Harmonogramy odbioru odpadów

poniedziałek, 4 styczeń 2016

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych w 2018 roku.

 1. Bartąg
 2. Bartążek
 3. Dorotowo
 4. Gągławki
 5. Gryźliny
 6. Jaroty
 7. Majdy Kręsk
 8. Miodówko
 9. Pluski
 10. Ruś
 11. Rybaki
 12. Stawiguda
 13. Tomaszkowo
 14. Wymój
 15. Zezuj
 16. Zielonowo

 


Harmonogram odpadów selektywnych w systemie workowym (papier, plastik, szkło, popiół) na rok 2018.

(tradycyjny wykaz  pojawi się już wkrótce) 


 

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wzorem lat ubiegłych przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego w następujących terminach:

26.05.2017 (piątek)
SOŁECTWA: Gągławki, Gryźliny-Zielonowo, Miodówko-Zezuj, Pluski-Rybaki, Stawiguda, Wymój

31.05.2017 (środa)
SOŁECTWA: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Jaroty, Majdy-Kręsk, Ruś, Tomaszkowo

 

Zużyty sprzęt elektroniczny tj.: Odpady elektryczne i elektroniczne, które będą odbierane to przede wszystkim: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, sprzęt bankowy, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt energetyczny, urządzenia audio-wizualne, elektronarzędzia, urządzenia gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa. 

Odpady wielkogabarytowe tj.: wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju elementy budowlane i sanitarne, opony, baterie i akumulatory, płyty z eternitu.

Prosimy o zgłoszenie zamiaru oddania sprzętu i odpadów wielkogabarytowych pod jednym z numerów telefonów
do dnia 22.05.2017 r.

- Urząd Gminy tel. 89 512-69-30, 89 512-69-31, 89 512-64-77
- lub u Sołtysów poszczególnych sołectw.

Sprzęt i gabaryty prosimy wystawić dzień wcześniej przed swoją posesję, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem.

29.03.2017


PSZOK Gminy Stawiguda

Informujmy, że na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda (vis a vis oczyszczalni ścieków). PSZOK otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 11:00 i 17:00 – 19:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (PSZOK nie pracuje w niedzielę).