Harmonogramy odbioru odpadów

poniedziałek, 22 lipiec 2019

 


Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych „zielonych” w systemie workowym sprzed nieruchomości
w lipcu, sierpniu i wrześniu 2019 roku

 

Termin odbioru*

Miejscowość

22.07.2019 r.

Bartąg, Bartążek, Ruś,

Gągławki, Jaroty

05.08.2019 r.

19.08.2019 r.

09.09.2019 r.

23.09.2019 r.

23.07.2019 r.

Gryźliny, Zielonowo,

Miodówko, Zezuj

06.08.2019 r.

20.08.2019 r.

10.09.2019 r.

23.09.2019 r.

24.07.2019 r.

Tomaszkowo, Dorotowo,

Majdy, Kręsk

07.08.2019 r.

21.08.2019 r.

11.09.2019 r .

24.09.2019 r.

25.07.2019 r.

Stawiguda, Wymój,

Pluski

08.08.2019 r.

22.08.2019 r.

12.09.2019 r.

25.09.2019 r.

 • Z przyczyn technicznych odbiór odpadów może przesunąć się o 1-2 dni. 
 • Prosimy o wystawianie worków do godz. 6.00 rano  

Reklamacje związane z odbiorem odpadów należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej tel. 89 512-69-41

Do worków wrzucamy:

 • Liście i trawę
 • Kwiaty i pozostałości roślin ogrodowych
 • Przycięte części drzew i krzewów

Do worków nie wrzucamy:

 • Resztek żywności.
 • Obierek i resztek owoców i warzyw.
 • Fusów po kawie i herbacie.
 • Łupin orzechów i skorupek jaj.
 • Zepsutej żywotności i resztek mięsa i kości.
 • Popiołu.
 • Odchodów zwierząt.
 • Papierosów i niedopałków papierosów.

 

Uwaga!!! Nie zostaną odebrane worki rozerwane oraz zawierające niewłaściwą frakcję odpadów! Worki muszą być zawiązane!


 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku


 

PSZOK Gminy Stawiguda

Informujmy, że na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda (vis a vis oczyszczalni ścieków). PSZOK otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 11:00 i 17:00 – 19:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (PSZOK nie pracuje w niedzielę).