Harmonogramy odbioru odpadów

środa, 28 październik 2020
Harmonogram odbioru odpadów selektywnych w systemie workowym oraz odpadów komunalnych 
w 2020 roku
 
 

 

 

 

 
 

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2020 roku


 

PSZOK Gminy Stawiguda

Informujmy, że na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda (vis a vis oczyszczalni ścieków). PSZOK otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 11:00 i 17:00 – 19:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (PSZOK nie pracuje w niedzielę).


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że odbiorem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenu Gminy Stawiguda w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zajmuje się firma REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Olsztynie 10-522, ul. Partyzantów 3.

Dane kontaktowe firmy: tel. 89 544-98-44 e-mail:
 

Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Stawiguda przekazywane są przez firmę odbierającą odpady do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul.  Lubelskiej 53, 10-410 Olsztyn.

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów przewidziane do osiągnięcia przez gminę oraz osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu (…) określane są w corocznej Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy (zakładka Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie).

Uprzejmie informujmy, że na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda. PSZOK otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 900 – 1100 i 1700 – 1900 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (PSZOK nie pracuje w niedzielę).