Informacje ogólne

piątek, 11 marzec 2016

 

 

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
NIP: 739-11-46-851

Kontakt
tel. (89) 512 62 02
fax. (89) 512 63 71
e-mail:
Poniedziałek 800 – 1800
wtorek – czwartek 715 – 1515
środa 715-1515
piątek 715 - 1415

Konta
Bank Spółdzielczy w Olsztynku
Nr: 77 8823 0007 2001 0100 2005 0001


Pracownicy

P/O Kierownika GOPS
mgr Joanna Herda
tel. (089) 512 69 01
e-mail:
Główny księgowy
mgr Anna Szczotko
tel. (89) 512 66 48

Dział Świadczeń społecznych
tel. 882 039 967
Specjalista pracy socjalnej - Zofia Gogulewicz
Starszy pracownik socjalny - Małgorzata Czajkowska
Starszy specjalista pracy socjalnej - Teresa Chrostowska
Pracownik socjalny - mgr Agnieszka Sarnacka

Dział Świadczeń rodzinnych
(dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia, karta dużej rodziny, świadczenia wychowawcze )

Podinspektor - mgr Joanna Kołakowska
tel.
882 039 967

Podinspektor - mgr Małgorzata Baczkowska
tel.
882 039 967

Inspektor - mgr Joanna Stawarczyk
tel.
882 039 967

Dział Asystentów rodziny
Asystent rodziny - mgr Małgorzata Kondek