Harmonogramy odbioru odpadów

poniedziałek, 4 styczeń 2016

Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych „zielonych” w systemie workowym sprzed nieruchomości
we wrześniu, październiku i listopadzie 2018 roku

Termin odbioru*

Miejscowość

03.09.2018r.

Bartąg, Bartążek, Ruś, Gągławki, Tomaszkowo, Jaroty

17.09.2018r.

08.10.2018r.

22.10.2018r.

05.11.2018r.

19.11.2018r.

04.09.2018r.

Stawiguda, Gryźliny, Zielonowo, Miodówko, Zezuj

18.09.2018r.

09.10.2018r.

23.10.2018r.

06.11.2018r.

20.11.2018r.

05.09.2018r.

Wymój, Pluski, Dorotowo, Majdy, Kręsk

19.09.2018r.

10.10.2018r.

24.10.2018r.

07.11.2018r.

21.11.2018r.

 

     * Z przyczyn technicznych odbiór odpadów może przesunąć się o 1-2 dni.

     *Prosimy o wystawianie worków do godz. 6.00 rano 

 

Reklamacje związane z odbiorem odpadów należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej tel. 89 512-69-41.

Do worków wrzucamy:

 • Liście i trawę
 • Kwiaty i pozostałości roślin ogrodowych
 • Przycięte części drzew i krzewów

Do worków nie wrzucamy:

 • Resztek żywności.
 • Obierek i resztek owoców i warzyw.
 • Fusów po kawie i herbacie.
 • Łupin orzechów i skorupek jaj.
 • Zepsutej żywotności i resztek mięsa i kości.
 • Popiołu.
 • Odchodów zwierząt.
 • Papierosów i niedopałków papierosów.

 

Uwaga!!! Nie zostaną odebrane worki rozerwane oraz zawierające niewłaściwą frakcję odpadów! Worki muszą być zawiązane!

 


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych w 2018 roku.

 1. Bartąg
 2. Bartążek
 3. Dorotowo
 4. Gągławki
 5. Gryźliny
 6. Jaroty
 7. Majdy Kręsk
 8. Miodówko
 9. Pluski
 10. Ruś
 11. Rybaki
 12. Stawiguda
 13. Tomaszkowo
 14. Wymój
 15. Zezuj
 16. Zielonowo

 


Harmonogram odpadów selektywnych w systemie workowym (papier, plastik, szkło, popiół) na rok 2018.

(tradycyjny wykaz  pojawi się już wkrótce) 


PSZOK Gminy Stawiguda

Informujmy, że na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda (vis a vis oczyszczalni ścieków). PSZOK otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 11:00 i 17:00 – 19:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (PSZOK nie pracuje w niedzielę).