Usługi rejestry wyszukiwarkiWyszukiwanie on-line, usługi internetowe i telefoniczne.


 

APLIKACJA "SCHRONY"

Na stronie Państwowej Straży Pożarnej uruchomiona została aplikacja z adresami schronów. W aplikacji, każdy może sprawdzić odpowiedni adres i znaleźć najbliższy swojego adresu schron, ukrycie albo miejsce doraźnego schronienia.

Więcej: Wyszukaj miejsce doraźnego schronienia

 

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

 

 

 

RSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach. Alarmy, ostrzeżenia i komunikaty publikowane są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów, w telegazecie, a także w aplikacji RSO na telefon i poprzez SMS. Za pomocą RSO rozpowszechniane są również poradniki dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Więcej:


POGOTOWIE KARTOWE

Pogotowie kartowe to nowoczesna usługa telefoniczna, która umożliwia natychmiastowe blokowanie karty kredytowej, czy karty bankomatowej. Natychmiastowa blokada karty bankowej skutecznie ogranicza Twoje straty finansowe w przypadku kradzieży lub zagubienia karty płatniczej.

Więcej: http://www.pogotowiekartowe.pl/.


SYSTEM ZASTRZEGANIA KART
 

 

 

 

 

 

 

Więcej: http://zastrzegam.pl/.


BEZPIECZNY AUTOBUS

Bezpieczny Autobus" to usługa świadczona przez Ministerstwo Cyfryzacji, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badanie techniczne, aktualne ubezpieczenie OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport można zapisać i wydrukować. Informacja o autobusie jest bezpłatna. Rodzicu sprwdź autobus, który wiezie Twoje dziecko.

Więcej: https://bezpiecznyautobus.gov.pl/.


HISTORIA POJAZDU

Historia Pojazdu to usługa świadczona przez Ministerstwo Cyfryzacji dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się bezpłatnie.

Więcej: https://historiapojazdu.gov.pl/.


SPRAWDZENIE OC SPRAWCY WYPADKU

Formularz służy do zweryfikowania czy posiadacz wskazanego pojazdu mechanicznego jest objęty ochroną ubezpieczenia OC na podany dzień. Zgodnie z zapisem art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych UFG udostępnia przez swoją stronę internetową informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu.

Więcej: Formularz - sprawdź oc sprawcy wypadku.


WYSZUKIWARKA SEWIK

Wyszukiwarka sewik.pl jest niekomercyjnym serwisem umożliwiającym przeszukiwanie danych dotyczących zdarzeń drogowych na terenie Polski.

Więcej: System Ewidencji Wypadków i Kolizji

 CENTRALNY REJESTR LEKARZY RP

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej udostępniony został Centralny Rejestr Lekarzy RP, z którego może skorzystać każdy obywatel. Samorząd lekarski zdecydował o udostępnieniu Rejestru w Internecie dla określonych celów, którymi są możliwości sprawdzenia danych o lekarzu przez zainteresowanego pacjenta oraz sprawdzeniu lekarza przez innego lekarza w celach związanych z procesem leczenia pacjenta.

Sekcja rejestru umożliwia sprawdzenie podstawowych informacji o lekarzu i lekarzu dentyście na podstawie znanego numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ), imienia i nazwiska lub numeru PESEL.

Więcej: CRL RPRejestr Podmiotów Wykonujących dzialalnośc Leczniczą zwany w skrócie RPWDL zawiera informacje o wszystkich podmoiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej. Prowadzony jest przez właściwy miejscowo organ rejestrowy, zzgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dzz.U. Nr 112, poz 654).

Więcej: http://rpwdl.csioz.gov.pl.


PLATFORMA REJESTRÓW MEDYCZNYCH

 

Więcej: https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/


 

KTO MA LEK

 

Więcej: https://ktomalek.pl/


 

 

MOBILNA WYSZUKIWARKA LEKÓW REFUNDOWANYCH

 

Więcej: MWLR

 


WYSZUKIWARKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH


Więcej: http://www.nfz-olsztyn.pl/wyszukiwarka/.


MEDIS – INFORMATOR MEDYCZNY
 

Informator Medyczny MEDIS to wydawany od lutego 1995 roku miesięcznik, w którym znajduje się aktualna i usystematyzowana w prosty i przejrzysty sposób informacja o gabinetach i placówkach medycznych. Informator składa się z części zawierającej alfabetycznie poukładane informacje o gabinetach i placówkach medycznych oraz z części w której zamieszczone są informacje szczegółowe w formie ogłoszeń ramkowych.

Więcej: http://medis.info.pl/gazetka.


ZNAJDŹ KOMINIARZA

 Więcej: https://www.izbakominiarzy.pl/wyszukiwarka-kominiarzy/

RJPS


 

 

 

 

 

Więcej: http://rjps.mpips.gov.pl.


EWIDENCJA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT

 

Więcej: http://www.wmilwet.pl/zaklady-lecznicze/ewidencja-zakladow-leczniczych/


WERYFIKACJA PODSTAWOWYCH INFORMACJI
O LEKARZU WETERYNARII

 

 

 

 

 

Więcej: https://wetsystems.org.pl/WetSystemsInfo/lwinfo.html

 


REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Więcej: Znajdź szkołę, placówkę oświatową.​


BAZA WYPOCZYNKU
RODZICU, O TYM MUSISZ PAMIĘTAĆ

Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogą skontrolować miejsca wypoczynku nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole może przeprowadzać straż pożarna i sanepid. Informacje o poszczególnych zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem.

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora w specjalnie utworzonej bazie wypoczynku. Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. W bazie wypoczynku znajdują się informacje o organizatorze, m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz lokalizacja wypoczynku.

Więcej: Odszukaj zgłoszenie.

 


 

PORTAL TURYSTYKI DZIECIĘCEJ
 

Więcej: http://www.kogis.pl/


SERWIS WAKACYJNY
 


Więcej: https://www.serwiswakacyjny.com/szukaj.html

 CENTRALNA EWIDENCJA I WYKAZY W TURYSTYCE

Więcej: https://turystyka.gov.pl/cwoh/index
 


ELEKTRONICZNE KSIEGI WIECZYSTE


Więcej: https://ekw.ms.gov.pl.


PUBLICZNY REJESTR
SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM

Więcej: Rejestr publiczny


DARMOWA POMOC PRAWNA

Więcej: Mapa punktów


Więcej: Wyszukiwarka.


POSZUKIWANIE OFERT PRACY I PRACOWNIKÓW

Więcej: Centralna Baza Ofert Pracy