Rada Gminy

poniedziałek, 3 sierpień 2015

Biuro Rady Gminy:

Dorota Głusiec tel.: 89 512 65 81,
Przewodniczący Rady Gminy: Grzegorz Wieczorek
Zastępca Przewodniczącego: Łucja Kartasińska

 


Lp.
NAZWISKO I IMIĘ
Teren działania
Dane do kontaktu
1
FILIPEK Paweł
PLUSKI-RYBAKI
tel.501-469-663
e-mail:
2
FILIPOWICZ Sławomir
DOROTOWO, MAJDY, KRĘSK
tel. 664-471-277
e-mail:
3
GAJDAMOWICZ Grzegorz
BARTĄG
e-mail:
4
GÓRKA Andrzej
STAWIGUDA
tel. 510-189-271;
e-mail:
5
GRADOWSKI Zdzisław
JAROTY
tel. 535-144-095
6
GUSKE Rafał
GRYŹLINY
tel. 601-818-338
e-mail:
7
KARTASIŃSKA  Łucja
BARTĄG
tel. (89) 541-64-02,
e-mail:
8
PAC Edward
WYMÓJ, MIODÓWKO, ZEZUJ
e-mail:
9
PIETRZAK-ROGALA Iwona
BARTĄŻEK
tel. 510-510-212,
e-mail:
10
PRUSINOWSKA Teresa
GĄGŁAWKI
e-mail:
11
STAWARCZYK Anna
STAWIGUDA
tel. 502-658-221,
e-mail:
12
SZABAN Bogdan Jerzy
TOMASZKOWO
e-mail:
13
WESTFELD Anna
RUŚ
tel. 502-516-443;
e-mail:
14
WIECZOREK Grzegorz
STAWIGUDA
tel. 501-515-171,
e-mail:
15
ZASZEWSKI Maciej
JAROTY
e-mail:
 

Stałe Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna
1) Teresa Prusinowska – przewodniczący Komisji
2) Andrzej Górka – wiceprzewodniczący Komisji
3) Zdzisław Gradowski – członek Komisji
4) Bogdan Jerzy Szaban – członek Komisji
Komisja Budżetu i Spraw Społecznych
1) Zdzisław Gradowski – przewodniczący Komisji
2) Grzegorz Gajdamowicz – wiceprzewodniczący Komisji
3) Teresa Prusinowska – członek Komisji
4) Grzegorz Wieczorek – członek Komisji
5) Maciej Zaszewski – członek Komisji
Komisja Promocji i Rozwoju Gminy
1) Anna Westfeld – przewodniczący Komisji
2) Anna Stawarczyk – wiceprzewodniczący Komisji
3) Andrzej Górka – członek Komisji
4) Łucja Kartasińska – członek Komisji
5) Bogdan Jerzy Szaban – członek Komisji
Komisja Porządku Publicznego i Turystyki
1) Iwona Pietrzak-Rogala – przewodniczący Komisji
2) Sławomir Filipowicz – wiceprzewodniczący Komisji
3) Paweł Filipek – członek Komisji
4) Rafał Guske – członek Komisji5) Edward Pac – członek Komisji

 


HARMONOGRAM PRACY RADY GMINY NA 2018 ROK

 

Lp.

KOMISJA RG

SESJA

1.

08.01.2018 r. (poniedziałek)

11.01.2018 r. (czwartek)

2.

19.02.2018 r. (poniedziałek)

22.02.2018 r. (czwartek)

3.

26.03.2018 r. (poniedziałek)

29.03.2018 r. (czwartek)

4.

23.04.2018 r. (poniedziałek)

26.04.2018 r. (czwartek)

5.

21.05.2018 r. (poniedziałek)

28.05.2018 r. (poniedziałek)

6.

25 i 28.06.2018 r. (pon., czw.)

28.06.2018 r. (czwartek)

7.

-

18.07.2018 r. (środa)

8.

20.08.2018 r. (poniedziałek)

27.08.2018 r. (poniedziałek)

9.

24.09.2018 r. (poniedziałek)

27.09.2018 r. (czwartek)

10.

08.10.2018 r. (poniedziałek)

15.10.2018 r. (poniedziałek)

11.

12.11.2018 r. (poniedziałek)

15.11.2018 r. (czwartek)

12.

10.12.2018 r. (poniedziałek)

13.12.2018 r. (czwartek)

13.

27.12.2018 r. (czwartek)

27.12.2018 r. (czwartek)

 

 Uprzejmie informujemy, że posiedzenia komisji Rady Gminy odbywają się zazwyczaj w sali Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, zaś sesje RG w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki  posiedzeń RG będą zamieszczane na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przed poszczególnymi spotkaniami. W przypadku chęci udziału w posiedzeniu komisji RG proszę o zgłoszenie w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy Dorota Głusiec, pok. nr 13, tel. 89 512-65-81), w celu zapewnienia warunków lokalowych. Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie, o czym będziemy informowali na bieżąco.