Rada Gminy

poniedziałek, 3 sierpień 2015

Biuro Rady Gminy:

Dorota Głusiec tel.: 89 512 65 81,
Przewodniczący Rady Gminy: Grzegorz Kołakowski
Zastępca Przewodniczącego: Palczewski Paweł

 


Lp.
NAZWISKO I IMIĘ
Teren działania
Dane do kontaktu
e-mail
1
Birkos Szczepan
Gągławki, Ruś
601-650-757
2
Bolewski Grzegorz
Stawiguda
785-862-827
3
Bruski Daniel
Bartąg
501-100-429
4
Filipowicz Sławomir Dorotowo, Majdy-Kręsk 664-471-277
5
Gajdasz Piotr 
Jaroty
tel. 794-998-508 
6
Górka Andrzej Stawiguda
510-189-271
7
Guske Rafał  Gryźliny-Zielonowo 601-818-338 
8
Kołakowski Grzegorz  Bartąg  501-515-171 ,
9
Mutke Joanna  Miodówko, Wymój 726-997-792
10
Niski Grzegorz  Tomaszkowo 608-575-217 
11
Nosek Katarzyna  Jaroty  508-368-277 
12
Palczewski Paweł  Bartążek 505-075-418 
13
Reisenberg Justyna  Pluski-Rybaki  604-193-412 
14
Rzeszutek Michał  Jaroty 798-402-251 
15
Stawarczyk Anna  Stawiguda 502-658-221 
 

 


HARMONOGRAM PRACY RADY GMINY NA 2018 ROK

 

Lp.

KOMISJA RG

SESJA

1.

08.01.2018 r. (poniedziałek)

11.01.2018 r. (czwartek)

2.

19.02.2018 r. (poniedziałek)

22.02.2018 r. (czwartek)

3.

26.03.2018 r. (poniedziałek)

29.03.2018 r. (czwartek)

4.

23.04.2018 r. (poniedziałek)

26.04.2018 r. (czwartek)

5.

21.05.2018 r. (poniedziałek)

28.05.2018 r. (poniedziałek)

6.

25 i 28.06.2018 r. (pon., czw.)

28.06.2018 r. (czwartek)

7.

-

18.07.2018 r. (środa)

8.

20.08.2018 r. (poniedziałek)

27.08.2018 r. (poniedziałek)

9.

24.09.2018 r. (poniedziałek)

27.09.2018 r. (czwartek)

10.

08.10.2018 r. (poniedziałek)

15.10.2018 r. (poniedziałek)

11.

-

05.11.2018 r. (poniedziałek)

12.

-

20.11.2018 r. (wtorek)

13.

-

29.11.2018 r. (czwartek)

14.

12.12.2018 r. (środa)

17.12.2018 r. (poniedziałek)

15.

27.12.2018 r. (czwartek)

27.12.2018 r. (czwartek)

 


 Uprzejmie informujemy, że posiedzenia komisji Rady Gminy odbywają się zazwyczaj w sali Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, zaś sesje RG w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki  posiedzeń RG będą zamieszczane na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przed poszczególnymi spotkaniami. W przypadku chęci udziału w posiedzeniu komisji RG proszę o zgłoszenie w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy Dorota Głusiec, pok. nr 13, tel. 89 512-65-81), w celu zapewnienia warunków lokalowych. Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie, o czym będziemy informowali na bieżąco.