Ochotnicza Straż Pożarna

wtorek, 31 marzec 2015

W Gminie Stawiguda funkcjonują cztery Ochotnicze Straże Pożarne. Do ich głównych celów i zadań należą:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  6. działania na rzecz ochrony środowiska,
  7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Patronem Ochotniczej Straży Pożarnej jest św. Florian. Strażacy OSP obchodzą swoje święto 4 maja w dzień uważany za datę śmierci św. Floriana i Międzynarodowy Dzień Strażaka, w Polsce obchodzony jako święto państwowe.


Ochotnicza Straż Pożarna w Stawigudzie
Numer KRS: 0000032316

Mottem jednostki OSP Stawiguda jest hasło: „Bogu na chwałę, bliźniemu na pożytek”. Motto jest podkreśleniem łączności wszystkich strażaków z kościołem i społeczeństwem. Oprócz udzielaniu pomocy potrzebującym i wykonywaniu powierzonych zadań, OSP Stawiguda od chwili powstania ściśle współpracuje z Parafią Świętego Jakuba Apostoła w Stawigudzie, a także czynnie uczestniczy w życiu naszej gminy.

Sami o sobie mówią: „Jesteśmy obecni zawsze, kiedy nas wzywają, gdy dzieje się krzywda, gdy żywioły szaleją, kiedy ludzie nas potrzebują.” Oficjalna strona OSP Stawiguda

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Gryźlinach
Oficjalna Strona OSP Gryźliny


Ochotnicza Straż Pożarna w Pluskach
Numer KRS: 0000175880

Oficjalna strona OSP Pluski


 


Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu
Numer KRS: 0000043659

Oficjalna strona OSP Bartąg


Komunikat:

TERMINY ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH ZA ROK  2012:
1. OSP Stawiguda 25 Stycznia godz. 18.00 – sala GOK w Stawigudzie
2. OSP Pluski 2 luty godz. 18:00 – remiza OSP w Pluskach
3. OSP Bartąg 16 luty godz. 19:00 – remiza OSP w Bartągu
4. OSP Gryźliny 23 luty godz. 18:00 – remiza OSP w Gryźlinach


Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków OSP do wzięcia udziału w naszych zebraniach.
 
KAMPANIA SPRAWOZDAWCZA 2013: KOMPLET DOKUMENTÓW Druki - LINK
 
Druki na dofinansowanie zakupów z ZOSP RP: wypełnione druki powinny trafić do KOMENDANTA GMINNEGO do końca STYCZNIA!!! Pliki do pobrania
 
Od 20 lutego Kurs Szeregowych OSP. Naczelnicy zgłaszają chętnych do Komendanta gminnego do 20 Stycznia!!!


Oficjalne strony OSP: