Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez rozbudowę oddziału w Bartągu – II i III etap

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez rozbudowę oddziału w Bartągu – II i III etap 

Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 7 652 532,21 zł

Dofinansowanie: 2 999 964,00 zł

Lata realizacji: 2023 – 2024

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 06.11.2023 r.

Przedmiotem projektu jest kolejna rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej oddział w Bartągu przy ul. Jeziornej 24. W ramach inwestycji powstaną dwie kondygnacje, na których będzie 8 sal lekcyjnych.   

Dnia 06.11.2023 r. została podpisana umowa nr 3/P/2023 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Stawiguda, na podstawie której Wojewoda udzielił dotacji celowej w wysokości 2.999.964,00 zł.

Dnia 03.11.2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane nr BI.272.1.46.2023 z Grupą Brawo Sp. z o.o. o wartości 4.086.870,02 zł. Planowane zakończenie robót budowalnych to 03.08.2024 r.