Facebook Wójt Gminy Stawiguda

czwartek, 18 czerwiec 2020

Aktualności

01 sierpnia o 15:01

Za dwie godziny w całej Polsce rozlegnie się dźwięk syren. W naszej gminie oczywiście też. Oderwijmy się wtedy od zajęć i pomyślmy o młodych ludziach, którzy 76 lat temu wbrew logice, ale z wielką nadzieją w sercach ruszyli do Powstania Warszawskiego. #PowstanieWarszawskie #GodzinaW #syrena #gmina #stawiguda #pamięć #historia #ChwałaBohaterom

czytaj więcej na Facebooku

31 lipca o 20:24

Z drona najlepiej widać rozmiar dzisiejszego pożaru w Bartągu. Niech będzie to dla nas wszystkch przestogą, jak nieobliczalnym żywiołem jest ogień.

Tylko dzięki szybkiej reakcji Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu i sprawnej współpracy naszych druhen i druhów z OSP w Bartągu i OSP Stawiguda z PSP, OSP "Pomoc Maltańska" Klebark Wielki, OSP Jonkowo, OSP Olsztynek, OSP Sząbruk i OSP Olsztyn-Gutkowo rozmiary zniszczeń nie były większe. Dziękuję wszystkim strażakom biorącym udział w akcji.

Dopiero co nasze jednostki pomagały mieszkańcom Olsztyna po nawałnicy, dziś pomoc przyszła do nas - mieszkańców Gmina Stawiguda. I to jest wspaniałe.

Mam dla Was również dobrą wiadomość z dzisiejszej sesji Rady Gminy Stawiguda. Na mój wniosek radni zdecydowali o przeznaczeniu 1️⃣5️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ zł na powiększenie kwoty 800 000 zł, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za rekordową frekwencję w wyborach prezydenckich na wóz strażacki. Dzięki tym środkom dołożymy 50 000 zł do zakupu samochodu, a 100 000 zł przeznaczymy na zakup wyposażenia.

Dziękuję radnym za zrozumienie i wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa.

Za stworzenie filmu dziękuję Jackowski Wiesław DRON X system

#pożar #bartąg #gmina #stawiguda #OSP #psp #dron #OSPKlebark #OSPOlsztynek #OSPJonkowo #OSPGutkowo #radagminy #MSWiA #BitwaOWozy

czytaj więcej na Facebooku

31 lipca o 15:19

Dziś w Bartągu mieliśmy bardzo groźny pożar na terenie magazynu z przyczepami kempingowymi. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko.
Na szczęście dzięki błyskawicznej reakcji Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu pożar nie przeniósł się na sąsiednie budynki.

Akcją ratowniczo-gaśniczą kierował komendant wojewódzki PSP - nadbryg. Tomasza Komoszyński oraz zastępca komendanta miejskiego - bryg. Sergiusz Dłuski, którym serdecznie dziękuję za zaangażowanie.
To niezwykle miłe być świadkiem chwalenia naszej jednostki przez komendantów, którzy zaznaczyli, że to dzięki ich szybkim działaniom uratowano drugi budynek.

Dziękuję naszym druhnom i druhom, że jak zawsze dali z siebie 100% oraz wszystkim innym jednostkom, które brały udział w akcji.

Nasi strażacy są niezwykle zaangażowani i dobrze przygotowani do akcji. Musimy dbać o to, by byli też doskonale wyposażeni, dlatego podczas dzisiejszej Sesji Rady Gmina Stawiguda zapadnie decyzja o dofinansowanie ze środków gminy wozu strażackiego. To inwestycja w bezpieczeństwo nas wszystkich. I jak pokazują wydarzenia choćby ostatniego tygodnia, nasi strażacy na brak akcji narzekać nie mogą. Wierzę, że wspólnie zadbamy o ich wyposażenie, a przez to bezpieczeństwo w gminie.
#pożar #straż #OSP #bartąg #gmina #stawiguda #sesja #Rada #wóz

czytaj więcej na Facebooku

29 lipca o 17:45

Gdy ktoś potrzebuje pomocy, nasi strażacy z Gmina Stawiguda spieszą z pomocą, nieważne czy zdarzenie ma miejsce po sąsiedzku czy w innej gminie.

Druhny i druhowie z Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu do późnych godzin nocnych walczyli ze skutkami nawałnicy, jaka wczoraj przeszła przez Miasto Olsztyn .

Jestem dumny, że w naszej gminie mamy tak zaangażowane jednostki, zawsze gotowe do działania na dźwięk syreny.
Takich strażaków mogą nam zazdrościć wszyscy sąsiedzi.

#OSP #bartąg #straż #gmina #stawiguda #olsztyn #nawałnica #ukiel #likusy

czytaj więcej na Facebooku

28 lipca o 18:42

Urlop minął i już dziś odwiedził mnie Andrzej Abako, starosta olsztyński. Na szczęście z dobrymi wiadomościami.

Starosta potwierdził, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożone zostaną przez Powiat Olsztyński wnioski na przebudowę dróg powiatowych:

✅ skrzyżowania ulic Bartaskiej, Złotej i Stawigudzkiej,
✅ ul. Warszawskiej oraz tzw. Wąwozu w Rusi.

Z niecierpliwością będziemy czekać na wynik konkursu na dofinansowanie tych inwestycji.

Z jeszcze wiekszą niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie remontu drogi powiatowej - ul Gietrzwałdzkiej, na która zawiozłem Pana Starostę. Umowa na ul. Gietrzwałdzką została podpisana przez starostę i zostanie zrealizowana do końca roku.

#gmina #stawiguda #fds #powiatolsztyński #starosta #ruś

czytaj więcej na Facebooku

24 lipca o 11:06

Z okazji Święta Policji dziękuję wszystkim funkcjonariuszom, obecnym i byłym, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Gmina Stawiguda. Dziękuję za dobrą współpracę i za to, że zawsze możemy na Was liczyć. Życzę wiele satysfakcji z pracy i bezpiecznych powrotów z każdej akcji. #gmina #stawiguda #policja #bezpieczeństwo

czytaj więcej na Facebooku

24 lipca o 10:45

To samo miejsce przed i po interwencji Wody Polskie. Koryto rzeki Łyny zostało wykoszone w zaznaczonym miejscu. Dziękuję za szybką reakcję i dobrą współpracę na rzecz mieszkańców Gmina Stawiguda. Szczególne podziękowania dla Pani wicedyrektor Ewy Skowron. #Lyna #bartąg #gmina #stawiguda #WodyPolskie

czytaj więcej na Facebooku

23 lipca o 17:15

Wiem, że wielu z Państwa mocno interesuje się tym, co dzieje się z wylewającą Łyną. Pragnę więc poinformować, że wszystkie działania doraźne, do jakich zobowiązał się wczoraj zespół zarządzania kryzysowego, zostały wykonane.

Dziękuję staroście Andrzej Abako oraz Zbigniewowi Załuskiemu, dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiat Olsztyński za zaangażowanie.
PSD za zabezpieczenie przepustu pod droga powiatowa, co zapobiegnie wylewaniu Łyny na łąki.
Wody Polskie za nadzorowanie zabezpieczenia wału.

Szczególnie dziękuję pracownikom urzędu i druhom z Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu, z którymi spędziłem kolejny dzień urlopu układając worki, które zliwidują przeciek wału.

#Łyna #gmina #stawiguda #bartąg #OSP #starostwo #psd #zarządzaniekryzysowe #WodyPolskie

czytaj więcej na Facebooku

22 lipca o 21:07

Na moją prośbę strażacy z Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu sprawdzili stan rzeki Łyny z drona. Niestety, okazało się, że najprawdopodobniej osunęła się skarpa i koryto rzeki zostało znacznie zwężone. Informację od razu przekazałem do Wody Polskie. Dalej będziemy monitorować sytuację i w razie potrzeby interweniować. Ta akcja to kolejny dowód, jak potrzebny jest dron, dlatego bardzo się cieszę, że już wkrótce kupimy go dla OSP Gryźliny. #Łyna #bartąg #OSP #gryźliny #dron

czytaj więcej na Facebooku

22 lipca o 14:22

Jesteśmy już po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przyjeliśmy wnioski, które będziemy wcielać w życie:

✅Doraźne:
- zablokowanie rowu, z którego woda z Łyny wlewa się na łąki oraz monitorowanie wynków - to działanie wspólne całego zespołu
- wykoszenie Łyny - po stonie Wody Polskie

✅Długoterminowe:
- zbadanie profilu podłużnego i poprzecznego rzeki Łyny w celu jej pogłębienia - zadanie Wody Polskie
- zbadanie konieczności modernizacji stacji pomp w celu zwiększenia wydajności odpompowywania nadmiaru wody.

Bardzo dziękuję za spotkanie i zaanażowanie:
- Staroście Andrzej Abako,
- przedstawicielom Wód Polskich, PSD, PSP,
- Panu Danielowi Zakrzewskiemu, kierownikowi Związku Spółek Wodnych w Olsztynie,
- mieszkańcom Gmina Stawiguda, w szczególności Panu Edward Szarnowski.

#gmina #stawiguda #bartąg #Łyna #starostwo #WodyPolskie #psd #PSP #zarządzaniekryzysowe

czytaj więcej na Facebooku

22 lipca o 12:02

Dziś mało urlopowy dzień, ale są sprawy w Gmina Stawiguda, które czekać nie mogą.

Z Piotrem Sulkowskim, dyrektorem Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie omawialiśmy szczegóły koncertu, który jest nagrodą za najwyższą frekwencję w województwie podczas wyborów prezydenckich, a przede mną jeszcze posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego, zwołanego przez starostę Andrzej Abako.

#filharmonia #frekwencja #gmina #stawiguda #zarządzaniekyzysowe #starosta

czytaj więcej na Facebooku

22 lipca o 10:42

Po porannej interwencji w Bartągu, w której uczetniczyli dyrektor i wicedyrektor zarządzania kryzysowego Powiat Olsztyński oraz Edward Szarnowski z Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu, któremu serdecznie dziękuję za zaanażowanie, Starosta Olsztynski Andrzej Abako zwołał zespół zarządzania kryzysowego. Do udziału w posiedzeniu zespołu ZK poproszono przedstawiciela Wody Polskie, które są odpowiedzialne za stan rzeki Łyny.

#bartąg #gmina #sawiguda #OSPbartąg #WodyPolskie #powiatolsztyński #Łyna #zarządzaniekryzysowe

czytaj więcej na Facebooku

21 lipca o 09:30

Gdy większość z Was już spała, w Tomaszkowie przygotowywalismy się na ewentualne ponowne opady. Na szczęście deszcz odpuścił i nie trzeba było interweniować. Nasze działania uchroniły Tomaszkowo przed tym, co stało się w zeszłym roku. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i wspólną sprawną akcje panu Pawłowi Becmerowiczowi, radnemu Grzegorzowi Niskiemu, sołtysowi Tomaszkowa Mariuszowi Balcerzakowi, strażakom POchotnicza Straż Pożarna w BartągutągOSP Stawigudaguda oGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]KiA]. #tomaszkowo #gmina #stawiguda #PSP #OSP #OSPbartąg #OSPstawiguda #ulewa #bezpieczeństwo #GDDKiA

czytaj więcej na Facebooku

20 lipca o 21:20

Ulewny deszcz postawił nas na nogi. Gdy w Tomaszkowie woda zaczęła uciekać z odwodnienia sołtys Mariusz Balcerzak i radny Grzegorz Niski od razu mnie zaalarmowali.

Po przybycie na miejscu zadzwoniłem pod 112 i dzięki szybkiej akcji strażaków PSP Olsztyn oraz druhów Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu i OSP Stawiguda udało się skierować wodę do stawów retencyjnych.
Na moją prośbę na miejscu pojawił się także przedstawiciel Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA].

Obecnie sytuacja jest opanowana, ale będziemy ją monitować w nocy. Dziękuję mieszkańcom za czujność, a strażakom za sprawną akcję.

#gmina #stawiguda #tomaszkowo #OSP #OSPBartąg #OSPStawiguda #GDDKiA

czytaj więcej na Facebooku

13 lipca o 07:54

Możemy być z siebie dumni. W drugiej turze, tak samo jak w pierwszej, to mieszkańcy naszej Gmina Stawiguda najaktywniej głosowali w województwie warmińsko-mazurskim. Frakwencja u nas wyniosła 76,58%!

Dziękuję mieszkańcom za odpowiedzialną postawę. To wielka duma być wójtem w takiej gminie.

Już możemy się szykować na koncert Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

nr 1 Stawiguda - 79,9%
Nr 2 Stawiguda - 72,8 %
Nr 3 Gryźliny - 70,4 %
Nr 4 Dorotowo - 83,19%
Nr 5 Tomaszkowo - 82,1 %
Nr 6 Bartąg przedszkole - 77,8
Nr 7 Bartąg stołówka - 74,5 %
Nr 8 Bartąg świetlica - 74,7 %
Nr 9 Ruś - 69,19%

#gmina #stawiguda #wybory2020 #frekwencja #filharmonia

czytaj więcej na Facebooku

12 lipca o 18:25

Obecnie frekwencja w Gmina Stawiguda wynosi - 56,72%. Dla porównania dwa tygodnie temu o tej porze wynosiła 51,48%. Możemy być z siebie dumni, bo znów pokazaliśmy, że jesteśmy świadomymi obywatelami. Walczymy dalej, jeszcze 2,5 godziny dzielą nas od końca głosowania.

Nr 1 - Stawiguda - 60,99 %
Nr 2 - Stawiguda - 57,75%
Nr 3 - Gryźliny - 52,23%
Nr 4 - Dorotowo - 67,73%
Nr 5 - Tomaszkowo - 64,12 %
Nr 6 - Bartąg przedszkole - 56,31%
Nr 7 - Bartąg stołówka - 51,58%
Nr 8 - Bartąg świetlica - 51,46%
Nr 9 - Ruś - 50,51%

#wybory2020 #frekwencja #gmina #stawiguda

czytaj więcej na Facebooku

12 lipca o 16:53

Ja już po głosowaniu. A Wy? Nie czekajcie, korzystajcie z naszych praw. W pierwszej turze osiągnęliśmy najlepszy wynik w województwie. Teraz na pierwszym miejscu na Warmii i Mazurach jest gmina Mikołajki, a w powiecie wyprzedza nas Gietrzwałd. Jeszcze wszystko w naszych rękach, zdobyliśmy wóz strażacki, teraz możemy zdobyć koncert Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie #wybory2020 #frekwencja

czytaj więcej na Facebooku

12 lipca o 13:04

Mamy pierwsze dane o frekwencji. Mieszkańcy naszej Gmina Stawiguda tradycyjnie odpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków obywatelskich.

Do godziny 12.00 w naszej gminie zagłosowało 25,68% uprawnionych do głosowania.

Dla poszczególnych komisji wyglada to tak:
Nr 1 Stawiguda 31%,
Nr 2 Stawiguda 29%
Nr 3 Gryźliny 23%
Nr 4 Dorotowo 32%
Nr 5 Tomaszkowo 29%
Nr 6 Bartąg przedszkole 24%
Nr 7 Bartąg stołówka 22%
Nr 8 Bartag świetlica 21%
Nr 9 Ruś 24%

Na oddanie głosu mamy czas do godz. 21. Przypominam, że trzy sołectwa z najwyższą frekwencją otrzymają nagrody finansowe. Realizując więc obowiązek obywatelski, można dodatkowo zyskać.

#wybory2020 #frekwencja #gmina #stawiguda

czytaj więcej na Facebooku

10 lipca o 19:27

Przed nami druga tura wyborów. Wybierzemy osobę, która będzie nas reprezentowała przez najbliższych pięć lat. Pokażmy, podobnie jak w pierwszej turze, że odpowiedzialnie podchodzimy do wyborów na prezydenta i licznie pójdziemy głosować. Na zachętę przypominam, że gmina z najwyższa frekwencją wygra koncert Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, a na sołectwa z najwyższą czekają nagrody pieniężne - 6000 zł, 4000 zł i 2000 zł. #wybory2020 #frekwencja #prezydent

czytaj więcej na Facebooku

09 lipca o 12:29

Uwaga mieszkańcy. W pierwszej turze wyborów prezydenckich mogliśmy pochwalić się najwyższą frekwencją w województwie. W najbliższą niedzielę warto ten sukces powtórzyć.
Zachęcam do aktywnego udziału w wyborach i ogłaszam konkurs na najliczniejszą frekwencję w poszczególnych obwodach głosowania.

Sołectwa wchodzące w skład zwycięskiej pod względem frekwencji komisji otrzymają – 6000 zł, drugie miejsce zostanie nagrodzone kwotą – 4000 zł, a trzecie – 2000 zł.
Frekwencja będzie liczona w procentach, jako liczba osób głosujących w stosunku do liczby osób uprawnionych. Podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu będą oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Ogłoszenie wyników konkursu profrekwencyjnego nastąpi niezwłocznie po upublicznieniu wyników przez PKW. Wygraną kwotę będzie można przeznaczyć na poprawę estetyzacji i bezpieczeństwa wsi.

Dodatkowo jako gmina możemy wygrać koncert Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Muzycy odwiedzą gminę, która osiągnie najwyższą frekwencjęw województwie.
Realizując zatem obowiązek obywatelski, warto powalczyć o pieniądze na poprawę estetyzacji naszych małych ojczyzn i wrażenia kulturalne.
Idźmy na wybory! #gmina #stawiguda #wybory2020 #frekwencja #konkurs #filharmonia

czytaj więcej na Facebooku

09 lipca o 10:52

Dziś Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski przekazał mi promesję na wykorzystanie na inwestycje na terenie Gmina Stawiguda 2️⃣ 5️⃣6️⃣3️⃣ 2️⃣3️⃣4️⃣ zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych

czytaj więcej na Facebooku

07 lipca o 19:24

Dziś naszą gminę odwiedziła wicemarszałek Sylwia Jaskulska. W obecności Monika Modzelewska, sołtys sołectwa Wymój podpisaliśmy umowę na renowację przystanku autobusowego. Środki pochodzą z konkursu „Aktywna wieś”. #wymój #gmina #stawiguda #aktywnawieś

czytaj więcej na Facebooku

07 lipca o 15:15

Dzięki naszemu zaangażowaniu obywatelskiemu mamy już wóz strażacki. Teraz możemy mieć koncert Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Wierzę, że nam się uda, bo mieszkańcy Gmina Stawiguda bardzo odpowiedzialnie podchodzą do wyborów. #gmina #stawiguda #wybory2020 #frekwencja

czytaj więcej na Facebooku

04 lipca o 10:47

Pamiętacie jak prawie rok temu trzymaliśmy kciuki za radnego Gmina Stawiguda Szczepana Birkosa, który brał udział 1000- kilometrowym wyścigu rowerowym? Znów zaciskamy kciuki, bo tym razem przed naszym radnym 600 km wyzwania. Jak mu idzie możecie śledzić na bieżąco pod linkiem: http://ptj2020.1008.pl/ #pierścieńtysiącajezior #birkos #gmina #stawiguda #radny

czytaj więcej na Facebooku

04 lipca o 09:08

Wizyta w MSWiA nie była jedynym wydarzeniem piątku. Wieczór spędziłem na „Palinocce”, którą na boisku w Bartągu zorganizowało Stowarzyszenie „Razem możemy więcej”. To był wspaniały sobótkowy wieczór

czytaj więcej na Facebooku

03 lipca o 11:24

Frekwencyjna #BitwaOWozy wygrana, więc czas odebrać promesę na wóz strażacki. To zasługa nas wszystkich mieszkańców Gmina Stawiguda, bo najwyższą frekwencję w województwie osiągnęliśmy dzięki temu, że odpowiedzialnie podchodzimy do wyborów.

czytaj więcej na Facebooku

30 czerwca o 21:56

Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy Rusi, gdy w piwnicy drewnianego domu zapaliła się pompa wody pralki. Gdy tylko dowiedziałem się o zdarzeniu, pojechałem na miejsce. Na szczęście dzięki sprawnej akcji strażaków Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu, OSP Stawiguda i PSP Olsztyn sytuację udało się szybko opanować. Dziękuję druhom za szybką reakcję. Mam nadzieję, że wkrótce dotrze do Was nowy sprzęt, choć tak naprawdę życzyłbym sobie, żeby był jak najrzadziej potrzebny. #OSP #bartąg #stawiguda #ruś

czytaj więcej na Facebooku

30 czerwca o 17:25

Przed wyborami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs „Bitwa o wozy”, w wyniku którego gmina z najwyższą frekwencją ma otrzymać wóz strażacki. W naszym województwie to mieszkańcy naszej Gmina Stawiguda najaktywniej wywiązali się ze swojego obywatelskiego obowiązku. Czekamy na oficjalne potwierdzenie rozstrzygnięcia konkursu przez ministerstwo. My możemy być dumni, że tak odpowiedzialnie podchodzimy do wyborów. Na pewno potwierdzimy to również w drugiej turze, bo w naszej gminie mieszkają osoby, które nie tylko aktywnie głosują, ale też wspierają swoich sąsiadów w dotarciu do komisji wyborczych. Warto to robić, bo nikt nie powinien być wykluczony z głosowania przez to, że ma problem z oddaniem głosu. Jeśli ktoś z Państwa się waha, czy warto zapewniam, że tak, i podobnie jak w wyborach parlamentarnych jestem do dyspozycji, jeśli ktoś potrzebuje pomocy w dotarciu na wybory podczas drugiej tury wyborów. #BitwaOWozy #wybory2020 #frekwencja #gmina #stawiguda #frekwencja

czytaj więcej na Facebooku

29 czerwca o 11:28

Możemy być z siebie dumni. Zdaliśmy egzamin z obywatelskości, o czym świadczy fakt, że frekwencja w Gmina Stawiguda jest najwyższa spośród wszystkich gmin w województwie.

Jestem dumny, że w naszej gminie mieszkają ludzie rozumiejący lokalny patriotyzm, którzy identyfikują się ze swoimi miejscowościami. Bardzo się cieszę, że mogą pracować na rzecz tak zaangażowanej społeczności.

Poniżej wyniki dla poszczególnych komisji:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie – 74,3%
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie – 67,42%
3) Świetlica wiejska w Gryźlinach – 60,31%
4) Klub w Dorotowie – 78,01%
5) Świetlica "Dom Warmiński" w Tomaszkowie – 77,88 %
6) Przedszkole w Bartągu - 75,55%
7) Szkoła Podstawowa w Rusi Filia w Bartągu – 70,71%
8) Szkoła Podstawowa w Rusi Filia w Bartągu – 73,41%
9) Świetlica NAD ŁYNĄ w Rusi – 66,39%

A tak rozłożyły się głosy na poszczególnych kandydatów:
1) Rafał Trzaskowski - 44,76%
2) Andrzej Duda - 22,25%
3) Szymon Hołownia - 19.38%
4) Krzysztof Bosak - 7,9%
5) Robert Biedroń - 2,5%
6) Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,4%
7) Marek Jakubiak - 0,32%
8) Stanisław Żółtek - 0,18%
9) Waldemar Witkowski - 0,13%
10) Paweł Tanajno - 0,13%
11) Mirosław Piotrowski - 0,06%

#wybory2020 #prezydent2020 #gmina #stawiguda #frekwencja #rekord

czytaj więcej na Facebooku

28 czerwca o 19:26

Mamy najwyższą frekwencję ze wszystkich gmin województwa. Jestem dumny kierując gminą, której mieszkańcy tak odpowiedzialnie traktują głosowanie. Jeszcze jest 1,5 godziny dla tych, którzy jeszcze nie oddali głosu. #wybory2020 #prezydent2020 #frekwencja #gmina #stawiguda

czytaj więcej na Facebooku

28 czerwca o 18:01

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z otrzymanych właśnie danych wynika, że frekwencja w Gmina Stawiguda wynosi obecnie 51,48% i wciąż jest najwyższa nie tylko w Powiat Olsztyński, ale wśród wszystkich gmin województwa. Dla poszczególnych komisji wygląda to tak: 1) Stawiguda - 58%, 2) Stawiguda - 53%, 3) Gryźliny - 41%, 4) Dorotowo - 55%, 5) Tomaszkowo - 61%, 6) Bartąg -52 %, 7) Bartąg - 47%,

czytaj więcej na Facebooku

28 czerwca o 14:07

Dziś wybieramy prezydenta RP. W naszej Gmina Stawiguda zagłosowało do godziny 12 (dane PKW) 26,71% uprawnionych, co daje nam najlepszy wynik w Powiat Olsztyński. Naszym gminnym liderem jest Tomaszkowo z frekwencją 33,59%. Ja już głosowałem, a Wy? #wybory2020 #PKW #frekwencja #gmina #stawiguda #tomaszkowo

czytaj więcej na Facebooku

26 czerwca o 16:24

Taki dziś dzień, że jedną nogą jesteśmy na wakacjach, ale jednocześnie wspominamy zakończony właśnie rok szkolny.

Za ten rok chciałbym podziękować Pani dyrektor Katarzynie Wysockiej oraz wszystkim nauczycielom, ze szczególnym uwzględnieniem Pani Emilii Baniak za pracę z podopiecznymi Przedszkola w Bartągu, a także za pobudzanie kreatywności w ich rodzicach.

Rodzicielska zabawa w teatr to na prawdę nie lada wyzwanie. Zresztą zobaczcie sami... tym razem w ich interpretacji bajka „O Królu Lulu” Jana Brzechwy.

Wśród aktorów możecie zobaczyć m.in. radnego naszej gminy - Piotr Krecik Gajdasz

#przedszkole #bartąg #gmina #stawiguda #brzechwa #teatr #rodzic #gajdasz

czytaj więcej na Facebooku

26 czerwca o 13:40

Dzieciaki są wspaniałe. My dorośli musimy robić, co w naszej mocy, by pomagać im w odnoszeniu sukcesów i rozwijaniu pasji.
Dlatego z wielką radością wręczyłem zawodnikom Gminnego Klubu Kolarskiego w Stawigudzie nowe stroje i rowery.

Wykręcajcie na nich kolejne sukcesy i dobrze się bawcie!

#kolarstwo #młodzież #rower #pasja #wsparcie #sport #gmina #stawiguda

czytaj więcej na Facebooku

26 czerwca o 09:04

To dzień uwielbiany przez wszystkich uczących się. Zaczynamy wakacje! ☀️

czytaj więcej na Facebooku

25 czerwca o 12:36

Otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, dlatego już z wielką radością mogę się z Wami podzielić informacją, że nasza Gmina Stawiguda zajęła drugie miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Zespół naukowców z Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na zlecenie Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich korzystał z danych Regionalnych Izb Obrachunkowych, według stanu na koniec 2019 r.

Jednostki samorządu terytorialnego oceniano w pięciu kategoriach. Zbadano:
- 1547 gmin wiejskich
- 628 gmin miejsko-wiejskich
- 235 gmin miejskich
- 66 miast na prawach powiatu
- 314 powiatów ziemskich

Tak wysoka nota to docenienie pracy mojej i mojego całego zespołu oraz radnych, sołtysów i każdego z Państwa, kto dba o rozwój naszej gminy, a także dowód na to, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju i dobrze go realizujemy. Druga pozycja w rankingu to między innymi efekt bardzo skutecznego wnioskowania o środki zewnętrzne.

Wiem, że jeszcze wiele pracy przed nami, ale nie boimy się wyzwań, bo wiemy, że na realizację inwestycji czekają mieszkańcy naszej gminy, a rozwój gminy, z którego korzystamy na co dzień jest najważniejszym efektem naszej pracy.

Pełny ranking znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/

#forumekonimiczne #Ranking #samorząd #uniwersytetjadielloński #uniwersytetekonomiczny #rio #instytutstudiówwschodnich #inwestycje #dofinansowanie #gmina #stawiguda #rozwój

czytaj więcej na Facebooku

23 czerwca o 17:21

Bycie tatą to najpiękniejsza z ról jaką przyszło mi pełnić. To nauka cierpliwości, gdy dziecko po raz setny pytało „a co to? A po co?”, to troska o drugiego człowieka, łzy wzruszenia i gotowość do przejęcia cudzego bólu. To również wspaniała przygoda ze wspólnego odkrywania świata i wielka odpowiedzialność, by postępować tak, by dzieci chciały nas naśladować. Dziękuję moim dzieciom, że codziennie motywują mnie do intensywnej pracy na rzecz Gmina Stawiguda, której są mieszkańcami. Uwielbiam być tatą ❤️

czytaj więcej na Facebooku

19 czerwca o 18:20

Niezwykle ciekawa inicjatywa Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, przyłączcie się i razem ocalimy pamięć o naszej gminie dla kolejnych pokoleń. Zachęcam Państwa do udziału w tym projekcie #stawiguda #gmina #GOK #historia #pamięć #wspomnienia

czytaj więcej na Facebooku

18 czerwca o 17:47

Dziękuję radnym Rady Gmina Stawiguda za docenienie pracy mojej i całego mojego zespołu. Podczas dzisiejszej XXII sesji Rady Gminy uchwała o wotum zaufania została przyjęta jednogłośnie, podobnie jak uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Działamy dalej na rzecz mieszkańców naszej gminy. #sesja #wójt #radagminy #absolutorium #wotumzaufania #stawiguda

czytaj więcej na Facebooku

18 czerwca o 09:03

Dziennikarze Wyborcza.pl Olsztyn piszą o rankingu Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich. Jak podają zajęliśmy w nim 2️⃣❗️ miejsce wśród ok 1600 gmin wiejskich.

Czekam na potwierdzenie tej wiadomości przez organizatorów, bo na razie wiem tylko, że jesteśmy w pierwszej dwudziestce, co również uważam za wielki sukces.

Co ważne, to sukces nas wszystkich - mojego zespołu urzędników, na których zawsze mogę liczyć, radnych Rady Gmina Stawiguda, sołtysów, stowarzyszeń i wszystkich mieszkańców, którzy wspierają mnie w pracy na rzecz naszej gminy. Możemy sobie pogratulować dobrej współpracy, którą potwierdza ranking, który opracowała grupa naukowców Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na zlecenie Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich.

Pod uwagę w opracowaniu rankingu zarządzania finansami naukowcy wzięli siedem wskaźników, m.in:
✅ udział dochodów własnych w ogólnych dochodach,
✅ udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach,
✅ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia
✅ udział środków europejskich w wydatkach.

Wyniki rankingu bardzo mnie cieszą i motywują do dalszej, jeszcze bardziej intensywnej pracy. To potwierdzenie, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju i dobrze go realizujemy.

#Ranking #instytutstudiówwschodnich #gmina #stawiguda #uniwersytetjagielloński #uniwersytetekonomiczny #dochody #budżet #sukces #inwestycje #dotacje #UE

czytaj więcej na Facebooku

15 czerwca o 20:41

Drodzy uczniowie z Gmina Stawiguda przed Wami pierwszy egzamin w życiu. Życzę Wam powodzenia, wiary w siebie i dużo spokoju (Waszym rodzicom też). Dajcie z siebie wszystko. Trzymam kciuki!

czytaj więcej na Facebooku

08 czerwca o 15:24

Z takim zespołem można nie tylko góry przenosić, ale i pompki robić

czytaj więcej na Facebooku

07 czerwca o 18:23

Jutro rozpoczną się egzaminy dojrzałości. Drodzy maturzyści z Gmina Stawiguda, życzę Wam powodzenia. Bądźcie dzielni i wierzcie w siebie, bo jesteście wyjątkowi

czytaj więcej na Facebooku

04 czerwca o 19:18

Serdecznie gratuluję naszej wspaniałej mieszkance Gmina Stawiguda Pani Irenie Tyman

czytaj więcej na Facebooku

04 czerwca o 09:02

Dzień dobry,
na początek dnia mam dla Was wiadomość, na którą czekają najmłodsi mieszkańcy Gmina Stawiguda i ich rodzice.

Od najbliższej soboty, 6 czerwca będziecie mogli korzystać z placów zabaw. Pamiętajcie jednak, by zabawie towarzyszyła troska o bezpieczeństwo Wasze i innych.

#gmina #stawiguda #placzabaw #dziecko #rodzic

czytaj więcej na Facebooku