O Stawigudzie

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda Tel.+48 89 512 64 75
e-mail 
www.stawiguda.pl

 


Dane statystyczne 
​(stan na dzień 31.12.2018 r.)

Powierzchnia ogólna w km2: 223,22
Ludność ogółem:  9 869 osoby
Ludność na 1 km2:  44 osoby


Położenie i dostępność komunikacyjna

Gmina Stawiguda położona jest w północnej Polsce, w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie olsztyńskim, swoją północną granicą sąsiaduje z Olsztynem. Przez gminę bezpośrednio przebiega droga krajowa  nr 51, biegnąca z Olsztynka przez stolicę województwa - Olsztyn do Bezled. Na terenie gminy budowana jest obwodnica Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16. Przez gminę przebiega linia kolejowa łącząca Warszawę z Olsztynem. Najbliższe lotnisko Port Lotniczy Olsztyn Mazury znajduje się w Szymanach – odległość ok. 60 km. Na terenie gminy zlokalizowane jest lądowisko w Gryźlinach.


Gospodarka

Główne branże, w których funkcjonują przedsiębiorstwa w gminie to:

  • handlowo-usługowa
  • transportowa
  • budowlana
  • restauracyjno-hotelowa.

  

Mocną stroną Gminy Stawiguda jest korzystne położenie w sąsiedztwie Olsztyna oraz przebieg przez nią głównych szlaków komunikacyjnych województwa, a także bliskość lotniska Olsztyn-Mazury.

Coraz więcej firm chce inwestować i prowadzić swoją działalność w gminie Stawiguda, coraz więcej olsztyńskich firm zmienia adres i na swoją siedzibę wybiera naszą gminę. Przenoszą się ze względu na mniejsze koszty, tańsze grunty i lepszy(!) dojazd.

Do firm które już działają w Gminie Stawiguda należą: Barwa System, Interparts, Alnea Sp. z o. o., DB Schenker, Karo Okna Drewniane, ale wiemy już o kolejnych firmach, które lokują swe siedziby na terenie gminy Stawiguda, jak np. Lech Centrum Sp. z o. o. oraz Obram (grupa Tetrapak) Informacje makroekonomiczne o Polsce: https://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach


Sektory wysokiej szansy

  • ekonomia wody
  • żywność wysokiej jakości
  • drewno i meblarstwo

Możliwości inwestycyjne gminy

Gmina posiada ok. 140 ha wolnej przestrzeni inwestycyjnej, przeznaczonej w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi i tereny inwestycyjne. Na terenie gminy obowiązuje uchwała  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców.


Potencjał ludzki, edukacja

Bezrobocie w powiecie wynosi: 13,4%
Liczba osób bezrobotnych w powiecie: 6253
Liczba osób bezrobotnych w Gminie Stawiguda: 105
Wskaźnik bezrobocia w Gminie Stawiguda: 2%
Średnia płaca: 3635 zł
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl/pl/warminsko-mazurskie/

Mocną stroną jest bliskość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. UWM składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 20016/17 na 74 kierunkach kształci się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.

UWM ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.

Dobre skomunikowanie gminy z Olsztynem pozwala na przepływ siły roboczej.


Infrastruktura techniczna
Stan infrastruktury na terenie gminy jest bardzo zróżnicowany. Tereny inwestycyjne leżą w zasięgu mediów.


Instytucje wspierające inwestora:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/pl
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna http://www.wmsse.com.pl/
Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.wmarr.olsztyn.pl
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu/
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego https://www.olsztyn.uppo.gov.pl/