Rada Gminy

piątek, 13 sierpień 2021

Biuro Rady Gminy:

Anna Małek-Folga tel.: 89 512 65 81,
Przewodniczący Rady Gminy: Grzegorz Niski
Zastępca Przewodniczącego: Justyna Reisenberg

 


Lp.
NAZWISKO I IMIĘ
Teren działania
Dane do kontaktu
e-mail
1
Birkos Szczepan
Gągławki, Ruś
601-650-757
2
Bolewski Grzegorz
Stawiguda
505-062-425
3
Bruski Daniel
Bartąg
501-100-429
4
Filipowicz Sławomir Dorotowo, Majdy-Kręsk 664-471-277
5
Gajdasz Piotr 
Jaroty
794-998-508 
6
Górka Andrzej Stawiguda
510-189-271
7
Guske Rafał  Gryźliny-Zielonowo 601-818-338 
8
Kołakowski Grzegorz  Bartąg  663-840-997
9
Mutke Joanna  Miodówko, Wymój 726-997-792
10
Niski Grzegorz  Tomaszkowo 608-575-217 
11
Nosek Katarzyna  Jaroty  508-368-277 
12
Palczewski Paweł  Bartążek 519-565-944 
13
Reisenberg Justyna  Pluski-Rybaki  604-193-412 
14
Rzeszutek Michał  Jaroty 798-402-251 
15
Stawarczyk Anna  Stawiguda 502-658-221 
 

 

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia komisji Rady Gminy odbywają się zazwyczaj w sali Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, zaś sesje Rady Gminy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie przy ul. Leśnej 1 (budynek B; I piętro; sala nr 6 pracownia j. polskiego).

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki  posiedzeń Rady Gminy będą zamieszczane na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przed poszczególnymi spotkaniami.

W przypadku chęci wzięcia udziału w posiedzeniu komisji Rady Gminy prosimy o zgłoszenie w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy Anna Małek-Folga pok. nr 10B, tel. 89 512-65-81), w celu zapewnienia warunków lokalowych.

W przypadku pytań lub wniosków prosimy do dnia poprzedzającego sesję Rady Gminy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Niskim. Umożliwi to przygotowanie odpowiedzi na pytania lub zaproszenie osoby z właściwego Referatu, która udzieli wszelkich wyjaśnień w zadanej sprawie.

Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie, o czym będziemy informowali na bieżąco.