O Stawigudzie

wtorek, 22 sierpień 2017

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
Tel.+48 89 512 66 75
e-mail

www.stawiguda.pl


Dane statystyczne (stan na dzień 18.08.2017 r.)
Powierzchnia ogólna w km2 225,52
Ludność ogółem 8 894 osoby
Ludność na 1 km39 osób


Położenie i dostępność komunikacyjna

Gmina Stawiguda położona jest w północnej Polsce, w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie olsztyńskim, swoją północną granicą sąsiaduje z Olsztynem. Przez gminę bezpośrednio przebiega droga krajowa  nr 51, biegnąca z Olsztynka przez stolicę województwa - Olsztyn do Bezled. Na terenie gminy budowana jest obwodnica Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16. Przez gminę przebiega linia kolejowa łącząca Warszawę z Olsztynem. Najbliższe lotnisko Port Lotniczy Olsztyn Mazury znajduje się w Szymanach – odległość ok. 60 km. Na terenie gminy zlokalizowane jest lądowisko w Gryźlinach.


Gospodarka

Główne branże, w których funkcjonują przedsiębiorstwa w gminie to:

  • handlowo-usługowa
  • transportowa
  • budowlana
  • restauracyjno-hotelowa.  

Mocną stroną Gminy Stawiguda jest korzystne położenie w sąsiedztwie Olsztyna oraz przebieg przez nią głównych szlaków komunikacyjnych województwa, a także bliskość lotniska Olsztyn-Mazury.

Coraz więcej firm chce inwestować i prowadzić swoją działalność w gminie Stawiguda, coraz więcej olsztyńskich firm zmienia adres i na swoją siedzibę wybiera naszą gminę. Przenoszą się ze względu na mniejsze koszty, tańsze grunty i lepszy(!) dojazd.

Liczba wpisów w CEIDG wg głównego miejsca wykonywania działalności na terenie gminy Stawiguda wynosi 768. Przedsiębiorcy stanowią 11% ogólnej liczby mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat widać stały wzrost liczby nowych wpisów do CEIDG. W 2016 roku dokonano 88 wpisów, w 2014 r. – 73, a w 2015 r. – 82 wpisy.

Do firm które już działają w Gminie Stawiguda należą: Barwa System, Interparts, Alnea Sp. z o. o., DB Schenker, Karo Okna Drewniane, ale wiemy już o kolejnych firmach, które lokują swe siedziby na terenie gminy Stawiguda, jak np. Lech Centrum Sp. z o. o.


Możliwości inwestycyjne gminy

Gmina posiada ok. 140 ha wolnej przestrzeni inwestycyjnej, przeznaczonej w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi i tereny inwestycyjne. Na terenie gminy obowiązuje uchwała  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców.


Potencjał ludzki, edukacja

Bezrobocie w powiecie wynosi: …..,
Liczba osób bezrobotnych w powiecie……
Liczba osób bezrobotnych w Gminie Stawiguda …..
Wskaźnik bezrobocia w Gminie Stawiguda ……
Średnia płaca ……….

Mocną stroną jest bliskość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. UWM składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 20016/17 na 74 kierunkach kształci się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.

UWM ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.

Dobre skomunikowanie gminy z Olsztynem pozwala na przepływ siły roboczej.


Infrastruktura techniczna
Stan infrastruktury na terenie gminy jest bardzo zróżnicowany. Tereny inwestycyjne leżą w zasięgu mediów.


Instytucje wspierające inwestora:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/pl
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna http://www.wmsse.com.pl/
Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.wmarr.olsztyn.pl
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu/
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego https://www.olsztyn.uppo.gov.pl/