Kopalnia Gryźliny

Wniosek OŚ-GO.7244.19.2017 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 11.03.2019 r. - dot. wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w obrębie miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda


Pismo GN.6520.3.2015.CZA z Gminy Stawiguda z dn. 05.04.2019 r.  - dot. wniosku o niewyrażeniu zgody na przetwarzanie odpadów w obrębie miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda


Pismo z Centrum Obsługi Inwestycji Nieruchomości z dn. 14.06.2019 r. - dot. rodzajów odpadow przwidzianych do składowania


Zebranie wiejskie w miejscowości Gryźliny w dn. 11.07.2019 r. - zorganizowane przez sołectwo Gryźliny w porozumieniu z Gminą Stawiguda dot. przeznaczenia terenu wyrobiska po dawnej żwirowni


Pismo GN.6520.3.2015.BA z Gminy Stawiguda z dn. 27.06.2019 r.  - dot. pisma otrzymanego z Centrum Obsługi Inwestycji Nieruchomości z dnia 14.06.2019 r.


Wniosek Mieszkańców Gryźlin z dn. 30.07.2019 r. - dot. zwołania zebrania wiejskiego w związku z planowanym uruchomieniem składowiska odpadów w obrębie miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda


Zebranie wiejskie w miejscowości Gryźliny w dn. 20.08.2019 r. - zorganizowane przez Wójta Gminy Stawiguda dot. przeznaczenia terenu wyrobiska po dawnej żwirowni


Pismo Mieszkańców Gryźlin, Zielonowa, Miodówka, Zezuja z dn. 20.08.2019 r. skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - dot. sprzeciwu uruchomienia składowiska odpadów w obrębie miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda


Pismo z Centrum Obsługi Inwestycji Nieruchomości do Starostwa Powiatowego w Olsztynie z dn. 02.10.2019 r. oraz pismo Starosty Olsztyńskiego z dnia 17.10.2019 r. dot. sprawy GŚ-II.6122.79.2019.PP


Opinia Wójta Gminy Stawiguda w sprawie zmiany kierunku rekultywacji gruntów położonych w obrebie Gryźliny w gminie Stawiguda dot. sprawy GN.6520.3.2015.CZA z dn. 15.11.2019 r.


 

 

 


Urząd Gminy Stawiguda informuje, że nie odpowiada za treść pism opublikowanych powyżej, które nie były sygnowane podpisem Wójta Gminy Stawiguda.