Deklaracja Zródła Ciepła CEEB

Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele istniejących budynków mają czas do 30 czerwca 2022 r. na dokonanie zgłoszenia, natomiast w przypadku nowo budowanych nieruchomości czas ten wynosi 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Jednocześnie przypominamy, że aby ubiegać się o podwyższone dofinansowanie związane z przyznaniem dodatku osłonowego, źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli ogólnopolski rejestr źródeł ciepła, gromadzi dane dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz ma za zadnie wspierać realizację celu, jakim jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej. Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, a nie tylko tych opartych na paliwie stałym.

Deklaracje  można składać:      
1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. 
2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku
).


INFORMACJE W DEKLARACJI
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Właściciele mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji:

oraz

Szczegółowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

W przypadku pytań dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można kontaktować się również z Referatem Ochrony Środowiska i Promocji pod numerem telefonu 89 512-64-77