Budowa przejścia dla pieszych w Dorotowie (skręt na Majdy)

Przedmiotem zadania jest budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dorotowo w ciągu drogi gminnej 162104N  w okolicach skrzyżowania z drogą w kierunku Majd na działkach nr 41/3 i 41/4. Przy pasach wykonano punkty świetlne w jezdni tzw.: „kocie oczka”, maty antypoślizgowe, linie warunkowego zatrzymania oraz linię rozgraniczającą pasy ruchu w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych. Zastosowano oznakowanie akustyczne – linie wibracyjne. W celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami dojścia i strefy oczekiwania wyposażono w system informacji fakturowej. Wybudowano również  ścieżkę pieszo – rowerową  po obu stronach przejścia jako dojścia do przejścia. Przejście zostało doświetlone dodatkowym dedykowanym oświetleniem, a oznakowanie pionowe uzupełnione sygnalizacją ostrzegawczą.

W dniu 10 grudnia 2021 r. podpisano Umowę na roboty budowlane nr BI.272.33.2021 z firmą Henryk Wasilewski Zakład Handlowy „KASIA” w spadku.