Budowa przejścia dla pieszych w Dorotowie na działce 41/3

Przedmiotem zadania jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Dorotowo gm. Stawiguda w ciągu drogi gminnej 162104N  w okolicach kapliczki na działce nr 41/3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy pasach wykonano punkty świetlne w jezdni tzw.: „kocie oczka”, maty antypoślizgowe, linie warunkowego zatrzymania oraz linię rozgraniczającą pasy ruchu w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych. Zastosowano oznakowanie akustyczne – linie wibracyjne. W ramach zadania powstały dojścia do przejścia w formie chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej. Dojścia i strefy oczekiwania zostały wyposażone w system informacji fakturowej. Przejścia zostały doświetlone dedykowanym oświetleniem, a oznakowanie pionowe uzupełnione sygnalizacją ostrzegawczą.

W dniu 10 grudnia 2021 r. podpisano Umowę na roboty budowlane nr BI.272.33.2021 z firmą Henryk Wasilewski Zakład Handlowy „KASIA” w spadku.