Strategia rozwoju Gminy Stawiguda do 2030

 

 

Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - „Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda do 2030 roku”

Załącznik:
 

Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy Gminy Stawiguda!

Zapraszamy do udziału w warsztatach strategicznych związanych z pracami nad nową „Strategią rozwoju Gminy Stawiguda do 2030”.  Spotkania z Państwem mają na celu wypracowanie kierunków działań niezbędnych, w tym okresie, dla podniesienia jakości życia i atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Biorąc udział w konsultacjach społecznych będziecie Państwo uczestniczyć w tworzeniu kluczowego dla gminy dokumentu rozwojowego.

Warsztaty odbędą się w czterech oddzielnych grupach:                                                

11.05.2023 r. (czwartek) godz. 17:00 – organizacje pozarządowe

11.05.2023 r. (czwartek) godz. 17:00 – mieszkańcy-przedsiębiorcy

25.05.2023 r. (czwartek) godz. 17:00 – radni i sołtysi

01.06.2023 r. (czwartek) godz. 12:00 – młodzież

w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie (ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda).

 

Warsztaty będą prowadzone przez ekspertów z firmy „Geoprofit” i będą miały charakter interaktywny. Chcemy zadbać, aby wszyscy chętni do uczestniczenia w konsultacjach mieli możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości naszej gminy.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na warsztaty telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 - Julita Kuligowska 503749778 lub e-mailowo: