„Bezpieczna Gmina Stawiguda – poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych”