GRDPP

piątek, 9 wrzesień 2016

GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Gminna Rada Działalności  Pożytku Publicznego zwana dalej „Radą” została powołana Zarządzeniem Nr 77/2016 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 6 lipca 2016 r., w związku z przyjętą Uchwałą Nr XIV/150/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stawigudzie.

Rada jest organem doradczym i inicjatywnym samorządu gminy Stawiguda w zakresie działalności pożytku publicznego i ma na celu kreowanie współpracy samorządu gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na terenie gminy Stawiguda i na rzecz jej mieszkańców.


Skład GRDPP Gminy Stawiguda na lata 2016-2019:

1. Tadeusz Bakuła - Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Stowarzyszenia "Zrzeszenie Majdy-Kręsk"

2. Jerzy Dobrzański - Zastępca Przewodniczącego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych "TOMASZKOWO"

3. Anna Cupiał - Sekretarz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Fundacji Transferu Nowych Technologii,tel. 605-160-024, e-mail:

4. Michał Rzeszutek - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Stowarzyszenia "Młody Bartąg",   tel. 798 402 251

 

Przedstawiciele Gminy Stawiguda wytypowani przez Wójta Gminy Stawiguda:

5. Iwona Korwek - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Sekretarz Urzędu Gminy Stawiguda

6. Joanna Herda - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie

 

Przedstawiciele Rady Gminy Stawiguda wytypowani przez Przewodniczącego Rady Gminy:

7. Teresa Prusinowska - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Radna Gminy Stawiguda w kadencji 2014-2018

8. Justyna Westfeld - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Radna Gminy Stawiguda w kadencji 2014-2018

KONTAKT:
 


Harmonogram pracy GRDPP

I Powiedzenie - 19 lipca 2016
II Posiedzenie - 5 września 2016
III Posiedzenie - 9 listopada 2016


ZOSTAŃ EKSPERTEM

Zapraszamy do kontaktu członków organizacji pozarządowych chcących wesprzeć pracę Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dołącz do ekspertów GRDPP i wspieraj działania organizacji pozarządowych z gminy Stawiguda!


Załączniki: