Kontakt - referaty urzędu

poniedziałek, 21 wrzesień 2015

Do:

Adres

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
e-mail: 

Godziny pracy

Poniedziałek: 8.00 do 17.00
Wt-Cz: 7:15 do 15:15
Pt: 7:15 do 14:15

Telefony

Sekretariat
Katarzyna Jasiuczenia
tel. 89 512 64 75
fax: 89 512 69 10
e-mail: 

 

 


Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik
Tomasz Drewnik
e-mail:

Utrzymanie dróg
Wojciech Kaspruk - Inspektor
tel. 89 512-69-41
kom: 509-420-539
e-mail:

Awarie sieci lub przyłączy
wododociągowcyh i kanalizacyjnych
należy zgłaszać:

w godzinach pracy Urzędu Gminy:
tel. 89 51 26 941
po godzinach pracy urzędu:
Oczyszczalnia ścieków:
tel. 89 512-63-98 lub 506-062-330


Zastępca kierownika :
Eugeniusz Górka
tel. 89 51-26-941
e-mail:
e-mail:

Pomoc administracyjna
Grażyna Miazio
tel. 89 51-26-941

 

Referat Promocji

Kierownik
Jerzy Raczyk
tel. 89 512 69 31
kom. 502445632

Promocja
Monika Grzymowicz –  Podinspektor
tel. 89 512-64-77
e-mail:

Ochrona środowiska
Monika Jabłońska - Inspektor
tel. 89 512-69-30
e-mail:


Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik referatu:
Anna Czaczkowska - tel. 89 519-56-89
e-mail:
e-mail:

Teresa Borowa - Inspektor
tel. 89 512-69-20
e-mail:

Anna Bajkowska - Inspektor
tel. 89 512-69-20
e-mail:

 


Referat Budownictwa i Zamówień Publicznych  

 

Kierownik referatu:
Magdalena Barska
tel. 89 512-68-24
kom. 723-040-023
e-mail:

Agnieszka Tkacz - Podinspektor
tel. 89 512-68-38
e-mail:

Anna Narloch - Scharnowska
tel. 89 512-68-39
e-mail:
 

Finanse Gminy

Skarbnik:
Renata Wieczorek
tel.: 89 512-68-36
kom. 509-757-295
e-mail:
e-mail:

 


Referat Finansowo-Budżetowy

Zastępca skarbnika:
Jadwiga Kowalczyk
tel. 89 512-62-56
e-mail:

Anna Kołakowska - Inspektor
tel. 89 512-65-82
e-mail:

Katarzyna Śliżewska - Podinspektor
tel. 89 512-69-32
e-mail:

Agnieszka Zomrowska - Księgowy
tel. 89 512-69-32
e-mail:

Roswita Flanc - Inspektor
tel.89 512-69-32
e-mail:

Karina Stec-Kalkowska  - Podinspektor
tel. 89 512-68-37 (KASA)
e-mail:

 

Referat Podatków i Opłat

Kierownik referatu
Lucyna Stemplińska
tel. 89 512-69-43
e-mail:
e-mail:

 

Anna Ziółkowska - Inspektor
tel. 89 512-64-78
e-mail:

Katarzyna Taradejna - Podinspektor
tel. 89 512-69-40
e-mail:

Gabriela Skowasz - Inspektor
tel. 89 512-69-40
e-mail:


Magdalena Gesek - Podinspektor
tel. 89 512-64-78
e-mail:

Elżbieta Sargalska - Podinspektor
tel. tel. 89 512-69-40
e-mail:

Odczyt wodomierzy:
Sławomir Pieńkosz - Inspektor
tel. 509-757-293
 

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Sekretarz urzędu
Iwona Korwek
e-mail:
kom. 607-757-003

Ryszard Ziemba - Główny Specjalista
tel. 
89 512-64-76
e-mail:

Dorota Głusiec – Inspektor
tel. 89 512-65-81
e-mail:


Katarzyna Jasiuczenia – Pomoc Administracyjna
 

Dorota Graack - Archiwista
e-mail: 

 

 

 


Urzą Stanu Cywilnego

Kierownik referatu:
Lilia Niemierza
tel. 89 512 61 65
e-mail:
e-mail:

Małgorzata Kołakowska
Podinspektor ds. ewidencji dowodów osobistych i działalności gospodarczej
email:


 


Stanowiska samodzielne

Paweł Chmielewski - Informatyk
tel. 89 519-56-88
kom.513-181-264
e-mail:
e-mail:
Balbina Chromiak-Nowak – Inspektor
tel. 89 512-64-76
e-mail:

Jacek Kubala - Inspektor ds. Obronnych i OC
tel. 89 519-56-88 (wt, śr, czw)
kom. 508-017-654
e-mail:

 
   

Konta bankowe

Opłaty za wodę i ścieki, czynsze:

Bank Spółdzielczy w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Opłaty administracyjne, podatki, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, dowody osobiste:

Bank Spółdzielczy w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004