Kontynuacja przebudowy dróg gminnych ulic Nagietkowej, Akacjowej i Kwiatowej w Bartągu

 

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość projektu: 1 959 048,12 zł

Dofinansowanie: 838 973,77 zł

Rok realizacji: 2023

Przedmiotem projektu jest kontynuacja przebudowy dróg gminnych ulic Nagietkowej, Akacjowej oraz Kwiatowej w miejscowości Bartąg w gminie Stawiguda. Ulice te stanowią drogi gminne (ul. Nagietkowa - nr 162132N, ul. Akacjowa - nr 162130N, ul. Kwiatowa – nr 162129N) i są administrowane przez Gminę Stawiguda.  Ulica Nagietkowa łączy się z ulicą Przyrodniczą, która dochodzi do drogi wojewódzkiej DW 598 (relacji Olsztyn - Zgniłocha). Wzdłuż działek objętych wnioskiem występuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W stanie istniejącym ulice posiadają wykonaną podbudowę oraz nawierzchnię składającą się z jednej warstwy asfaltowej. Wzdłuż dróg istnieją chodniki oraz ścieżki rowerowe. Dla podniesienia parametrów użytkowania konieczne jest wzmocnienie nawierzchni poprzez położenie kolejnych warstw asfaltu (wiążącej i ścieralnej).  

Kontynuacja przebudowy dróg - ulic Nagietkowej, Akacjowej i Kwiatowej umożliwi kompleksowe zakończenie ich przebudowy. Roboty budowlane związane z nawierzchnią w postaci dwóch ostatnich warstw asfaltu umożliwią uzyskanie komfortowych i odpowiednich jakościowo warunków do poruszania się pojazdów.