Terroryzm

czwartek, 29 czerwiec 2017


Antyterroryzm

 Ogólnodostępny numer ratunkowy

112

Antyterroryzm
Poradniki
ONZ wobec terroryzmu

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

(22) 585 79 10

 Policja

 997

 Straż Pożarna

 998

 Pogotowie Ratunkowe

 999

 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

(22) 601 58 35

 Centrum Antyterrorystyczne

ul. Rakowiecka 2A
00-950 Warszawa

Zarządzenie PRM 18przykład wprowadzenia I stopnia alarmowego „ALFA”.