Przejścia dla pieszych w Bartągu (ul. Rumiankowa) na działce nr 295/92

Przedmiotem zadania jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Bartąg w gminie Stawiguda w ciągu ulicy Rumiankowej (drogi gminnej nr 162110N) na działce nr 295/92 w okolicach skrzyżowania z drogą powiatową ulicą Bartąską. Przy przejściu wykonano aktywne punkty świetlne pługoodporne w jezdni tzw. kocie oczka, maty antypoślizgowe, linie warunkowego zatrzymania oraz linię rozgraniczającą pasy ruchu w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych. Przejście zostało doświetlone dodatkowym dedykowanym oświetleniem, a oznakowanie pionowe zostało uzupełnione sygnalizacją ostrzegawczą. Dojścia i strefy oczekiwania zostały wyposażone w system informacji fakturowej. Wybudowano dojścia do przejścia.

W dniu 10 grudnia 2021 r. podpisano Umowę na roboty budowlane nr BI.272.33.2021 z firmą Henryk Wasilewski Zakład Handlowy „KASIA” w spadku.