Gospodarka komunalna

INFORMACJE O STANIE CZYSTOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE GMINY STAWIGUDA

14.08.201815.03.2017


15.02.2017


12.12.2016


 

Opłaty:

Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr XXXII/262/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 21października 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


Opłatę skarbową; opłatę za zajęcie pasa drogowego; za dostawę wody i odbiór ścieków należy uiszczać na konto:

Gmina Stawiguda
11-034 Stawiguda ul. Olsztyńska 10
nr 12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Pliki do pobrania:

  1.  wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacji
  2. wniosek o podpisanie umowy wniosek o podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
  3. wniosek na zajęcie pasa na umieszczenia urzadzeń
  4. wniosek na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót
  5. wniosek na zajęcie pasa - reklama, obiekty handlowe i pozostałe
  6. wniosek o odbiór wod-kan wniosek o dokonanie odbioru wod-kan
  7. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
  8. Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi
  9. Wniosek  o wydanie zezwolenia na lokalizację infrastruktury w pasie drogowym
  10. Zgłoszenie awarii - zajęcie i rozkop w pasie drogowym