Gminne Centrum Informacji

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
W STAWIGUDZIE

UL. OLSZTYŃSKA 10
11-034 STAWIGUDA
TEL/FAX. 0 89 512 63 71

 

KADRA GCI:

Joanna Stawarczyk - koordynator GCI
Mariola Kopacz - doradca zawodowy


Cele i założenia

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że z dniem 3 stycznia 2005 roku w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej powołano Gminne Centrum Informacji. GCI zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przyznanych w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

Głównym zadaniem Gminnego Centrum Informacji jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy odpowiedniej do ich kwalifikacji, zarówno w miejscowych firmach oraz u pracodawców spoza regionu. W Gminnym Centrum Informacji można uzyskać wiedzę z zakresu ofert pracy, informacji o zawodach, szkołach, instytucjach szkolących, adresy instytucji i urzędów.

Osoba poszukująca pracy będzie mogła skorzystać z wzorów pism i porad niezbędnych przy poszukiwaniu pracy. Z oferty będą mogły skorzystać również osoby, które nigdy nie miały kontaktu z komputerami. Pracownicy GCI udzielą wszelkich pomocnych wskazówek przy korzystaniu ze stanowisk komputerowych. Do dyspozycji w Centrum jest 18 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, kserokopiarka, fax. Na terenie centrum dostępna jest także literatura i poradniki dla bezrobotnych.

Gorąco zapraszamy do odwiedzania GCI. Mamy nadzieję, że instytucja ta będzie pomocna i pożyteczna.


Świadczone usługi

Praktyczny zakres działalności Centrum obejmuje następujące usługi:

 1. Pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy:
  1. przy przygotowaniu: własnej oferty, życiorysu, podania o pracę itd.
 2. Usługi w zakresie udostępniania informacji:
  1. udzielanie informacji dotyczących pracy:
   • szukanie ofert pracy w serwisach internetowych
  2. udzielanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
  3. udzielanie innych informacji w zależności od zapotrzebowania, np.:
   • kredyt, pożyczki
   • inne usługi w zależności od zapotrzebowania lokalnej społeczności
 3. Usługi tradycyjnej kawiarenki internetowej:
  1. gry komputerowe
  2. przeglądanie stron www i korzystanie z poczty elektronicznej
  3. porady dla osób, które nie znają obsługi komputera
 4. Udostępnianie sprzętu komputerowego w celu:
  1. korzystania z Internetu
  2. redagowania pism
  3. skanowania, obróbki graficznej
 5. Użyczanie powierzchni lokalu Centrum np.:
  1. na spotkania rady sołeckiej, sesje gminy,
  2. spotkania kombatantów, emerytów
 6. Inne działania na rzecz lokalnej społeczności, np:


Usługi doradztwa zawodowego

W ramach GCI raz w tygodniu wszystkie osoby bezrobotne z terenu gminy mogą skorzystać z porady doradcy zawodowego.

Doradztwo prowadzone jest w dwóch formach:

 1. indywidualne doradztwo zawodowe w formie indywidualnych konsultacji, podczas których doradca wspólnie z klientem wybierają najbardziej korzystne rozwiązanie dla danej osoby w konkretnej sytuacji zawodowej. Podczas spotkań udzielane są porady mające na celu pomoc osobom bezrobotnym w zakresie:
  • rozpoznania indywidualnych trudności w znalezieniu pracy
  • poznania preferencji i predyspozycji zawodowych,
  • wyboru odpowiedniego rodzaju pracy, kierunku szkolenia lub przekwalifikowania zawodowego,
  • uzyskania szczegółowych informacji o zawodach i sytuacji na rynku pracy.
 2. grupowe doradztwo zawodowe w formie bezpłatnych cyklicznych spotkań - warsztatów - szkoleń dla osób poszukujących pracy np: „Aktywne formy poszukiwania pracy”, "Jak przygotowac się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą", "Sztuka porozumiewania się"

TEMATY I TERMINY SZKOLEŃ DOSTOSOWUJEMY DO POTRZEB
I OCZEKIWAŃ ZAINTERESOWANYCH

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY - ZAPISY W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W STAWIGUDZIE


Lokalne Okienko Przedsiębiorczości

W ramach GCI działa Lokalne Okienko Przedsiębiorczości, które jest pierwszym i podstawowym źródłem informacji dla właścicieli firm i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. W LOP każdy Przedsiębiorca może:

 • uzyskać informacje z zakresu prowadzenia działalności, jak załatwić sprawy formalne.
 • uzyskać podstawowe informacji na temat dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania, w tym informacja o programach pomocowych Unii Europejskiej,
 • uzyskać informacje teleadresowe instytucji wdrążających programy pomocowe,

CHCESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE - ZACZNIJ OD DZIŚ


Pliki do pobrania:

1. ankieta (120.487 KB)

Ankieta dla bezrobotnych