Przebudowa drogi gminnej nr 162026N – ulicy Grzybowej w Gryźlinach

 Przebudowa drogi gminnej nr 162026N – ulicy Grzybowej w Gryźlinach

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość projektu: 1 130 908,85 zł

Dofinansowanie: 501 350,00 zł

Lata realizacji: 2023-2024

Zadanie polega na przebudowie 477 mb drogi gminnej. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie: jezdni z kostki brukowej w obrębie istniejącego pasa drogowego szer. 5,00 m (miejscowo zawężona na wysokości działki 118/8 do 4,12 m.; zjazdów indywidualnych do nieruchomości przyległych oraz dojść do posesji z kostki betonowej brukowej, poboczy z humusu obsianych trawą, rowu odwadniającego otwartego wraz z 4 przepustami pod zjazdami w pasie drogi gminnej, skrzyżowania z drogą gminną ulicą Kościelną. Przebudowa pozwoli na urządzenie drogi gminnej w sposób zgodny z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego będą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, a także odpowiednich warunków użytkowych. Docelowe parametry techniczne: droga gminna klasy D, prędkość projektowa 30 km/h, kategoria ruchu KR1.  Zastosowane rozwiązania specjalne: progi zwalniające oraz znaki D-40.