Harmonogramy odbioru odpadów

poniedziałek, 4 styczeń 2016

Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych „zielonych” w systemie workowym sprzed nieruchomości w maju 2018 roku

Informacje dot. odbioru odpadów biodegradowalnych „zielonych”

Osoby zainteresowane odbiorem odpadów biodegradowalnych „zielonych” sprzed nieruchomości zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy Stawiguda stosownego wnioskuOdbiór odpadów odbywać się będzie tylko sprzed zgłoszonych nieruchomości.

Odpady „zielone” będą musiały być gromadzone w specjalnych workach, które zostaną dostarczone wszystkim osobom deklarującym zamiar ich selektywnego gromadzenia. Istnieje również możliwość osobistego odbioru worków w Urzędzie Gminy w pok. 11 lub 12. Więcej informacji możne uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji tel. 89 512-69-31, 89 512-69-30.

Termin odbioru*

Miejscowość

07.05.2018 r.

Bartąg, Bartążek, Ruś, Gągławki, Tomaszkowo, Jaroty

21.05.2018 r.

08.05.2018 r.

Stawiguda, Pluski, Rybaki, Dorotowo, Majdy, Kręsk

22.05.2018 r.

09.05.2018 r.

Gryźliny, Zielonowo, Miodówko, Zezuj, Wymój

23.05.2018 r.

       * Z przyczyn technicznych odbiór odpadów może przesunąć się o 1-2 dni.

Do worków wrzucamy:

 • Liście i trawę
 • Kwiaty i pozostałości roślin ogrodowych
 • Przycięte części drzew i krzewów

Do worków nie wrzucamy:

 • Resztek żywności.
 • Obierek i resztek owoców i warzyw.
 • Fusów po kawie i herbacie.
 • Łupin orzechów i skorupek jaj.
 • Zepsutej żywotności i resztek mięsa i kości.
 • Popiołu.
 • Odchodów zwierząt.
 • Papierosów i niedopałków papierosów.

Uwaga!!! Nie zostaną odebrane worki rozerwane oraz zawierające niewłaściwą frakcję odpadów! Worki muszą być zawiązane!

 


Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych w 2018 roku.

 1. Bartąg
 2. Bartążek
 3. Dorotowo
 4. Gągławki
 5. Gryźliny
 6. Jaroty
 7. Majdy Kręsk
 8. Miodówko
 9. Pluski
 10. Ruś
 11. Rybaki
 12. Stawiguda
 13. Tomaszkowo
 14. Wymój
 15. Zezuj
 16. Zielonowo

 


Harmonogram odpadów selektywnych w systemie workowym (papier, plastik, szkło, popiół) na rok 2018.

(tradycyjny wykaz  pojawi się już wkrótce) 


PSZOK Gminy Stawiguda

Informujmy, że na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda (vis a vis oczyszczalni ścieków). PSZOK otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 11:00 i 17:00 – 19:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (PSZOK nie pracuje w niedzielę).