Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Gryźlinach

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o numerze 162024N ulicy Spacerowej wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Krótkiej do Spacerowej 57a  w miejscowości Gryźliny w gminie Stawiguda.

Stan projektowany:

Planuje się do przebudowania drogę o długości 811 mb, o nawierzchni bitumicznej o szerokości pasa ruchu 2,75 mb, w klasie ulicy L wraz z chodnikiem lub poboczem na całej długości drogi.  Na projektowanym odcinku zaprojektowano odwodnienie z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej (odwodnienie ze studzienkami ściekowymi zlokalizowanymi w części poza jednią i w części w jezdni).

W ramach zastosowania rozwiązań specjalnych/dodatkowych ustawione zostaną znaki drogowe B-43 oraz wykonane przejście dla pieszych.