Projekty Edukacja

Program Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
w roku 2021 ze środków Funduszu Pracy