Majdy - Kręsk

Do pobrania:


16 maja 1353 roku Kapituła Katedralna nadała nadzwyczaj wiernemu Jonenowi (Janowi) i jego spadkobiercom 7 włók ziemi na prawie chełmińskim, w lesie zwanym Krancz w pobliżu Jeziora Wulping. Od tego lasu wieś przyjęła nazwę Kransk, obecnie Kręsk. Majdy, położone na południowym brzegu Jeziora Wulping, otrzymały lokalizację 25 lutego 1436 roku. W imieniu Kapituły, administrator kustosz Arnold Huxer nadał Miko- łajowi 12 włók na prawie pruskim. Podobnie jak pobliski Wymój, także Kręsk i Majdy ucierpiały w wojnach polsko-krzyżackich. Nie ominęły tych miejscowości wojska szwedzkie w XVII wieku oraz wojska napoleońskie na początku XIX wieku. Po zniszczeniach zawsze je odbudowywano. Majątek ziemski w Kręsku i wieś Majdy należały jednak do niewielkich. W ostatnich latach Majdy nabrały charakteru wsi letniskowej. Nad pięknym Jeziorem Wulpińskim zaczęły powstawać pensjonaty i domki letniskowe. Właściwie nikt już nie uprawia ziemi. W miesiącach letnich liczba mieszkańców powiększa się dziesięciokrotnie. Z każdym rokiem przybywa tu turystów. Wyznaczone zostały też działki pod budowę nowych domków. Przybywają tutaj również turyści z Niemiec, wśród nich pojedynczo dawni mieszkańcy Majd. W lipcu 2008 roku doszło do odsłonięcia pamiątkowej tablicy, potwierdzającej przyjazne kontakty z mieszkańcami miejscowości Mauden niedaleko Frankfurtu nad Menem. Sołectwo Majdy – Kręsk otoczone sosnowo-świerkowymi lasami z różnorodną leśną zwierzyną, o urozmaiconej rzeźbie terenu i o różnorodnej roślinności jest prawdziwą enkalwą dla poszukujących ciszy i spokoju turystów. Położone jest nad Jeziorem Wulpińskim, będącym jednym z najgłębszych w województwie warmińsko-mazurskim. Jego głębokość sięga 54,6 m. Od południa okala je korona malowniczych stromych wzgórz moreny czołowej, wzdłuż południowych brzegów ciągnie się sznur licznych wysepek. Jezioro składa się z 2 części połączonych cieśniną zwaną „Szyją”. We
wschodniej, większej części jeziora usytuowanych jest kilka wysp. Na jednej z nich, Hercie, do tej pory znajdują się ruiny ośrodka wypoczynkowego zbudowanego przez Niemców na początku XX w. Nazwy innych wysp to: Łórbonki, Sitowe Góry, Geców Ostrów, Wojdowski Ostrów oraz Kampa. Występują na nich siedliska kormoranów. Z zabytków zachowała się kapliczka z końca XIX wieku. Mieszkańcy sołectwa pielęgnują lokalne obyczaje. Co roku organizowana jest Wigilia Wiejska, akcja „Paczka Bożonarodzeniowa” dla dzieci i młodzieży, spotkania karnawałowe, folklorystyczny festyn pod nazwą „Lato w Mojdach”. Odbywają się także spotkania integracyjne i wymiana informacji w ramach współpracy z bliźniaczą wsią Mauden.

Zaplecze turystyczne:
Boisko sportowe, plaża wiejska, sklep wiejski, enklawy osiedli rekreacyjno-wypoczynkowych, budynek PCK – przedwojenna szkoła wiejska, wykorzystywany na cele szkoleniowo-wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe Straży Pożarnej, domki letniskowe.