Rada Gminy

Biuro Rady Gminy:

Anna Małek-Folga tel.: 89 519 56 88,
Przewodniczący Rady Gminy: Grzegorz Niski 
Wiceprzewodniczący: Grzegorz Wieczorek 
Wiceprzewodniczący: Marek Kotliński

 


Lp.
NAZWISKO I IMIĘ
Teren działania
Dane do kontaktu
e-mail
1 Błażejak-Grabowska Justyna Bartąg    
2
Czujak Iwona Jaroty    
3 
Dmitrzak Monika Bartąg, Jaroty    

4

Filipowicz Sławomir Wymój, Dorotowo, Majdy-Kręsk    
5 Górka Andrzej Stawiguda    
6 Guske Rafał Miodówko, Gryźliny-Zielonowo    
7 Kotliński Marek Ruś, Gągławki    

8

Niski Grzegorz Tomaszkowo    
9 Nosek-Kozłowska Katarzyna Jaroty    
10 Piech Przemysław Bartążek, Bartąg    
11 Ryś Małgorzata Bartąg    
12
Rzeszutek Michał Jaroty    
13
Stawarczyk Anna Pluski-Rybaki, Stawiguda    
14
Wieczorek Grzegorz Stawiguda    
15
Zomrowski Sławomir Bartąg    
 

 

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia komisji Rady Gminy odbywają się zazwyczaj w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie  przy ul. Leśnej 2, zaś sesje Rady Gminy w sali widowiskowej.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki posiedzeń Rady Gminy będą zamieszczane na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przed poszczególnymi spotkaniami.

W przypadku chęci wzięcia udziału w posiedzeniu komisji Rady Gminy prosimy o zgłoszenie w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy Anna Małek-Folga pok. nr 1A, tel. 89 519 56 88), w celu zapewnienia warunków lokalowych.

W przypadku pytań lub wniosków prosimy do dnia poprzedzającego sesję Rady Gminy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Niskim. Umożliwi to przygotowanie odpowiedzi na pytania lub zaproszenie osoby z właściwego Referatu, która udzieli wszelkich wyjaśnień w zadanej sprawie.

Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie, o czym będziemy informowali na bieżąco.