Relacje z ćwiczeń i treningów

 

Relacje z ćwiczeń i treningów.
Od roku 2018 informacje te są publikowane są na stronie głównej w aktualnościach


KOMUNIKAT

Dotyczy: komunikatów ostrzeżeń i ostrzeżeń

Komunikaty, ostrzeżenia i informacje dotyczące zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obrony, ochrony i spraw wojskowych publikowane są w aktualnościach na stronie www.stawiguda.pl

Data dodania: 01.05.2017 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: ćwiczenie z zakresu ratownictwa technicznego.

W sobotę 1 kwietnia 2017 r. w Bartągu przeprowadzone zostało ćwiczenie z zakresu ratownictwa technicznego. W symulowanym karambolu trzech pojazdów osobowych i motocyklisty gminne jednostki OSP przeprowadziły działania ratownicze z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i wyposażenia z zakresie ratownictwa technicznego. Druhowie udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Organizowano współdziałanie i łączność w czasie działań ratowniczych.

W ćwiczeniu brały udział gminne jednostki OSP z Bartąga, Gryźlin, Stawigudy, Plusek oraz jednostka JRG1 z Olsztyna. W ćwiczeniu udział wzięło 40 osób.

Foto z ćwiczenia

Data dodania: 04.04.2017 r.


KOMUNIKAT

Komunikat dot. KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2017.

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że zgodnie z „Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w 2017 r.” od 06 lutego do 30 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5 w sali P-1 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób z Gmin Powiatu Olsztyńskiego.

Termin stawiennictwa do kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Stawiguda wyznaczony został na 23 - 24 lutego 2017 r. - dla mężczyzn, 29 marca 2017 r. -  dla kobiet oraz dzień dodatkowy na 30 marca 2017 r.  Więcej informacji n/t KW znajduje się stronie internetowej WKU Olsztyn - pod linkiem kwalifikacja wojskowa.

Stawiennictwo do kwalifikacji wymienionych w obwieszczeniu osób jest obowiązkowe i dotyczy również tych, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania.

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym w wezwaniu terminie oraz osoby niepełnosprawne lub ich prawni opiekunowie proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym UG, tel. nr 508-017-654 do dnia 22 lutego b/r.

Załączniki:

Obwieszczenie Wojewody


KOMUNIKAT

FESTYN BEZPIECZNE FERIE

W dniu 18 stycznia 2017 r. nad Jeziorem Jemiołowo odbył się festyn dla dzieci pod hasłem „Bezpieczne ferie”. Z naszej gminy w festynie udział wzięło 117 uczniów klas IV-VI z ZSP w Stawigudzie, SP w Rusi oraz SPSK w Gryźlinach. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo zimowe. Na plaży w Olsztynku spotkać można było policjantów, strażaków, leśników oraz ratowników medycznych, od którzy pokzywali, na czym polega ich praca. Uczestnicy zobaczyli na żywo, co dzieje się z osobą, pod którą załamał się lód oraz jak trudno jest o własnych siłach wydostać się na brzeg. Przygotowane pokazy to przestroga, że żadna grubość lodu nie jest bezpieczna. Nabytą wiedzę można było sprawdzić w trakcie konkursów. Każde dziecko otrzymało element odblaskowy.

 

Data dodania: 18.01.2017 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: kwalifikacji wojskowej.
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje że, od dnia 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa 2017.


W roku 2017 obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;

 2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności

  do czynnej służby wojskowej;

 3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 1. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321).

Stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Termin oraz miejsce stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Stawiguda zostanie podany do publicznej wiadomości w kolejnym komunikacie.

Więcej: Rozporządzenie MSWiA oraz MON z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Rozporządzenie nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2016 r, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r., powołania wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

Data dodania: 17.11.2017 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: Dzień otwarty w jednostce OSP Stawiguda.

W dniu 23.10.2016 r. dbył się dzień otwarty w jednostce OSP Stawiguda pod hasłem "Czad - Cichy Zabójca". W programie Program dnia pod linkiem: http://www.stawiguda.pl/aktualnosci/1060/dzien-otwarty-osp. Uczestnikom testu wiedzy n/t zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń grzewczych w okresie jesienno-zimowym i ćwiczeniu praktycznym w udzielaniu pierwszej pomocy wydano 10 kpl. czujek czadu ufundowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody W-M, Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy.

Data dodania: 24.10.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: Czad, cichy zabójca.

Rozpoczął się sezon grzewczy 2015/2016. W owym czasie nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczyny tragedii są zazwyczaj podobne: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski apeluje do mieszkańców regionu o bezpieczne postępowanie z urządzeniami grzewczymi w celu uniknięcia zaczadzenia.

Więcej:

Data dodania 07.10.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: Służba Celna ostrzega.

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych.

O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;
e-mail:

Źródło: http://www.olsztyn.scelna.gov.pl
Data dodania: 06.10.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: Bezpłatna infolinia dla bezdomnych.

Informujemy, że, w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem 800 165 320 będzie można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej udzielanej na terenie Województwa-Mazurskiego i Powiatu Olsztyńskiego.

Data dodania: 27.09.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: Recertyfikacja KPP.

W sobotę 24 września 2016 r. w Pluskach - 15 strażaków z gminnych jednostek OSP (Pluski - 10, Bartąg - 3, Stawiguda - 2) potwierdziło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ponownie uzyskało tytuł ratownika. Gratulujemy.

Szkolenie i egzamin przeprowadziła komisja z Fundacji Ratujmy Życie.

Foto:

Data dodania: 26.09.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: polowań zbiorowych.
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” informuje o terminach zbiorowych polowań w sezonie łowieckim 2016/2017.

Więcej: Harmonogram polowań 2016/17.
Data dodania: 23.09.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

W dniu 1 września 2016r. o godz. 12.00 przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, polegający na włączeniu syren alarmowych w sposób określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96) – odwołanie alarmu.

Data dodania: 30.07.2016 r.


KOMUNIKAT

 

Dotyczy: terminów polowań w sezonie łowieckim 2016/2017.
 

Zarząd Koła Łowieckiego „Leśnik” informuje o terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2016/2017.

 

Więcej: Plan polowań.

Data dodania: 28.08.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, polegający na włączeniu syren alarmowych na terenie gminy w sposób określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96) – uruchomiony zostanie sygnał odwołanie alarmu.

Wybór daty i godziny treningu wpisuje się w obchody upamiętniające 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Data dodania: 27.07.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: zagrożeń terrorystycznych.

Na podstawie Zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenie stopni alarmowych od dnia 20 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23.59 wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP).

Więcej:Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r
Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 96
Data dodania: 20.07.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: bezdomnych psów, kotów.

Urząd Gminy w Stwigudzie w związku z zwiększoną liczbą zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt uczula właścicieli (szczególnie właścicieli psów) na problem pozostawiania ich bez należytego nadzoru.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 poz. 856 z późn. zm.)  zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Zgodnie z w/w ustawą, za znęcanie należy uznać m.in.: porzucenie zwierzęcia, a w szczeglności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje. Stosowanie tego rozdzaju praktyk jest wykroczeniem i podlega karze.

Przypadki niehumanitarnego, okrutnego traktowania zwierząt, ich porzucania należy zgłaszać na Policję. Zgołszenia pisemne w Urzędzie Gminy przyjmuje Referat Ochony Środowiska i Promocji. Losem zwierząt zajmują się również Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.


Data dodania: 10.06.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: bezpieczny i zdrowy przedszkolak.

W dniu 08.06.2016 r. na terenie przedszkola w Stawigudzie odbył się festyn - pod hasłem „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”. W czasie festynu odbyły się konkursy związane z tematem bezpieczeństwa. Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej ZSP pod linkiem: Bezpieczny i zdrowy przedszkolak. oraz  na wo24.pl

Data dodania: 09.06.2016 r.


 

KOMUNIKAT
 

 

Dotyczy: postępowania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.

 

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami zaleca jak postępować w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.

Więcej: Terroryzm zalecenia KIGN.pdf
Data dodania: 23.03.2016 r.


APEL

Dotyczy: 1 % podatku na bezpieczeństwo.

1% podatku to tak niewiele a może uratować komuś życie. Pamiętaj o swojej jednostce przy składaniu PIT-u.

 1. OSP Bartąg
 2. OSP Gryźliny
 3. OSP Pluski
 4. OSP Stawiguda

Zachęć przyjaciół i najbliższych. Przekazując 1% swojego podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, wspomożesz jednostkę do wyposażenia w niezbędny sprzęt do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczych.

Data dodania: 04.03.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku Gorączki Q.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje informację otrzymane z Głównego Inspektoratu Weterynarii o sposobie postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku Gorączki Q w stadzie.

Więcej: Pismo PWL.pdf
Data dodania: 23.02.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: kwalifikacji wojskowej 2016.

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że zgodnie z Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej (strona 9) od 01 lutego do 24 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5 w sali P-1 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa 2016 dla osób z Gmin Powiatu Olsztyńskiego. Termin stawiennictwa do kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Stawiguda został wyznaczony na 16-17 lutego 2016 r. dla mężczyzn oraz 23 marca - dla kobiet. Wezwania zostały już wysłane.

Więcej informacji o KW znajduje się >>tutaj<< oraz na stronie internetowej WKU Olsztyn - pod linkiem kwalifikacja wojskowa.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe i dotyczy również osób, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania.

Osoby które, z ważnych przyczyn nie mogą stawić się w określonym w wezwaniu terminie proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym UG tel. nr 508-017-654 do dnia 15 lutego b/r.

Data dodania: 28.01.2016 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: Bezpieczne ferie 2016.

Jak bezpiecznie spędzić tegoroczne ferie? Dzieci i młodzież z naszej gminy uczestniczyły w festynie "Bezpieczne ferie 2016", który odbył się na plaży miejskiej w Olsztynku nad Jeziorem Jemiołowo.

Foto z festynu:

 

Data dotania: 22.01.2016 r.

 


APEL

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Artura Chojeckiego
do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego

 

W związku z pojawieniem się niskich temperatur zwracam się do Państwa z apelem o szczególną czujność i wrażliwość w stosunku do ludzi bezdomnych oraz wszystkich tych, którzy mogą mieć problemy z poruszaniem się, w szczególności osób starszych. Żadna ofiara zasłabnięcia na mrozie nie może pozostać bez pomocy. Nasza natychmiastowa reakcja może zapobiec śmierci z powodu wychłodzenia.

W razie dostrzeżenia osoby potrzebującej pomocy należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 bądź bezpośrednio powiadomić odpowiednie służby:

 • Straż gminna/miejska – nr 986
 • Policja – nr 997
 • Pogotowie ratunkowe – nr 999
 • nr alarmowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987.

W okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, medycznej i prawnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Data dodania: 07.01.2016 r.


KOMUNIKAT
 

Dotyczy: organizowania zgromadzeń publicznych.
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje o wejściu w życie ustawy z dnia 24 lipca 2005 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz 1485), która wprowadziła nowe zasady dotyczące organizowania zgromadzeń publicznych, między innymi wyróżnia postępowanie uproszczone w sprawie zgromadzeń, które mówi o tym, że jeżeli organizator zgromadzenia uzna, iż planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować utrudnień w jego organizacji, organizator zawiadamia wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie więcej niż na 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zawiadomienie można przekazać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
W Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zostały umieszczone dane dotyczące numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, na które należy przekazywać zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych, o których mowa w art. 21 w/w ustawy.


Więcej: Zawiadom o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
Data dodania: 30.12.2015 r


KOMUNIKAT
 

Dotyczy: ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych.
 

Wójt Gminy Stawiguda przypomina, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych. Zgodnie z jego treścią na terenie całego województwa wprowadzony jest zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w miejscach lub obiektach publicznych.

Zakaz ten nie obowiązuje:

 1. w dniach 31 grudnia i 1 stycznia oraz 13 i 14 stycznia,

 2. podczas imprez okolicznościowych, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, co najmniej 48 godzin przed planowanym użyciem wyrobów pirotechnicznych, właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściwych miejscowo komendanta Policji i komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wprowadza zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, w woj. warmińsko-mazurskim celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych wykonywanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Data dodania: 29.12.2015 r.
Więcej: Rozporządzenie Wojewody.


KOMUNIKAT
 

Dotyczy: ćwiczenie - ewakuacja szkoły w Rusi.
 

W dniu 04.12.2015 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Rusi przeprowadzone zostało ćwiczenie ewakuacji z udziałem Jednostki OSP Bartąg. Symulowany pożar wybuchł w piwnicy szkoły. Ewakuacja 229 dzieci, 19 nauczycieli i pracowników przebiegła sprawnie. 3 osoby pozostały w budynku jako te, które zagubiły się podczas ewakuacji. Zadaniem strażaków było podjęcie działań ratowniczych, odnalezienie w/w osób i udzielenie im pierwszej pomocy przedmedycznej.

Fotoreportaż.

Data dodania: 07.12.2015 r.


KOMUNIKAT
 

Dotyczy: zgaś ryzyko tlenek węgla – cichy zabójca.

Czad (tlenek węgla (CO) nazywany jest cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. Każdego roku z powodu zatrucia czadem, umiera ponad sto osób. W okresie jesienno-zimowym, w domach i mieszkaniach, w których urządzenia grzewcze (kuchenki gazowe) oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem. Dla własnego bezpieczeństwa należy sprawdzać stan urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacyjnych. Zabezpieczenie mieszkania automatycznymi czujnikami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu pozwoli uniknąć tragedii. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i swoich bliskich.

Więcej: Ulotka KM PSP.pdf
Data dodania: 24.11.2015 r.


KOMUNIKAT
 

Dotyczy: zasad właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych.
 

Rozpoczął się sezon grzewczy 2015/2016. W owym czasie nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczyny tragedii są zazwyczaj podobne: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, wadliwa instalacja odprowadzania spalin.
Od 5-6 listopada w godzinach 10.00 – 14.00 pod specjalnym darmowym numerem telefonu 987 będzie można uzyskać informację na temat zasad właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych w okresie zimowym.
O tym, jak postępować by nie doszło do zatrucia czadem będą informować dyżurujący specjaliści z: Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, Spółdzielni Kominiarz w Olsztynie, Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie. Kompendium wiedzy na temat zagrożenia związanego z zatruciem tlenkiem węgla znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w Warszawie www.straz.gov.pl/porady/czad.
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Data dodania: 04.11.2015 r.
Źródło: WCZK Olsztyn.


KOMUNIKAT
 

Dotyczy: terminów polowań.
 

Nadleśnictwo Nowe Ramuki informuje o termiach polowań na terenie obwodów łowieckich
268, 269, 270 w dniach:

 • 7-10 listopada 2015
 • 2-4 grudnia 2015
 • 15 grudnia 2015
 • 6-8 stycznia 2015

Więcej: pismo.jpg
Data dodania: 03.11.2015 r.


KOMUNIKAT


Dotyczy: ewakuacja zakładu Mazurskie Miody
 

W dniu 29.10.2015 r. w godz. 14.30 - 17.00 w „Mazurskich Miodach” w  Tomaszkowie odbyły się ćwiczenia ewakuacji zakładu z udziałem przedstawicieli samorządu oraz  jednostek straży pożarnej. W ćwiczeniu udział wzięły gminne jednostki OSP z Bartąga, Gryźlin, Stawigudy, Plusek i jednostka PSP - JRG nr 1 z Olsztyna. W ramach ćwiczenia ewakuowano 39 pracowników oraz  prowadzono działania ratownicze na terenie całego zakładu.

Działania wspólne kierownictwa zakładu z jednostką samorządu terytorialnego, gminnymi jednostkami OSP i służbami ratowniczymi to sposób na zacieśnienie współpracy, współdziałania w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa na terenie zakładu i gminy.
W sytuacji wystąpienia faktycznego zagrożenia najczęściej to jednostki OSP jako pierwsze podejmują działania ratownicze na terenie gminy dlatego tak ważne jest wcześniejsze rozpoznanie obiektów.

Wójt Gminy Stawiguda - Szef Obrony Cywilnej oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zapraszają przedsiębiorców, administratorów obiektów z terenu gminy do organizacji podobnych ćwiczeń na terenie swoich zakładów. W sprawie przebiegu oraz terminu ćwiczenia należy kontaktować się z Urzędem Gminy lub z Gminnym Komendantem OSP.

Foto z przebiegu ćwiczenia
Data dodania: 03.11.2015 r.


KOMUNIKAT
 

Dotyczy: „ZNICZ 2015”.
 

Już w piątek 30.10 br po południu na polskich drogach może być bardzo tłoczno; wiele osób zdecyduje się na świąteczne wyjazdy. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu oraz na zwracanie uwagi na pieszych. Pieszym przypominamy, by nie zapominali, że poza terenem zabudowanym, zobowiązani są do noszenia elementu odblaskowego. Od początku tego roku, policjanci wystawiają za to wykroczenie mandaty – od 20 do 500 zł. Pieszy może się poruszać bez elementów odblaskowych po zmierzchu jedynie po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku, bądź w strefie zamieszkania, gdzie ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Data dodania: 30.10.2015 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: kwalifikacji wojskowej 2016.
 

Urząd Gminy informuje że, w 2016 r. kwalifikacja wojskowa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostanie przeprowadzona od dnia 1 lutego do 29 kwietnia 2016 r. W tej sprawie ukazało się Rozporządzenie MSW i MON z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r., powołania wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dokładny termin zgłoszenia się mieszkańców Gminy Stawiguda do kwalifikacji wojskowej 2016 r. oraz miejsce zostanie podany do publicznej wiadomości w kolejnym komunikacie. Przypominamy, że stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe.

Data dodania: 20.10.2015 r.

 

 


KOMUNIKAT

Dotyczy: ćwiczenie RENEGADE – SAREX 15/II.
 

W dniach 13-15 października 2015 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE – SAREX 15/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Mogą zostać włączone syreny alarmowe, będzie to sygnał ćwiczebny.

Źródło RSO.
Data dodania: 12.10.2015 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: ćwiczeń obronnych.

W dniu 1 października br odbyły się ćwiczenia obronne, w których jednym z elementów było umacnianie uszkodzonego wału przeciwpowodziowego w Bartągu. W ćwiczeniu udział wzięły jednostki OSP Bartąg, Pluski, Olsztynek, Dobre Miasto oraz pracownicy Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Odział Rejonowy w Olsztynie.

Fotoreportaż:

Data dodania: 02.10.2015 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy:pomoc dla bezdomnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, że w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego Województwa Warmińsko Mazurskiego i Powiatu Olsztyńskiego.

Data dodania: 17.09.2015 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2015”.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z 0.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie informuje, że w dniach 6-8 października 2015 r. na terenie gminy Stawiguda przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2015”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Więcej: pismo PSG. pdf
Data dodania: 16.09.2015 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: Jesienne szczepienie lisów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 15-20 września 2015 r. na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Więcej: Pismo PWL, Komunikat W-M WLW.
Data dodania: 09.09.2015 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: pogorszenie sytuacji epizootycznej w zakresie ASF.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w ostatnim czasie odnotowano wzrost liczby stwierdzonych ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Estonii, Łotwy i Litwy. Jednocześnie nastąpiło pogorszenie sytuacji epizootycznej w zakresie ASF na terytorium krajów trzecich sąsiadujących z Polską, w tym na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy, natomiast sytuacja na terenie Białorusi nie do końca pozostaje rozpoznana. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie przeniesienia ASF na tę część terytorium Polski, na której choroba ta nie występuje.

Więcej: Pismo.pdf
Data dodania: 08.09.2015 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: trening systemu ostrzegania i alarmowania.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 26/13 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz „Planem Szkolenia Obronnego Gminy Stawiguda na 2015 rok” informuję, że w dniu 1 września o godz. 12.00 przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania ludności.

W czasie treningu w remizach Jednostek OSP uruchomiony zostanie dźwięk ciągły syreny alarmowej trwający trzy minuty. Wybór daty treningu wpisuje się w obchody upamiętniające wybuch II Wony Światowej.

Data dodania: 31.08.2015 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w sprawie „dopalaczy”.

Od 1 września 2015 r. zacznie działać bezpłatny, anonimowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w sprawie „dopalaczy”.

Punkt będzie funkcjonował przy Oddziale Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Oferta punktu, w którym dyżurować będzie psycholog – certyfikowany specjalista terapii uzależnień oraz rekomendowany psychoprofilaktyk uzależnień kierowana jest do:

 • osób używających środki zastępcze tzw. „dopalacze”, chcących zerwać z nałogiem;
 • członków rodzin osób używających środki zastępcze tzw. „dopalacze”;
 • wychowawców, opiekunów i innych osób, chcących zwiększyć swą wiedzę, by skutecznie pomagać użytkownikom „dopalaczy”.

Punkt mieszczący się w pokoju nr 222 budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie będzie czynny w każdy wtorek od godziny 7.30 do 12.30.

Punkt nie prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicznie.

Źródło: RSO
Data dodania: 27.08.2015 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: ograniczeń w poborze energii elektrycznej.

Aby zapobiec zagrożeniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej wprowadzone zostały ograniczenia w poborze energii elektrycznej dla niektórych odbiorców instytucjonalnych. Dla obszaru całego kraju w godzinach 10.00 – 17.00 będzie tzw. 20. stopień zasilania, co oznacza że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego uszkodzeń w instalacjach oraz zagrożenia życia. Ograniczenie poboru powoduje zwiększenie dostępnej mocy w systemie elektroenergetycznym dając możliwość operatorowi systemu przesyłowego na zbilansowanie systemu czyli utrzymanie równowagi między zapotrzebowaniem na prąd a jego produkcją.
Więcej:

Data dodania: 11.08.2015 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: trening systemu ostrzegania i alarmowania.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 26/13 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz „Planem Szkolenia Obronnego Gminy Stawiguda na 2015 rok” Wójt Gminy Stawiguda – Szef Obrony Cywilnej informuje, że w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 przeprowadzony będzie trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach treningu zostanie sprawdzona sprawność funkcjonowania akustycznego systemu alarmowego gminy. W remizach Jednostek OSP na obszarze gminy uruchomiony zostanie sygnał odwołania alarmu - ciągły dźwięk syreny alarmowej trwający trzy minuty. Wybór daty i godziny treningu wpisuje się w obchody upamiętniające 71 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Data dodania: 29.07.2015 r


KOMUNIKAT

Dotyczy:  szczepienia lisów wolno żyjących.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie zawiadamia, że w dniach 27 czerwca – 3 lipca 2015 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzone zostaną szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Więcej:

Data dodania 26.06.2015 r.                                                                                                              


KOMUNIKAT

Dotyczy:  ćwiczenia RENEGADE-KAPER 15/I.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. w godz. 6.00-19.00  (termin zapasowy 13 maja) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RNEGADE - KAPER 15/I. Jednym z elementów w/w ćwiczenia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE oraz związany z tym trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności polegający na włączeniu syren alarmowych na obszarze całego kraju.
Komunikat zostanie również ogłoszony a pomocą systemu RSO.

Podstawa: Pismo ZK-II.641.3.2015 z dn. 27.04.2015 r.

Data dodania: 06.05.2015 r.                                      


KOMUNIKAT

Dotyczy: akcji ochronego szczepienia lisów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że wiosenna akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących, która była zaplanowana na 16-21 kwietnia 2015 r. W powyższym terminie nie zostanie przeprowadzona.

Data dodania: 16.04.2015 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy:  akcji ochronnego szczepienia lisów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dniach od 16 do 21 kwietnia 2015 r. przeprowadzona zostanie akcja szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących. W czasie trwania akcji, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. od 16 kwietnia do 16 maja 2015 r. apeluje się o ograniczenie polowań, nie płoszenie zwierzyny oraz o nie podnoszenie i nie niszczenie przynęt ze szczepionką.

Więcej: Pismo + materiały

Data dodania: 09.04.2015 r.                                                  


KOMUNIKAT

Dotyczy: kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
 
W dniu 18 marca 2015 r. zakończyło się szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. W kursie uczestniczyło 16 strażaków ochotników z jednostki OSP Gryźliny. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ratownictwa medycznego prowadziła kadra doświadczonych ratowników medycznych z Fundacji Ratujmy Życie. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i uzyskali tytuł ratownika. Gratulujemy. 
 
Data dodania: 20.03.2015 r.

KOMUNIKAT

Dotyczy: kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).
 
W dniu 02.03.2015 r. o godz 17.00 w remizie OSP Gryźliny ratownicy Fundacji Ratujmy Życie rozpoczęli po raz III na terenie naszej Gminy 66 godzinny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Tym razem w kursie uczestniczą druhny i druhowie z jednostki OSP Gryźliny.  Głównym celem kursu jest nauka zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ratownictwa medycznego, prowadzą ratownicy medyczni, posiadający aktualną wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Osoby, które odbędą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień ratownika.
 
    
 
Data dodania: 03.03.2015 r.

KOMUNIKAT

Dotyczy: kwalifikacji wojskowej 2015.
 
Wójt Gminy Stawiguda informuje, że od 16 lutego do 17 kwietnia w lokalu Starostwa Powiatowego w Olsztynie Sala P-1, Plac Bema 5 zgodnie z Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa 2015. 
Termin stawiennictwa do kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Stawiguda wyznaczony został  w dniach 05 - 06 marca dla mężczyzn oraz 16 kwietnia - dla kobiet. 
Więcej informacji  n/t kwalifikacji znajduje się w obwieszczeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz na stronie WKU Olsztyn - pod linkiem kwalifikacja wojskowa 2015.
 
Data dodania: 13.02.2015 r.

KOMUNIKAT

Dotyczy: ćwiczenie nocne z zakresu ratownictwa drogowego.

W piątek 7 listopada 2014 r. w Bartągu przeprowadzone zostało nocne ćwiczenie z zakresu ratownictwa drogowego.

W symulowanym wypadku drogowym pojazd dostawczy zgubił beczki z substancją chemiczną, która się zapaliła. Kierowca samochodu osobowego próbując ominąć przeszkodę najechał na motocyklistę, uderzył w drzewo, odbił się  i zatrzymał na skarpie w rowie. Pasażer bez zapiętych pasów wypadł z tylnego siedzenia razem z przednią szybą pojazdu. Dwie osoby zostały zakleszczone w pojeździe, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, gdyż był pijany. Motocyklista amputacja dłoni, złamanie kości podudzia.

Wezwani strażacy z jednostek OSP Bartąg i Pluski o szczegółach ćwiczenia (wypadku) dowiedzieli się na miejscu zdarzenia, musieli ocenić sytuację, zabezpieczyć palące się beczki, udzielić pomocy poszkodowanym, ewakuować osoby z pojazdu i nie zapomnieć o bezpieczeństwie własnym. Ich działania oceniali ratownicy z Fundacji Ratujmy Życie, ratownik z SOR MSW. Ratownicy stażyści wcielili się w rolę poszkodowanych. Pojazd do ćwiczeń udostępnił właściciel firmy AUTO KRAM z Olsztyna. Omówienie działań ratowniczych, uwagi i wspólne zdjęcie zakończyło ćwiczenie.

Ćwiczenia z ratownictwa, ewakuacje obiektów z udziałem gminnych jednostek OSP i służb to część działań profilaktycznych realizowanych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa gminy. Przedsiębiorcy wyrażający chęć współpracy np. poprzez udział jednostek OSP w zakładowych ewakuacjach organizowanych w ramach szkoleń okresowych BHP proszeni są o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu Gminy kom. 508 017 654.

Warto pamiętać, że w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie gminy najczęściej do zdarzeń jako pierwsze dojeżdżają gminne jednostki OSP. Wcześniejsze rozpoznanie obiektów (ćwiczenia) może mieć kluczowe znaczenie podczas prawdziwych akcji ratowniczych. Zapraszamy do współdziałania.

Zdjęcia:

Data dodania: 12.11.2014 r.


KOMUNIKAT 

Dotyczy: Jesteś widoczny jesteś bezpieczny - odblask dla każdego dziecka.

W dniach 16-17 października b/r we wszystkich w szkołach, przedszkolach i żłobkach z terenu gminy podczas apeli i spotkań z dyrektorami w/w placówek Z-ca Wójta Pani Irena Derdoń przekazała zakupione dla dzieci i młodzieży akcesoria odblaskowe. Kierownik Posterunku Policji aspirant sztabowy Pan Wojciech Gruszczyński przypomniał o obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym oraz zasady poruszania się po drogach.

Przekazane przez Urząd Gminy odblaski to część działań profilaktycznych realizowanych na terenie gminy adresowanych do dzieci i młodzieży ale również do rodziców mających poprawić stan bezpieczeństwa na drogach.

Zdjęcia:

Data dodania: 17.10.2014 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: gorączki wirusowej Ebola (EVD).

Informujemy, że na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Olsztynie znajdują się informacje n/t gorączki wirusowej Ebola (EVD) wraz procedurą i instrukcjami postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zachorowania na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne.

Data dodania: 15.10.2014 r.                                                            Więcej: www.wsse.olsztyn.pl


KOMUNIKAT

Dotyczy: Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Z dniem 2 października 2014 r. dobiegła końca II edycja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanego na terenie Gminy Stawiguda. Adresatami I edycji kursu finansowanego przez Unię Europejską byli sołtysi w ramach projektu „Bezpieczna wieś” sołtys kontaktem pierwszej pomocy.

II edycja kursu kierowana była do strażaków OSP Gminy Stawiguda i sfinansowana została w całości ze środków własnych gminy. Prowadzenie zajęć powierzono wykwalifikowanym ratownikom  Fundacji Ratujmy Życie, mającym doświadczenie w realizacji szkoleń o podobnej tematyce, którzy podczas zajęć tworzyli przyjazną i pełną kreatywnych pomysłów atmosferę. Warsztatowa forma prowadzonego szkolenia, a także przewaga zajęć praktycznych, pozwoliły nabyć kursantom umiejętności mające nie tylko teoretyczne zastosowanie.

Razem w dwóch edycjach szkolenia, którego wymiar wynosił 66 godzin lekcyjnych plus egzamin, udział wzięło 11 sołtysów i 16 strażaków gminnych jednostek OSP. Osoby, które zakończyły kurs z wynikiem pozytywnym, uzyskały tytuł Ratownika potwierdzający nabyte umiejętności.

Egzamin fotoreportaż:

Data dodania: 09.10.2014 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy:Czad nie musi zabijać.

Rozpoczyna się sezon grzewczy 2014/2015. W tym czasie nasilają się przypadki zatrucia tlenkiem węgla (czadem). Przyczyny zaczadzenia są zazwyczaj podobne: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, wadliwa instalacja odprowadzania spalin. Wojewoda Warmińsko-Mazurski apeluje do mieszkańców regionu o bezpieczne korzystanie z urządzeń grzewczych w celu uniknięcia tragedii.

W dniach 14 i 16 października 2014 rokuw godzinach 10:0014:00 pod bezpłatnym numerem infolinii 800-165-320 uzyskać będzie można wiedzę na temat zasad właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych w okresie zimowym.

O tym, jak postępować by nie doszło do zatrucia czadem informować będą specjaliści z:  Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, Spółdzielni Kominiarz w Olsztynie, Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie.

Kompendium wiedzy na temat zagrożenia związanego z zatruciem tlenkiem węgla znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl

Data dodania: 19.09.2014 r.                                                           Więcej:Apel Wojewody; Ostrzeżenie; Ulotka


KOMUNIKAT

Dotyczy:  obowiązku noszenia elementów odblaskowych.

Nowelizacja  z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadziła obowiązek posiadania elementów odblaskowych dla wszystkich pieszych niezależnie od wieku osób poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Przed zmianą przepisów obowiązek taki miały tylko dzieci w wieku do lat 15.
Aktualnie obowiązek ten nie dotyczy tylko pieszych poruszających się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, po chodniku i w strefie zamieszkania, gdzie cała szerokość drogi jest do dyspozycji pieszego, który ma tam pierwszeństwo przed pojazdem.

Data dodania: 15.09.2014 r.                                                    Źródło: art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym


KOMUNIKAT

Dotyczy: trening systemu ostrzegania i alarmowania.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 26/13 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz „Planem Szkolenia Obronnego Gminy Stawiguda na 2014 rok” w dniu 1 września o godz. 12.00 przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania ludności.

W czasie treningu w remizach Jednostek OSP uruchomiony zostanie dźwięk ciągły syreny alarmowej trwający trzy minuty. Wybór daty treningu wpisuje się w obchody upamiętniające wybuch II Wony Światowej.

Data dodania: 29.08.2014 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: utrudnienia w ruchu drogowym.

Powiatowa Służba Drogowa informuje, że w dniach 25.08 - 07.09.2014 r. w godz.  8:00-20:00 zostanie zamknięta droga powiatowa nr 1374N na odcinku od DK51 do miejscowości Bartąg. Zamknięcie drogi związane jest z prowadzonym remontem w pasie drogi. Proponowany objazd przez Tomaszkowo.

Data dodania: 21.08.2014 r., data aktualizacji 25.08.2014 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: ASF - ulotka informacyjna dla klientów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie przesyła ulotkę informacyjną dla klientów dotyczącą zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF)

Data dodania: 07.08.2014 r.                                                                        Więcej: Ulotka PLW


KOMUNIKAT

Dotyczy: trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 26/13 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz „Planem Szkolenia Obronnego Gminy Stawiguda na 2014 rok” w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. W czasie treningu sprawdzona zostanie sprawność funkcjonowania akustycznego  systemu alarmowego gminy. W remizach Jednostek OSP uruchomiony zostanie sygnał akustyczny odwołanie alarmu - dźwięk ciągły syreny trwający trzy minuty.
Wybór daty i godziny treningu wpisuje się w obchody upamiętniające 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Data dodania: 30.07.2014 r.                                                                         Więcej: Zarządzenie Wojewody W-M
Sygnały alarmowe i komunikaty


KOMUNIKAT

Dotyczy: rozprzestrzeniania się ASF na terytorium Polski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje o wystąpieniu zagrożenia rozprzestrzenienia się „Afrykańskiego pomoru świń” (ASF) na terytorium Polski.
ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa wirusowa choroba świń domowych wszystkich raz oraz dzików. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, choroba nie zagraża ich życiu oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne. W zakresie postępowania ludzi, szczególnie rolników, hodowców trzody chlewnej oraz myśliwych w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, powinni oni przestrzegać podstawowe zasady ostrożności i higieny. Osoby nie związane z Inspekcją Weterynaryjną, zwłaszcza organizatorzy spotkań lokalnych, imprez, festiwali, targów, itp. są zobowiązani do wyegzekwowania od firmy/ przedsiębiorcy lub innego oferenta żywności: dokumentacji potwierdzającej źródło pochodzenia produktu zwierzęcego, dotyczącej zatwierdzenia układu produkcyjnego przez w właściwe organy nadzoru sanitarnego lub inne stosowne dokumenty zgodnie z przepisami prawa żywnościowego. Również przewóz produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu podręcznym przez osoby prywatne, w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemiologicznej Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Kazachstanu stanowi ryzyko przeniesienia ASF na terytorium Unii Europejskiej.

Data dodania: 29.07.2014 r.                                                             Więcej na stronie GIW: www.wetgiw.gov.pl


KOMUNIKAT

Dotyczy: ulotki informacyjne - Afrykański Pomór Świń (ASF).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie przesyła ulotki informacyjne dla myśliwych i leśników oraz rolników i hodowców trzody chlewnej dotyczące ASF.
Bliższe informacje dla osób niezwiązanych bezpośrednio z organami Inspekcji Weterynaryjnej można również uzyskać dzwoniąc na infolinię Głównego Inspektoratu Weterynarii pod numerem telefonu 0-22 623-10-65.

Data dodania: 25.07.2014 r.                                         Więcej: ASG rolnicy i hodowcy; ASF myśliwi i leśnicy


KOMUNIKAT

Dotyczy: zagrożenie rozprzestrzenienia się Afrykańskiego Pomoru Świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że władze weterynaryjne Federacji Rosyjskiej powiadomiły o zaostrzeniu sytuacji epidemiologicznej w związku z potwierdzeniem wprowadzenia do obrotu wędlin, w których stwierdzono obecność wirusa.
W związku z powyższym, przewóz produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu podręcznym stanowi ryzyko przeniesienia ASF, na terytorium Unii Europejskiej.  
Informacja dotyczy szczególnie tych osób, które w celach turystycznych lub służbowych odwiedzają Federację Rosyjską, a także Białoruś i Kazachstan.

Data dodania: 24.07.2014 r.                                                                                                    Więcej: pismo PLW


KOMUNIKAT

Dotyczy: zamknięcia odcinka drogi powiatowej 1370N.

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje, że w dniu 24.06.2014 r. w godz. 9.00-22.00 zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej 1370N pomiędzy miejscowością Tomaszkowo a Sząbruk. Droga zostanie zamknięta w miejscowości Siła. Zamknięcie związane jest z likwidacją przełomów oraz układaniem nowej warstwy bitumicznej.

Proponowane objazdy: do m. Tomaszkowo od DK 51, do m. Sząbruk od DK 16 przez Kudypy oraz m. Naterki drogą powiatową 1457N. Dojazd od m. Sząbruk do m. Tomaszkowo w godzinach zamknięcia drogi dojazd będzie niemożliwy.

W przypadku niedogodnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających układanie nawierzchni, termin zamknięcia drogi może ulec zmianie.

Data dodania: 23.06.2014 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: planu robót melioracyjnych w 2014 r.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie informuje o zakresie i terminach planowanych prac przewidzianych do wykonania w 2014 r. na odcinku rzeki Łyna przebiegającym przez miejscowości Bartąg i Ruś.

Data dodania: 11.06.2014 r.                                                                   Więcej: pismo ZMiUW


KOMUNIKAT

Dotyczy: dzień bezpiecznego przedszkolaka.

W dniu 28.05.2014 r. w ZSP w Stawigudzie odbył się piknik rodzinny – pod hasłem dzień bezpiecznego przedszkolaka. Organizację pikniku wsparli policjanci KM w Olsztynie, policjanci gminnego posterunku policji, strażacy z jednostki OSP Stawiguda, KRUS oddział w Olsztynie, rodzice m.in. pani Anna Maria Marcinkiewicz - ratownik medyczny. Dopisali również sponsorzy. W czasie pikniku odbyły się konkursy dla dzieci związane z tematem bezpieczeństwa oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy.

Fotoreportaż na stronie internetowej ZSP:  Festyn Rodzinny Bezpieczny Przedszkolak

Data dodania: 04.06.2014 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: Afrykański Pomór Świń u dzików.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przesyła komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia trzeciego i czwartego przypadku ASF u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Data dodania: 03.06.2014 r.                                                          Więcej: Komunikat GLW.pdf
                                                                                                                           Informacja Podlaskiego WLW.pdf


KOMUNIKAT

Dotyczy: Ćwiczebny alarm przeciwpożarowy i ewakuacja szkoły.

W dniu 08 maja 2014 r. w ZSP w Stawigudzie przeprowadzony został ćwiczebny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją placówki. O godzinie 9.00 o pożarze powiadomiona została Państwowa Straż Pożarna (998). Natychmiast ewakuowano 169 osób. Ewakuacja przebiegła szybko i sprawnie. W ćwiczeniu uczestniczyła jednostka OSP w Stawigudzie. Pogadanka i pokaz sprzętu zakończył ćwiczenie.

Data dodania: 09.05.2014 r.

Zdjęcia:


KOMUNIKAT

Dotyczy: Ćwiczebny alarm przeciwpożarowy i ewakuacja przedszkola w Bartągu.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. w Przedszkolu w Bartągu przeprowadzony został ćwiczebny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją placówki. O godzinie 10.06 pracownik przedszkola, pierwszy który zauważył kłęby ulatniającego się dymu z pomieszczenia na pierwszym piętrze ogłosił alarm przeciwpożarowy, natychmiast powiadomił Państwową Straż Pożarną (998). Szybko i sprawnie przeprowadzona została ewakuacja 66 osób w tym 58 dzieci na plac przy kościele po drugiej stronie ulicy. Po 4 minutach od ogłoszenia alarmu na miejsce przybyli strażacy z Jednostki OSP w Bartągu, przeszukali pomieszczenia, zlokalizowali i ugasili źródło pożaru, udzielili pomocy osobie poszkodowanej. Zapoznanie z obiektem, omówienie i wnioski zakończyły ćwiczenie.

Data dodania: 05.05.2014 r.

Zdjęcia:


KOMUNIKAT

            Dotyczy: powodzi i podtopień

W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń powodziowych i podtopień na terenie Gminy Stawiguda szczególnie podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, którym towarzyszyć będą nawalne deszcze. Zwracam się z prośbą do mieszkańców, osób funkcyjnych, pracowników firm, zakładów i instytucji działających na terenie gminy o niezwłoczne zgłaszanie zauważonych uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych (w tym uszkodzeń powodowanych przez bobry), usterek urządzeń hydrotechnicznych, jazów, przepustów, przypadków zasypywania polderów oraz innych zauważonych zagrożeń usunięcie których może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa powodziowego Gminy - bezpośrednio do Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego nr tel. (89) 5222 411, (89) 5228 112 nr kom. 603 777 858 lub za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej „Miejskiego Portalu Bezpieczeństwa – Bezpieczny  Olsztyn” bezpośredni link: zgłoś zdarzenie.

Dyżur w Centrum pełniony jest całodobowo. Więcej informacji n/t, realizowanych przez CZK MiPO zadań znajduje się pod linkiem: CZK MOiPO.

/-/ Z-ca Wójta

Irena Derdoń

Data dodania: 02.04.2014 r.


KOMUNIKAT

            Dotyczy: konferencji AFS.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz prof. dr hab. Maciej Gajecki – Przewodniczący Sekcji PTNW Żywienia Zwierząt i Higieny Pasz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej zapraszają na konferencję nt. „Afrykański Pomór Świń – wektory, problemy, zagrożenia, świadomość”.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Kortowo, ul. M. Oczapowskiego 14, w sali im. prof. K. Markiewicza.

Źródło: PIW Olsztyn.
Data dodania 14.02.2014 r.                                                                                               Więcej: Pismo WLW.pdf


KOMUNIKAT

            Dotyczy: ASF na terenie Litwy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie przesyła dokumenty dotyczące aktualnej sytuacji wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Litwy.

Data dodania 12.02.2014 r.                                               Więcej: Wytyczne w sprawie ASF (tłumaczenie).pdf
                                                                                                                  Zakazy i ograniczenia (ASF na Litwie).pdf


KOMUNIKAT

            Dotyczy: wału rzeki Łyny.

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że uszkodzony wał na rzece Łynie w miejscowości Bartąg  został uszczelniony w dniu 06.02.2014 r.

Data dodania: 10.02.2014 r.


KOMUNIKAT

            Dotyczy: kwalifikacji wojskowej.

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że zgodnie z Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej na 2014 rok - termin stawiennictwa do kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Stawiguda został wyznaczony na 13 i 14 lutego - dla mężczyzn i 10 kwietnia b/r - dla kobiet.

Więcej informacji n/t kwalifikacji znajduje się w na stronie WKU Olsztyn - pod linkiem kwalifikacja 2014.

Data dodania: 28.01.2014 r.


KOMUNIKAT

            Dotyczy:stanu technicznego obiektów, instalacji gazowych i przewodów kominowych.

W związku z pismem otrzymanym z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, przypominamy o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, wynikających z art. 62. ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dotyczących okresowych kontroli w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej: stanu technicznego obiektów, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) celem uniknięcia zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla, wybuchem gazu i pożarem.

Ponadto uczula się właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o obowiązku odśnieżania dachu i elementów elewacji budynków, usuwaniu sopli, nawisów lodowych i śnieżnych w przypadku ich wystąpienia.

Data dodania: 24.10.2013 r.


KOMUNIKAT

            Dotyczy: treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informuje, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody nr 228 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania na terenie województwa zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania skażeń i alarmowania.

W ramach treningu sprawdzona zostanie sprawność funkcjonowania akustycznego systemu alarmowego. W remizach Jednostek OSP na obszarze województwa w dniu 23.10.2013 r. w godzinach 10.00 - 10.15 uruchomiony zostanie sygnał alarmu – dźwięk  ciągły syreny alarmowej trwający trzy minuty i o godzinie 11.00 sygnał odwołania alarmu -ciągły dźwięk syreny alarmowej trwający trzy minuty.

Data dodania: 22.10.2013 r.                                                                         Zarządzenie nr 228


KOMUNIKAT

            Dotyczy: akcji „Czad nie musi zabijać”.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczyny tragedii są zazwyczaj podobne: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, wadliwa instalacja odprowadzania. spalin.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  informuje, że wzorem lat ubiegłych zostanie przeprowadzona akcja informacyjna promująca elementarne zasady bezpieczeństwa.

W dniach 04 i 06 listopada 2013 r.w godzinach 9.00 - 14.00 pod bezpłatnym numerem 800 606 646 zostanie uruchomiona infolinia, dla osób zainteresowanych wiedzą na temat zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym.

Kompendium wiedzy na temat zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP.

Data dodania: 21.10.2013 r.                                                  Więcej: sezon grzewczy 2013/2014


KOMUNIKAT

            Dotyczy: zagrożeń epizootycznych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje o wysokim ryzyku przeniesienia choroby afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski. W związku z powyższym przesyła pismo i ulotkę opracowaną w Głównym Inspektoracie Weterynarii na temat ASF.
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi.


Data dodania: 09.09.2013 r.                                                           Więcej: Pismo i ulotka (.pdf)


KOMUNIKAT

            Dotyczy: trening systemu ostrzegania i alarmowania.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 26/13 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz „Planem Szkolenia Obronnego Gminy Stawiguda na 2013 rok” w dniu 1 września o godz. 12.00 przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu zostanie sprawdzona sprawność funkcjonowania akustycznego systemu alarmowego gminy. W remizach Jednostek OSP na obszarze gminy uruchomiony zostanie sygnał odwołania alarmu - ciągły dźwięk syreny alarmowej trwający trzy minuty. Wybór daty i godziny wpisuje się w obchody upamiętniające 74 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Przewodnicząca GZZK - Z-ca Wójta

                                                                                                             /-/ Irena Derdoń

Data dodania: 29.08.2013 r.


KOMUNIKAT

            Dotyczy: trening systemu ostrzegania i alarmowania.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 26/13 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz „Planem Szkolenia Obronnego Gminy Stawiguda na 2013 rok” Wójt Gminy Stawiguda – Szef Obrony Cywilnej informuje, że w dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 przeprowadzony będzie trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu zostanie sprawdzona sprawność funkcjonowania akustycznego systemu alarmowego gminy. W remizach Jednostek OSP na obszarze gminy uruchomiony zostanie sygnał odwołania alarmu - ciągły dźwięk syreny alarmowej trwający trzy minuty. Wybór daty i godziny wpisuje się w obchody upamiętniające 69 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wójt Gminy Stawiguda - Szef Obrony Cywilnej

/-/  Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Data dodania: 26.07.2013 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: Ćwiczenia ewakuacji budynku Szkoły Podstawowej w Rusi.

W dniu 05 czerwca 2013 roku odbyły się ćwiczenia ewakuacji Szkoły Podstawowej w Rusi. O godzinie 11.00 w bibliotece szkolnej wybuchł pożar, który chwilę później został  zauważony. Osoby znajdujące się w szkole usłyszały alarmowy dźwięk dzwonka oraz komunikaty słowne mówiące o pożarze i ewakuacji. Tak rozpoczął się proces ewakuacji budynku szkolnego. Jednocześnie zaalarmowana została Straż Pożarna - 998. Do akcji ratowniczej zadysponowane zostały wszystkie gminne jednostki OSP (Bartąg, Gryźliny, Stawiguda i Pluski). Na miejsce jako pierwsza przybyła jednostka z Bartąga. Gdy po kilku minutach dotarła na miejsce, ewakuacja budynku dobiegała końca. Nie było jednak pewności, czy wszystkie osoby zdążyły opuścić obiekt. Kierujący akcją ratowniczą wprowadził do budynku ratowników z linią wężową, celem znalezienia i ugaszenia źródła pożaru. Kolejni strażacy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych przeszukiwali pomieszczenia upewniając się, że nikt w nich nie pozostał. Po wejściu do biblioteki okazało się, że znajduje się tam nieprzytomny chłopiec, prawdopodobnie podtruty gazami pożarowymi. Został on natychmiast ewakuowany poza strefę zagrożenia, na zewnątrz budynku, gdzie otrzymał tlen i pierwszą pomoc. Po ugaszeniu pożaru i oddymieniu pomieszczeń obiekt był gotowy na ponowne rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. Tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczenia praktycznej ewakuacji budynku szkolnego z udziałem sił ratowniczych. Po omówieniu ćwiczenia przez zespół kontrolny dyrektor szkoły zapoznał uczestników ćwiczenia z rozmieszczeniem pomieszczeń w budynku. Dyrekcja i organizatorzy dziękują wszystkim za udział w ćwiczeniu.

Fotoreportaż:

Data dodania 07.06.2013 r.

KOMUNIKAT

Dotyczy: apel o nie wypalanie traw.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zwraca się z apelem do mieszkańców o nie wypalanie traw. Pożary traw niszczą wszelkie organizmy żywe, środowisko, stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Nawet mały pożar trawy w chwili nieuwagi bądź silnego wiatru, może wymknąć się spod kontroli i zagrozić sąsiednim zabudowaniom lub obszarom leśnym.
Utawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) określa:
    Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
    Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.
Data dodania: 24.04.2013 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: 22 luty Dzień Ofiar Przestępstw - bezpłatne porady prawne.

W dniach 27 lutego oraz 01 marca br w godz. 11.00-14.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1; 10-274 Olsztyn będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych w ramach kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Tegoroczne przedsięwzięcie realizowane jest razem z Sądami, Prokuraturami, Policją, MOPSem, Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i organizacjami pozarządowymi.

Obejrzyj: film; Przeczytaj: prawa ofiar przestępstw.pdf.

Data dodania: 22.02.2013 r.                                          Źródło: fika oraz podlaska policja.


KOMUNIKAT

Dotyczy: usuwania zalegającego śniegu i sopli na dachach.

Odwilż nie zwalnia od obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu, który mógłby spowodować przeciążenie konstrukcji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli i nawisów lodowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku. Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
W celu uniknięcia zagrożeń, apelujemy o spełnianie obowiązków wynikających z w/w przepisów.

OC Stawiguda 31.01.2013 r.


OSTRZEŻENIE

Dotyczy: bezpieczny lód

Urząd gminy apeluje do mieszkańców, aby nie poruszali się po zamarzniętych zbiornikach wodnych. Przypominamy o konsekwencjach chwilowej nieuwagi. Człowiek, który wpadnie do zimnej wody, może umrzeć już po 10 - 15 minutach. Lód, mimo niskich temperatur w wielu miejscach jest cienki i kruchy.
Główną przyczyną wypadków okresu zimowego jest lekkomyślność osób, wchodzących na zamarznięte stawy, jeziora i rzeki.
Jeżeli załamie się pod nami lód nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów, należy natychmiast wołać o pomoc. Gdy jest to możliwe należy próbować samemu wydostać się na powierzchnię, celowo załamując lód  przed sobą do momentu, gdy będzie on na tyle twardy, aby można się było na niego wydostać. Będąc już na powierzchni należy rozłożyć szeroko ręce i powoli zacząć poruszać się czołganiem przez pełzanie, gdy lód stanie się grubszy można czołgać się na czworakach. Po opuszczeniu lodu należy znaleźć ciepłe schronienie.
Jeżeli nie uda się nam wydostać na powierzchnię, należy pozostać nieruchomym, ograniczając w ten sposób utratę ciepła z organizmu.
Jeśli zauważymy, że lód załamał się pod kimś należy natychmiast zaalarmować odpowiednie służby: telefon 998 lub 112. W razie podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy, przed wejściem na lód w pierwszej kolejności trzeba pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Do osoby będącej w wodzie najlepiej jest podchodzić na czworakach lub czołgając się. Po wyciągnięciu osoby z wody należy udzielić jej pierwszej pomocy i niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia telefon 999.

OC Stawiguda 21.01.2013 r.


          KOMUNIKAT            

Dotyczy: kwalifikacji wojskowej 2013.

Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że w okresie od 18 lutego do 19 kwietnia br rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2013. Zgodnie z „Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej na 2013 rok” - termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Stawiguda został wyznaczony na 18 i 19 lutego.
    
Więcej informacji  n/t kwalifikacji znajduje się w obwieszczeniu i na stronie WKU Olsztyn - kwalifikacja wojskowa 2013.

OC Stawiguda 15.01.2013 r.


KOMUNIKAT

            Dotyczy: akcji „Czad nie musi zabijać”.

Urząd Gminy informuje, że w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym w dniach 19 i 21 listopada 2012 r. w godzinach 9.00 - 14.00 pod bezpłatnym numerem 800 606 646 zostanie uruchomiona infolinia, dla osób zainteresowanych wiedzą na temat zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym.

Kompendium wiedzy na temat zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla znajduje się na stronie Komendy Głównej PSP:

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

 OC Stawiguda 13.11.2012 r.


KOMUNIKAT

            Dotyczy: pomocy dla bezdomnych.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym apelujemy do mieszkańców o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne i nietrzeźwe, dla których niskie temperatury mogą stanowić śmiertelne zagrożenie.

Pod numerem bezpłatnej infolinii 800 165 320 czynnej w okresie od 1 listopada 2012 r. do 31 marca 2013 r. osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego Województwa Warmińsko Mazurskiego i Powiatu Olsztyńskiego.

OC Stawiguda 30.10.2012 r                           Do pobrania: wykaz ośrodków wsparcia


KOMUNIKAT

Dotyczy: trening systemu ostrzegania i alarmowania.

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2012 r. o godz. 17.00  zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania na obszarze gminy (alarm powietrzny – dźwięk ciągły syreny trwający 1 min.).

            W ramach treningu zostanie sprawdzona sprawność funkcjonowania akustycznego systemu alarmowego.

            Wybór tej daty i godziny jest nieprzypadkowy i wpisuje się w obchody upamiętniające  68 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

            Liczymy, że  mieszkańcy gminy zechcą minutą ciszy i bezruchu uczcić pamięć tych, którzy 68 lat temu podjęli nierówną i samotną walkę o wyzwolenie stolicy Polski – Warszawy !

OC Stawiguda 31.07.2012 r.


KOMUNIKAT

Dotyczy: kwalifikacji wojskowej.


Urząd Gminy przypomina, że dnia 6 lutego br. rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2012, która potrwa do 28 marca 2012 roku.
Pisaliśmy już o tym w poprzednim komunikacie. Informacje na temat kwalifikacji można też uzyskać na stronie www.olsztyn.wku.wp.mil.pl

    Jednocześnie informujemy, że zgodnie z „Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej” - termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Stawiguda został wyznaczony na dzień 6 -7 luty br.

    Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. (Dz. U. 2009r. Nr. 202 poz. 1566 z późn. zm.).
    § 4 pkt. 3 Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
(termin jak w/w miejsce Starostwo Powiatowe w Olsztynie Plac Bema 5, sala P1).
    § 6. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

    Ponadto osoba stawiająca do kwalifikacji przedstawia.

 •     Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
 •     Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 •     Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy.
 •     Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 •     Dokumentację medyczną, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2011 r., Nr 228, poz. 1368 z póź. zm).

                                   
                                                                                                                                                                         OBWIESZCZENIE
Opublikowano 27.01.2012 r.
Źródło: OC Stawiguda


OSTRZEŻENIE

Dotyczy: bezpieczeństwa podczas posługiwania się materiałami pirotechnicznymi.

Sylwester to najhuczniejszy dzień każdego roku. Zwyczajowo szczególne o północy „świętowaniu” towarzyszą błyski petard, pokazy sztucznych ogni i fajerwerków.

       Aby kolejny Nowy Rok był szczęśliwy i nie rozpoczął się dla nas i naszych bliskich nieszczęściem lub tragedią apelujemy o bezpieczne posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi.

Zobacz filmy: Bezpiecznego Nowego Roku, Bezpieczne odpalenie fajerwerków.

 

Opublikowano 28.12.2011r.

Źródło: OC Stawiguda


KOMUNIKAT

Dotyczy: kwalifikacji wojskowej 2012.

Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Dokładny termin oraz miejsce zgłoszenia się mieszkańców Gminy Stawiguda do kwalifikacji zostanie podany, w późniejszym terminie.

Przypominamy, że stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Osoby, które nie będą chciały wstąpić do wojska, zostaną przeniesieni do rezerwy i będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. 

(Dziennik Ustaw Nr 245 pozycja 1463 z 16 listopada 2011r.).

 

Opublikowano 27.12.2011 r.

Źródło: OC Stawiguda


OSTRZEŻENIE

Dotyczy: bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych.

Sezon zimowego ogrzewania budynków to okres zwiększonej ilości pożarów i zatruć. Urząd Gminy w Stawigudzie zwraca się do mieszkańców z apelem o bezpieczne eksploatowanie urządzeń grzewczych.

       Jednocześnie informujemy, że pod hasłem „Nie dla czadu” prowadzona jest kampania   informacyjna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, której celem jest uświadomienie społeczeństwu jak niebezpieczny dla życia jest tlenek węgla. Patronat nad kampanią obiął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania potrwa do marca przyszłego roku.

Szczegóły na stronach: straż, msw.

 

Opublikowano 14.12.2011r.

Źródło: OC Stawiguda


KOMUNIKAT

             Dotyczy: bezdomnych

Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że od dnia 1 listopada 2011 roku do 31 marca 2012 roku funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800-165-320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatu Olsztyńskiego.

 

Opublikowano 12.12.2011r.

Źródło: OC Stawiguda