Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Więcej informacji o "Sesja Rady Gminy"
KRUS

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 roku przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Więcej informacji o "KRUS"
Zmiana wniosków o odszkodowanie

Wójt gminy Stawiguda informuje, że regionalny dyrektor ochrony środowiska w Olsztynie przypomina o zmianie wzorów wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową (tj.: bobra, wilka, żubra oraz rysia).wnioski dostępne są na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej RDOŚ w Olsztynie.

Więcej informacji o "Zmiana wniosków o odszkodowanie"
Obwieszczenie

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przystąpił do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek”. Organem właściwym do wydania decyzji  jest Wojewoda Warmińsko -Mazurski, zaś organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Więcej informacji o "Obwieszczenie"
Pomiary i obserwacje

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że w ramach programu monitoringu lasów stanowiącego element Państwowego Monitoringu Środowiska w okresie od 01 czerwca do 30 września będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Więcej informacji o "Pomiary i obserwacje"
Komisje Rady Gminy

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

Więcej informacji o "Komisje Rady Gminy"
Szkółka kolarska WMKS

Lubisz jazdę na rowerze? Jeśli tak to może stać się ona Twoim sposobem na życie! Szkółka działająca przy WMKS Olsztyn zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku szkolnym od 7 do 13 lat. Szkółki funkcjonują w ramach "Narodowego Rozwoju Kolarstwa" Polskiego Związku Kolarskiego.

Więcej informacji o "Szkółka kolarska WMKS"
Gminna Rada Biznesu

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców w ramach cyklicznych spotkań Gminnej Rady Biznesu. Spotkanie odbędzie się pod patronatem Wójta Gminy Stawiguda Pani Ireny Derdoń. Termin spotkania: 17.05.2018 r. godz. 13.00 w Przystani Między Deskami w Tomaszkowie, ul. Wodnika 3. 

Więcej informacji o "Gminna Rada Biznesu"
Nie nowotworom u dzieci

NIE nowotworom u dzieci, profilaktyczne badania USG dla dzieci. W dniach 26 i 27 maja 2018 r. w Stawigudzie Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza na badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.

Więcej informacji o "Nie nowotworom u dzieci"
Bezpłatne badania słuchu

Zapraszamy mieszkańców powyżej 30 roku życia  na bezpłatne badanie  słuchu.

Więcej informacji o "Bezpłatne badania słuchu"
Ćwiczenia OC

W dniu 02.05.2018 r. w Ośrodku Szkoleniowym PCK w Kręsku odbyły się ćwiczenia Grupy Pomocy Humanitarnej PCK Olsztyn i OSP Bartąg. Symulowany pożar budynku zgłosił przypadkowy przechodzień. W budynku w tym czasie przebywało 13 osób. Ewakuacja 10 osób przebiegła sprawnie, poszukiwanie 3 pozostałych w budynku osób oraz działanie ratownicze prowadzili druhowie z jednostki OSP Bartąg. Zapatrzeniem ewakuowanych oraz organizacją punktu ewakuacji zajęli się ratownicy PCK.

Więcej informacji o "Ćwiczenia OC"
"KURLANTKA 2018"

Serdecznie zapraszamy na XVI Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych "KURLANTKA 2018", który odbędzie się 12 i 13 maja br. w Stawigudzie.

Więcej informacji o ""KURLANTKA 2018""
Utrudnienia w ruchu

Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informuje,  o wystąpieniu utrudnień w ruchu  na  drodze DZ-4  w  dniach 10.05 – 19.05. 2018 r. polegających na całkowitym  wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Stawiguda – Miodówko (Etap III)

 

Więcej informacji o "Utrudnienia w ruchu"
DZIEŃ STRAŻAKA

Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim Druhom Strażakom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzę aby ta trudna praca w służbie społeczeństwu była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń

Więcej informacji o "DZIEŃ STRAŻAKA"
Próbki wody

W związku z przeprowadzonym badaniem próbek wody na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruś, z dn. 30.04.2018r., otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym (tj. 04.05.2018r.) informację o przekroczeniu wskaźników ogólnej liczby mikroorganizmów. W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Więcej informacji o "Próbki wody"
DZIEŃ FLAGI RP w Stawigudzie

Uroczyste obchody DNIA FLAGI w Stawigudzie. We wtorek 2 maja 2018 r. odbyły się I uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Stawigudzie. O godz. 11:30 przy Urzędzie Gminy pani Wójt Irena Derdoń wraz z panią Sekretarz Iwoną Korwek przywitały wszystkich zgromadzonych.

Więcej informacji o "DZIEŃ FLAGI RP w Stawigudzie"
Rozbudowa GOK

W dniu 25.04.2018 Wójt Gminy Stawiguda podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. Dofinansowanie realizowane jest w ramach konkursu RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury.

Więcej informacji o "Rozbudowa GOK"
"EKOBUS- mój wymarzony autobus"

Gmina Stawiguda serdecznie zaprasza do nadsyłania prac na KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem: „EKOBUS- mój wymarzony autobus”

Więcej informacji o ""EKOBUS- mój wymarzony autobus""
Utrudnienia w dostawie wody

W związku z montażem lamp UV na Stacji Uzdatniania Wody w Bartążku, w dniu 26.04.2018 r. w godz. 7.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy. 

Więcej informacji o "Utrudnienia w dostawie wody"
Gmina Stawiguda
Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.
Więcej informacji o "Gmina Stawiguda"
Walory przyrodnicze
Gmina słynie z urokliwych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Wpływa na to wiele czynników: urozmaicona rzeźba terenu, różnorodna roślinność, osobliwości przyrody, rozległe kompleksy lasów sosnowo-świerkowych wytwarzających specyficzny mikroklimat.
Więcej informacji o "Walory przyrodnicze"

Witamy na stronie gminy Stawiguda

Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.

Aktualności

Sesja Rady Gminy
21.05.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.
KRUS
21.05.2018
Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 roku przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.
Zmiana wniosków o odszkodowanie
16.05.2018
Wójt gminy Stawiguda informuje, że regionalny dyrektor ochrony środowiska w Olsztynie przypomina o zmianie wzorów wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową (tj.: bobra, wilka, żubra oraz rysia).wnioski dostępne są na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej RDOŚ w Olsztynie.
Obwieszczenie
16.05.2018
Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przystąpił do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek”. Organem właściwym do wydania decyzji  jest Wojewoda Warmińsko -Mazurski, zaś organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Pomiary i obserwacje
16.05.2018
Wójt Gminy Stawiguda informuje, że w ramach programu monitoringu lasów stanowiącego element Państwowego Monitoringu Środowiska w okresie od 01 czerwca do 30 września będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
Ćwiczenia OC
08.05.2018
W dniu 02.05.2018 r. w Ośrodku Szkoleniowym PCK w Kręsku odbyły się ćwiczenia Grupy Pomocy Humanitarnej PCK Olsztyn i OSP Bartąg. Symulowany pożar budynku zgłosił przypadkowy przechodzień. W budynku w tym czasie przebywało 13 osób. Ewakuacja 10 osób przebiegła sprawnie, poszukiwanie 3 pozostałych w budynku osób oraz działanie ratownicze prowadzili druhowie z jednostki OSP Bartąg. Zapatrzeniem ewakuowanych oraz organizacją punktu ewakuacji zajęli się ratownicy PCK.
"KURLANTKA 2018"
08.05.2018
Serdecznie zapraszamy na XVI Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych "KURLANTKA 2018", który odbędzie się 12 i 13 maja br. w Stawigudzie.
Utrudnienia w ruchu
07.05.2018
Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informuje,  o wystąpieniu utrudnień w ruchu  na  drodze DZ-4  w  dniach 10.05 – 19.05. 2018 r. polegających na całkowitym  wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Stawiguda – Miodówko (Etap III)  
DZIEŃ STRAŻAKA
04.05.2018
Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim Druhom Strażakom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzę aby ta trudna praca w służbie społeczeństwu była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności. Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń
Próbki wody
04.05.2018
W związku z przeprowadzonym badaniem próbek wody na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruś, z dn. 30.04.2018r., otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym (tj. 04.05.2018r.) informację o przekroczeniu wskaźników ogólnej liczby mikroorganizmów. W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.
DZIEŃ FLAGI RP w Stawigudzie
04.05.2018
Uroczyste obchody DNIA FLAGI w Stawigudzie. We wtorek 2 maja 2018 r. odbyły się I uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Stawigudzie. O godz. 11:30 przy Urzędzie Gminy pani Wójt Irena Derdoń wraz z panią Sekretarz Iwoną Korwek przywitały wszystkich zgromadzonych.
Rozbudowa GOK
04.05.2018
W dniu 25.04.2018 Wójt Gminy Stawiguda podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. Dofinansowanie realizowane jest w ramach konkursu RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
27.04.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrebie Gryźliny (miejscowość Zielonowo) w gminie Stawiguda.
"EKOBUS- mój wymarzony autobus"
26.04.2018
Gmina Stawiguda serdecznie zaprasza do nadsyłania prac na KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem: „EKOBUS- mój wymarzony autobus”
Ogłoszenie/obwieszczenie
26.04.2018
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda  załączniki: projekt uchwały mpzp Bartąg - ustalenia projekt rysunek mpzp Bartąg   prognoza oddziaływania na środowisko mpzp Bartąg - treść  prognoza oddziaływania na środowisko mpzp Bartąg - załacznik graficzny
Utrudnienia w ruchu
23.04.2018
Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” , w nawiązaniu do poniższego emaila, informuję, że z przyczyn technicznych nie zrealizowano zaplanowanych na dzień 19 i 20 kwietnia 2018r prac związanych z  wykonaniem nawierzchni bitumicznej na DZ4 i DZ5 odcinek Zezuj – Kopalnia Gryźliny. 
DZIEŃ STRAŻAKA
20.04.2018
12.05.2018 DZIEŃ STRAŻAKA w Gminie Stawiguda Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Dnia Strażaka, które odbędą się w sobotę 12 maja br. w Bartągu. Podczas uroczystości odbędzie się przekazanie samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bartąg. 
DZIEŃ FLAGI RP w Stawigudzie
20.04.2018
02.05.2018 DZIEŃ FLAGI Rzeczypospolitej Polskiej w Stawigudzie. Wójt Gminy Stawiguda serdecznie zaprasza na uroczystość obchodów Dnia Flagi, który odbędzie się w środę 2 maja 2018 r. Przy Urzędzie Gminy Stawiguda O godz. 11:30 nastąpi wciągnięcie flagi na maszt oraz słodki poczęstunek. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy. 
Sesja Rady Gminy
19.04.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.
Wakacyjne turnusy
19.04.2018
Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w tym roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2003 – 2011 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie (w typ przypadku ubezpieczenie powinno trwać przynajmniej rok).
Rozbudowa GOK
12.04.2018
MAMY TO! Będzie rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń z ogromną przyjemnością informuje, że projekt na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury. 
Utrudnienia w ruchu
12.04.2018
Informujemy, że rozpoczynają się roboty związane z przebudową drogi gminnej 162118N w Tomaszkowie. Za utrudnienia przepraszamy.
Zaproszenie
12.04.2018
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej. Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2018 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
Szczepienie
10.04.2018
Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Od 20 marca do 29  czerwca będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom. Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!
Utrudnienia w ruchu
09.04.2018
Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informuje, o wydłużeniu z  przyczyn technicznych  okresu  występowania utrudnień w ruchu  na  drodze DZ4 i DZ5   polegających na całkowitym wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Zezuj – Kopalnia Gryźliny do dnia  21.04.2018r  Na czas zamknięcia wskazanego odcinka drogi wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu wg. zatwierdzonego przez GDDKiA O. Olsztyn Projektu COR. Zgodnie z obowiązującym oznakowaniem dojazd do m. Miodówko i do m. Zezuj odbywa się od strony Stawigudy.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
06.04.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie Wymój w gminie Stawiguda
Edukacja do Bezpieczeństwa
05.04.2018
Spotkanie dla seniorów "EDUKACJA DO BEZPIECZEŃSTWA". Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie zaprasza na działania realizowane w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej "Bezpieczny Senior 2018". Będzie to spotkanie z psychologiem, który wskaże techniki radzenia ze stresem, poinformuje jak prawidłowo dbać o styl życia oraz sprawność psychofizyczną.
Nie wypalaj traw!
04.04.2018
Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych pożarach łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Osoby wypalające trawy nie zdają sobie sprawy, że ich działanie może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który przenosi się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze.
Potrzebna pomoc!
03.04.2018
W dniu 02.04.2018 w Gryźlinach przy ul. Jagodowej spaleniu uległ budynek mieszkalny. Rodziny tam zamieszkujące wymagają wsparcia finansowego. Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą wpłacać środki finansowe na konto parafii Świętego Wawrzyńca w Gryźlinach koniecznie z dopiskiem: „Ofiara na rzecz pogorzelców” Nr konta:4588 5800 0120 0100 0163 9105 01
POI
03.04.2018
Informujemy, że punkt obsługi interesanta Urzędu Gminy w Stawigudzie znajdujący się w miejscowości Jaroty przy ul Stawigudzkiej 7 lok. J,  od 3 kwietnia będzie czynny codziennie w godzinach 14:00-17:00.