Terroryzm

TERRORYZM użycie siły lub przemocy fizycznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów.  


KAMPANIA SPOŁECZNA 4U

Celem kampanii 4U jest przedstawienie właściwego sposobu zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Akcja jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.

 

 

 

Więcej: https://4u.tpcoe.gov.pl


TERRORYZM TRZY PROSTE ZASADY POSTĘPOWANIA

Kolejne zamachy terrorystyczne w Europie sieją strach. Jak ogromny, pokazały wydarzenia w Turynie, gdzie huk petardy ludzie wzięli za wybuch bomby i w panice tratowali się nawzajem.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO?

UCIEKAJ - jeśli znajdujesz się blisko wyjścia z budynku, uciekaj. Jeśli spotkasz na swojej drodze osobę ranną, a nie opóźni to znacznie ucieczki, zabierz ją ze sobą. W razie opóźnienia ucieczki, ukryj osobę raną lub pozostaw ją na miejscu.


CHOWAJ SIĘ - Jeśli znajdujesz się w pomieszczeniu, pozostań w nim, zamknij drzwi na klucz, zabarykaduj się, nie pozostawaj w świetle drzwi ani okien. Zachowaj spokój i ciszę. Wycisz telefon. Gdy już jesteś bezpieczny zaalarmuj służby ratownicze i oczekuj na ich przybycie.

Podczas rozmowy z dyspozytorem odpowiedz na pytania: Co się stało? Gdzie zdarzenie ma miejsce? Ilu jest napastników? Czy mają broń? Pamiętaj, podczas rozmowy NIE ROZŁĄCZAJ SIĘ!


WALCZ - jeśli podczas ucieczki spotkasz na swojej drodze napastnika walcz, a w przypadku gdy czujesz, że jest to niemożliwe, proś o litość.

Gdy na miejsce zdarzenia przybędą służby alarmowe bezwzględnie wykonuj wszystkie ich polecenia.Antyterroryzm

 Ogólnodostępny numer ratunkowy

112

Antyterroryzm
Poradniki
ONZ wobec terroryzmu

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

(22) 585 79 10

 Policja

 997

 Straż Pożarna

 998

 Pogotowie Ratunkowe

 999

 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

(22) 601 58 35

 Centrum Antyterrorystyczne

ul. Rakowiecka 2A
00-950 Warszawa

Zarządzenie PRM 18przykład wprowadzenia I stopnia alarmowego „ALFA”.