GRDPP

GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Gminna Rada Działalności  Pożytku Publicznego zwana dalej „Radą” została powołana Zarządzeniem Nr 77/2016 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 6 lipca 2016 r., w związku z przyjętą Uchwałą Nr XIV/150/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stawigudzie.

Rada jest organem doradczym i inicjatywnym samorządu Gminy Stawiguda w zakresie działalności pożytku publicznego i ma na celu kreowanie współpracy samorządu Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Stawiguda i na rzecz jej mieszkańców.

ZOSTAŃ EKSPERTEM

Zapraszamy do kontaktu członków organizacji pozarządowych chcących wesprzeć pracę Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dołącz do ekspertów GRDPP i wspieraj działania organizacji pozarządowych z Gminy Stawiguda !

Załączniki:

KONTAKT: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skład II KADENCJI GRDPP w Stawigudzie na lata 2019-2022:

1. Tadeusz Bakuła – Stowarzyszenie „Zrzeszenie Majdy-Kręsk”

2. Jerzy Dobrzański – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „TOMASZKOWO”

3. Adam Liber - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Dzieci „NAD ŁYNĄ”

4. Alicja Łabanowska – Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”

Przedstawiciele Gminy Stawiguda wytypowani przez Wójta Gminy Stawiguda:

5. Monika Grzymowicz - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, e-mail: 

6. Joanna Herda - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie, e-mail:

Przedstawiciele Rady Gminy Stawiguda wytypowani przez Przewodniczącego Rady Gminy:

7. Paweł Palczewski - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Radny Gminy Stawiguda w kadencji 2019-2023, e-mail:

8. Michał Rzeszutek - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Radny Gminy Stawiguda w kadencji 2019-2023, e-mail: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skład I KADENCJI GRDPP w Stawigudzie na lata 2016-2019:

1. Tadeusz Bakuła - Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Stowarzyszenia "Zrzeszenie Majdy-Kręsk"

2. Jerzy Dobrzański - Zastępca Przewodniczącego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych "TOMASZKOWO"

3. Anna Cupiał - Sekretarz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Fundacji Transferu Nowych Technologii,tel. 605-160-024,

4. Michał Rzeszutek - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Stowarzyszenia "Młody Bartąg",    tel. 798 402 251

Przedstawiciele Gminy Stawiguda wytypowani przez Wójta Gminy Stawiguda:

5. Joanna Herda - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie

Przedstawiciele Rady Gminy Stawiguda wytypowani przez Przewodniczącego Rady Gminy:

6. Teresa Prusinowska - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Radna Gminy Stawiguda w kadencji 2014-2018

7. Justyna Westfeld - członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Radna Gminy Stawiguda w kadencji 2014-2018