Zgłoś zdarzenie

Różne formy całodobowych zgłoszeń zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu w celu uzyskania pomocy.
Zakładka zawiera zgłoszenia typu: zadzwoń, wyślij formularz, zaznacz na mapie, skorzystaj z aplikacji.

 

 
 

ZGŁOSZENIA TELEFONICZNIE
NUMERY ALARMOWE

 


 

Centrum Powiadamiana Ratunkowego

Tel. 112

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa

Tel. (89) 522 81 12
Tel. (89) 522 24 11


Pogotowie Ratunkowe

Tel. 999

 

Tel. 47 73 134 24

 


Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Tel. (89) 535 19 30
Tel. (89) 535 96 70


 

 

WYPEŁNIENIE I WYSŁANIE FORMULARZA DO 

REGIONALNEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

 

http://bezpieczny.olsztyn.eu/mapa/zdarzenia/zglos


ZAZNACZENIE ZAGROŻENIA
W
KRAJOWEJ MAPIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania.
 
W przypadku pilnych spraw, takich jak zagrożenie życia lub zdrowia należy zawsze dzwonić na numer alarmowy 112.

 

   

Więcej: www.gov.pl/web/mswia/krajowa-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Instrukcja obsługi.pdf

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest w serwisie www.policja.pl.


ZGŁOSZENIA POPRZEZ APLIKACJĘ

 

Aplikacja - DEAF HELP

Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne z dostępem do internetu typu: smartfon lub tablet. Dedykowana jest dla osób niesłyszących lub słabo słyszących, by za pomocą komunikatu mogły szybko i sprawnie wezwać pomoc. Deaf Help to narzędzie służące do ratowania życia i mienia. Z aplikacji korzystać mogą osoby, które wypełniły formularz i zostały zarejestrowane w bazie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

   

Więcej informacji o Deaf Help: w ulotce. pdf

Deaf Help dostępna jest bezpłatnie w sklepie Gogle Play