rycerskiego Konwentu Świętego Piotra w Olsztynku. Festyn był także okazją do budowania więzi międzyludzkich mieszkańców oraz zapoznania z zasadami bezpieczeństwa przekazanymi przez obecnych policjantów Komisariatu w Olsztynku z Komendantem podkom. Januszem Wirchanowiczem, strażaków OSP Stawiguda z Prezesem dh. Marcinem Michałkiewiczem. Dzieci zwiedzały także przygotowane stoisko Lasów Państwowych, poznając zasady bezpieczeństwa w czasie okresu wakacyjnego w lesie.

Konkursy aktywności ruchowej dla przybyłej dość dużej grupy dzieci organizowała Agnieszka Klinicka, mieszkanka Osiedla Wierzby. Dzieci otrzymały drobne upominki i nagrody.

 

Zarys historyczny powstania Dorotowa

            Przed niespełna 670 laty, 29 grudnia 1348 roku Kapituła Katedralna we Fromborku nadała sześciu Prusom majątki pięciowłókowe. Otrzymali je: pierwszy i drugi a wiec o powierzchni pięciu włók Tusir, trzeci– dwaj gospodarze Heinrich i Mikołaj, czwarty Dorth, od którego imienia wieś przyjęła nazwę, piaty Kantyen i szósty– Jan. Każdego z nich zobowiązano do opłacenia rocznego czynszu w wysokości 30 marek, ale przez pierwsze 5 lat byli zwolnieni z opłaty. Mieli oni obowiązek zapewnić z każdych 4 włók jednego wojownika z koniemi z pełnym wyposażeniem oraz nakaz umocnienia folwarku. Wieś nie miała sołtysa, ale znajdowała się w niej karczma. W 1480 roku w Dorotowie z 27 włók nadanych aż 12 leżało odłogiem.

            Od początku przez 648 lat wieś z Bartążkiem, Gągławkami, Jarotami, Linowem, Majdami, Rusią, Tomaszkowem należała do Parafii Bartąskiej, gdzie pierwszym proboszczem był ks. Dithmarus. W okresie zaboruWarmii w 1772 roku gospodarstwa w Dorotowie posiadali pełniący urząd sołtysa Jakub Sander, Kazimierz Ocenbach, Bernard Nowak, Jakub Materna, Jerzy Jerek, Marcin Tonik, Jan Bauchrowicz, Jan Kłobukowski i Jan Kolaczek. Chłopi z Dorotowa mocno odczuli przemarsz wojska Napoleona. Francuzi rekwirowali dobytek i siłą wymagali furażu dla koni a jeśli chłopi odmawiali, to zagrody puszczali z dymem. W przeszłości musiał tedy przechodzić szlak handlowy, łączący południe Europy z Bałtykiem, bo w 1874 roku koło Dorotowa odkopano skarb w postaci 1750 srebrnych i złotych monet rzymskich. Szkoła w Dorotowie powstała w końcu XVIII wieku. Około 1890 roku w Dorotowie nauczano w szkole wyłącznie po niemiecku. W marcu 1920 roku w Dorotowie było 54 polskich dzieci i 49 dzieci niemieckich. W 1935 roku do dwuklasowej szkoły niemieckiej uczęszczało 111 dzieci. Nauczali w niej Artur Rohe, Otto Zaremba, Antoni Keuchel wraz z żoną z domu Zerkon. Po drugiej wojnie światowej, już 6 maja 1945 roku doszło do otwarcia polskiej szkoły. Uczęszczało do niej 61 dzieci a w 1949 roku 79 dzieci. W 1996 roku szkoła została zamknięta. Odtąd dzieci dowożone są do szkoły podstawowej w Stawigudzie. Jeszcze w 1861 roku po polsku mówiący Warmiacy stanowili w Dorotowie większość. Było ich wtedy 232 a posługujący się niemieckim – 23 osoby. Pośród 255 mieszkańców było zaledwie 4 ewangelików. Latem każdego roku liczba przebywających w tej wsi powiększa się prawie czterokrotnie. Obecnie w Dorotowie zamieszkuje 386 osób.

(opracowano wg książki „Dorotowo nad jeziorem Wulpińskim” autor Jan Chłosta, Wydawnictwo Agencja WIT Witold Mierzejewski Olsztyn 2008, ISBN 978-83-89741-74-5) 

 

Relacja: Sławomir Filipowicz

670 Lecie Dorotowa

670 Lecie Dorotowa - zdjęcie 1670 Lecie Dorotowa - zdjęcie 2670 Lecie Dorotowa - zdjęcie 3670 Lecie Dorotowa - zdjęcie 4670 Lecie Dorotowa - zdjęcie 5670 Lecie Dorotowa - zdjęcie 6670 Lecie Dorotowa - zdjęcie 7670 Lecie Dorotowa - zdjęcie 8670 Lecie Dorotowa - zdjęcie 9