Usługi rejestry wyszukiwarki

czwartek, 7 lipiec 2016Wyszukiwanie on-line, usługi internetowe i telefoniczne.


 

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

 

 

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach. Alarmy, ostrzeżenia i komunikaty publikowane są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów, w telegazecie, a także w aplikacji RSO na telefon i poprzez SMS. Za pomocą RSO rozpowszechniane są również poradniki dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Więcej:


POGOTOWIE KARTOWE

Pogotowie kartowe to nowoczesna usługa telefoniczna, która umożliwia natychmiastowe blokowanie karty kredytowej, czy karty bankomatowej. Natychmiastowa blokada karty bankowej skutecznie ogranicza Twoje straty finansowe w przypadku kradzieży lub zagubienia karty płatniczej.

Więcej: http://www.pogotowiekartowe.pl/.


SYSTEM ZASTRZEGANIA KART
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej: http://zastrzegam.pl/.


BEZPIECZNY AUTOBUS

Bezpieczny Autobus" to usługa świadczona przez Ministerstwo Cyfryzacji, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badanie techniczne, aktualne ubezpieczenie OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport można zapisać i wydrukować. Informacja o autobusie jest bezpłatna. Rodzicu sprwdź autobus, który wiezie Twoje dziecko.

Więcej: https://bezpiecznyautobus.gov.pl/.


HISTORIA POJAZDU

Historia Pojazdu to usługa świadczona przez Ministerstwo Cyfryzacji dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się bezpłatnie.

Więcej: https://historiapojazdu.gov.pl/.Rejestr Podmiotów Wykonujących dzialalnośc Leczniczą zwany w skrócie RPWDL zawiera informacje o wszystkich podmoiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej. Prowadzony jest przez właściwy miejscowo organ rejestrowy, zzgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dzz.U. Nr 112, poz 654).

Więcej: http://rpwdl.csioz.gov.pl.


REJESTR APTEK

Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony jest przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne zgodnie z art. 107 ustawy Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1277).

Więcej: http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra.html.


WYSZUKIWARKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH


Więcej: http://www.nfz-olsztyn.pl/wyszukiwarka/.


MEDIS – INFORMATOR MEDYCZNY
 

Informator Medyczny MEDIS to wydawany od lutego 1995 roku miesięcznik, w którym znajduje się aktualna i usystematyzowana w prosty i przejrzysty sposób informacja o gabinetach i placówkach medycznych. Informator składa się z części zawierającej alfabetycznie poukładane informacje o gabinetach i placówkach medycznych oraz z części w której zamieszczone są informacje szczegółowe w formie ogłoszeń ramkowych.

Więcej: http://medis.info.pl/gazetka.


RJPS


Więcej: http://rjps.mpips.gov.pl.


OGÓLNOPOLSKA BAZA PRZEDSZKOLI


Więcej: http://pisupisu.pl/przedszkola/warminsko-mazurskie.


BAZA WYPOCZYNKU
RODZICU, O TYM MUSISZ PAMIĘTAĆ

Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogą skontrolować miejsca wypoczynku nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole może przeprowadzać straż pożarna i sanepid. Informacje o poszczególnych zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem.

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora w specjalnie utworzonej bazie wypoczynku. Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. W bazie wypoczynku znajdują się informacje o organizatorze, m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz lokalizacja wypoczynku.

Więcej: Odszukaj zgłoszenie.

 


 

PORTAL TURYSTYKI DZIECIĘCEJ
 

Więcej: http://www.kogis.pl/


ELEKTRONICZNE KSIEGI WIECZYSTE


Więcej: https://ekw.ms.gov.pl.


REJEST MISTRZÓW KOMINIARSKICH


Więcej: Korporacjakominiarzy/warminsko-mazurskie.


Więcej: Wyszukiwarka.