Infrastruktura

Wodociągi:

Stacje uzdatniania wody – 8 stacji
Wodociągi wiejskie  w miejscowościach:

 • Bartąg
 • Bartążek
 • Dorotowo
 • Gryźliny
 • Gągławki
 • Kręsk
 • Majdy
 • Miodówko
 • Pluski
 • Ruś
 • Rybaki
 • Stawiguda
 • Tomaszkowo
 • Wymój
 • Zielonowo

Ogólna długość sieci wodociągowej – 132,17 km
Ilość przyłączy – 1893 szt.

Kanalizacja:

Oczyszczalnie ścieków – 3 oczyszczalnie
Gminna Zbiorcza Oczyszczalnia Ścieków w Stawigudzie
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Bartążku
Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Gągławkach
Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej – 123,80 km
Ilość przepompowni ścieków – 52 szt.


Drogi
Długość dróg gminnych ogółem: 120 km
Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej: 25 km
Drogi gminne o nawierzchni wykonanej z kostki: 10 km
Drogi wojewódzkie: 12 km
Drogi powiatowe: 55 km Drogi krajowe: 17 km
Telefonizacja
Operatorem stacjonarnym jest Telekomunikacja Polska SA. Sieci telefonii komórkowej obejmujące obszar gminy to: Era, Plus i Idea.

Gazyfikacja Gminy
Miejscowości posiadające sieć gazową:
 • Dorotowo
 • Gryźliny
 • Stawiguda
 • Tomaszkowo