Rada Gminy

Biuro Rady Gminy:

Anna Małek Folga tel.: 89 519 56 88,
Przewodniczący Rady Gminy: Grzegorz Niski
Zastępca Przewodniczącego: Justyna Reisenberg

 


Lp.
NAZWISKO I IMIĘ
Teren działania
Dane do kontaktu
e-mail
1 Bolewski Grzegorz
Stawiguda
505 062 425
2
Bruski Daniel
Bartąg
501 100 429
3 
Filipowicz Sławomir Dorotowo, Majdy-Kręsk 730 008 088

 4

Górka Andrzej Stawiguda
510 189 271
5 Guske Rafał  Gryźliny-Zielonowo 601 818 338 
6 Kołakowski Grzegorz  Bartąg  663 840 997
7 Kotliński Marek Ruś, Gągławki  504 052 074

8

Mutke Joanna  Miodówko, Wymój 726 997 792
9 Niski Grzegorz  Tomaszkowo 608 575 217 
10 Nosek Katarzyna  Jaroty  508 368 277 
11 Palczewski Paweł  Bartążek 

516 743 184

12
Piech Przemysław  Jaroty  518 099 546
13
Reisenberg Justyna  Pluski-Rybaki  604 193 412 
14
Rzeszutek Michał  Jaroty 798 402 251 
15
Stawarczyk Anna  Stawiguda 502 658 221 
 

 

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia komisji Rady Gminy odbywają się zazwyczaj w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie  przy ul. Leśnej 2, zaś sesje Rady Gminy w sali widowiskowej.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki posiedzeń Rady Gminy będą zamieszczane na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przed poszczególnymi spotkaniami.

W przypadku chęci wzięcia udziału w posiedzeniu komisji Rady Gminy prosimy o zgłoszenie w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy Anna Małek-Folga pok. nr 1A, tel. 89 519 56 88), w celu zapewnienia warunków lokalowych.

W przypadku pytań lub wniosków prosimy do dnia poprzedzającego sesję Rady Gminy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Niskim. Umożliwi to przygotowanie odpowiedzi na pytania lub zaproszenie osoby z właściwego Referatu, która udzieli wszelkich wyjaśnień w zadanej sprawie.

Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie, o czym będziemy informowali na bieżąco.