Harmonogramy odbioru odpadów

Internetowy Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - SegreGo
LINK:
 
 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
w 2024 roku
 

PSZOK Gminy Stawiguda

Informujmy, że na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda (vis a vis oczyszczalni ścieków). PSZOK otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 11:00 i 17:00 – 19:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (PSZOK nie pracuje w niedzielę).oraz ostatniej soboty miesiąca. 


INFORMACJA

Informujemy, że odbiorem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stawiguda w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. zajmuje się firma REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-522) ul. Partyzantów 3. Dane kontaktowe firmy: tel. 89 544-98-12 lub 89 544-98-01 e-mail:

Odbiorem i transportem odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Stawiguda w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. zajmuje się firma Koma Olsztyn Sp. zo.o. z siedzibą w Olsztynie przu ulicy Towarowej 20A (10-417). Dane kontaktowe firmy: tel. 89526-26-26, e-mail:

 

Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Stawiguda przekazywane są przez firmę odbierającą odpady do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul.  Lubelskiej 53 10-410 Olsztyn.

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów przewidziane do osiągnięcia przez gminę oraz osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu (…) określane są w corocznej Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy (zakładka Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie).