Budownictwo i Inwestycje

WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

29 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2462).

Załącznik: 

 

Od 3 stycznia 2022 r. będzie obowiązywał ogólnopolski wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Załącznik: