Harmonogramy odbioru odpadów

czwartek, 27 czerwiec 2019

Urząd Gminy Stawiguda informuje,

że w czerwcu br. odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego.

 

14 czerwca 2019 r. (piątek)

SOŁECTWA: Gągławki, Gryźliny, Zielonowo, Miodówko, Zezuj, Pluski, Rybaki, Stawiguda, Wymój

28 czerwca 2019 r. (piątek)

SOŁECTWA: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Jaroty, Majdy, Kręsk, Ruś, Tomaszkowo

 

Zużyty sprzęt elektroniczny tj.: Odpady elektryczne i elektroniczne, które będą odbierane to przede wszystkim: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, sprzęt bankowy, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt energetyczny, urządzenia audio-wizualne, elektronarzędzia, urządzenia gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa. 

Odpady wielkogabarytowe tj.: wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju elementy budowlane i sanitarne (m.in. armatura łazienkowa, gruz, okna, drzwi, itp.), opony, baterie i akumulatory, płyty z eternitu.

 

Prosimy o zgłoszenie zamiaru oddania w/w odpadów pod jednym z numerów telefonów do dnia 11.06 i 26.06.br.:

Urząd Gminy tel. 89 512-69-31 lub 89 512-64-77 lub u Sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Odpady prosimy wystawić dzień wcześniej przed swoją posesję,
w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem.


Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych „zielonych” w systemie workowym sprzed nieruchomości
w lipcu, sierpniu i wrześniu 2019 roku

 

Termin odbioru*

Miejscowość

22.07.2019 r.

Bartąg, Bartążek, Ruś,

Gągławki, Jaroty

05.08.2019 r.

19.08.2019 r.

09.09.2019 r.

23.09.2019 r.

23.07.2019 r.

Gryźliny, Zielonowo,

Miodówko, Zezuj

06.08.2019 r.

20.08.2019 r.

10.09.2019 r.

23.09.2019 r.

24.07.2019 r.

Tomaszkowo, Dorotowo,

Majdy, Kręsk

07.08.2019 r.

21.08.2019 r.

11.09.2019 r .

24.09.2019 r.

25.07.2019 r.

Stawiguda, Wymój,

Pluski

08.08.2019 r.

22.08.2019 r.

12.09.2019 r.

25.09.2019 r.

 • Z przyczyn technicznych odbiór odpadów może przesunąć się o 1-2 dni. 
 • Prosimy o wystawianie worków do godz. 6.00 rano  

Reklamacje związane z odbiorem odpadów należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej tel. 89 512-69-41

Do worków wrzucamy:

 • Liście i trawę
 • Kwiaty i pozostałości roślin ogrodowych
 • Przycięte części drzew i krzewów

Do worków nie wrzucamy:

 • Resztek żywności.
 • Obierek i resztek owoców i warzyw.
 • Fusów po kawie i herbacie.
 • Łupin orzechów i skorupek jaj.
 • Zepsutej żywotności i resztek mięsa i kości.
 • Popiołu.
 • Odchodów zwierząt.
 • Papierosów i niedopałków papierosów.

 

Uwaga!!! Nie zostaną odebrane worki rozerwane oraz zawierające niewłaściwą frakcję odpadów! Worki muszą być zawiązane!


 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku


 

PSZOK Gminy Stawiguda

Informujmy, że na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda (vis a vis oczyszczalni ścieków). PSZOK otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 11:00 i 17:00 – 19:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (PSZOK nie pracuje w niedzielę).