Woda z Rusi zdatna do spożycia!

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wyniku  przeprowadzonych badań próbek wody w dniu 15.05.2018 r. z wodociągu publicznego w Rusi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał Decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji z dnia 07.05.2018 r. o warunkowej przydatności wody do spożycia. W związku z tym woda z wodociągu publicznego w Rusi nadaje się do spożycia.  

Więcej informacji o "Woda z Rusi zdatna do spożycia!"
Stypendium na rok szkolny 2018/2019

Informacja o tegorocznym naborze i kryteriach składania wnisków stypendialnych.

Więcej informacji o "Stypendium na rok szkolny 2018/2019"
Stypendia Pomostowe

"Programu Stypendiów Pomostowych 2018/2019"

Więcej informacji o "Stypendia Pomostowe"
Zdolni młodzi ze Stawigudy!

W poniedziałek 21 maja br. w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolenego w Stawigudzie odbył się apel, podczas którego uczniowie zostali uhonorowani za wysokie osiągnięcia w sporcie oraz w nauce.

Więcej informacji o "Zdolni młodzi ze Stawigudy!"
Dzień Dawcy Szpiku

"Dzień Dawcy Szpiku z Fundacją Ronalda McDonalda" W dniach 26 i 27 maja 2018 r. w Stawigudzie na parkingu przy ul. Warszawskiej będzie prowadzona rejestracja potencjalnych dawców szpiku przez Fundację DKMS. Zapraszamy osoby chętne do rejestracji podczas akcji. Dołącz do bazy potencjalnych dawców szpiku. Być może Ktoś czeka na Twoją pomoc!

Więcej informacji o "Dzień Dawcy Szpiku"
FESTYN 670 lat Dorotowa

Gmina Stawiguda oraz Rada Sołecka wsi Dorotowo serdecznie zaprasza w sobotę 16 czerwca br. na FESTYN z okazji obchodów 670-lecia Dorotowa.

Więcej informacji o "FESTYN 670 lat Dorotowa"
FESTYN 670-lecie Gągławek

FESTYN z okazji obchodów 670-lecia Gągławek Gmina Stawiguda, Rada Sołecka wsi Gągławki oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie serdecznie zaprasza na FESTYN z okazji obchodów 670-lecia wsi Gągławki, który odbędzie się w sobotę 9 czerwca br. na boisku sportowym.

Więcej informacji o "FESTYN 670-lecie Gągławek"
"Bezpiecznie w Pluskach"

FESTYN RODZINNY „Bezpiecznie Pluskach” Gmina Stawiguda, Sołtys oraz Rada Sołecka Pluski-Rybaki zaprasza na FESTYN RODZINNY realizowany pod hasłem „Bezpiecznie w Pluskach”, który odbędzie się w sobotę 2 czerwca br. na plaży głównej.

Więcej informacji o ""Bezpiecznie w Pluskach""
Champion Przedsiębiorczości

Wójt Gminy Stawiguda ma zaszczyt zaprosić wszystkich przedsiębiorców mających siedzibę na terenie Gminy Stawiguda lub posiadający na jej terenie jeden z oddziałów lub stałe miejsce wykonywania działalności do udziału w konkursie CHAMPION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Więcej informacji o "Champion Przedsiębiorczości"
Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Więcej informacji o "Sesja Rady Gminy"
KRUS

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 roku przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Więcej informacji o "KRUS"
Zmiana wniosków o odszkodowanie

Wójt gminy Stawiguda informuje, że regionalny dyrektor ochrony środowiska w Olsztynie przypomina o zmianie wzorów wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową (tj.: bobra, wilka, żubra oraz rysia).wnioski dostępne są na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej RDOŚ w Olsztynie.

Więcej informacji o "Zmiana wniosków o odszkodowanie"
Obwieszczenie

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przystąpił do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek”. Organem właściwym do wydania decyzji  jest Wojewoda Warmińsko -Mazurski, zaś organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Więcej informacji o "Obwieszczenie"
Pomiary i obserwacje

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że w ramach programu monitoringu lasów stanowiącego element Państwowego Monitoringu Środowiska w okresie od 01 czerwca do 30 września będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Więcej informacji o "Pomiary i obserwacje"
Komisje Rady Gminy

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

Więcej informacji o "Komisje Rady Gminy"
Szkółka kolarska WMKS

Lubisz jazdę na rowerze? Jeśli tak to może stać się ona Twoim sposobem na życie! Szkółka działająca przy WMKS Olsztyn zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku szkolnym od 7 do 13 lat. Szkółki funkcjonują w ramach "Narodowego Rozwoju Kolarstwa" Polskiego Związku Kolarskiego.

Więcej informacji o "Szkółka kolarska WMKS"
Gminna Rada Biznesu

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców w ramach cyklicznych spotkań Gminnej Rady Biznesu. Spotkanie odbędzie się pod patronatem Wójta Gminy Stawiguda Pani Ireny Derdoń. Termin spotkania: 17.05.2018 r. godz. 13.00 w Przystani Między Deskami w Tomaszkowie, ul. Wodnika 3. 

Więcej informacji o "Gminna Rada Biznesu"
Nie nowotworom u dzieci

NIE nowotworom u dzieci, profilaktyczne badania USG dla dzieci. W dniach 26 i 27 maja 2018 r. w Stawigudzie Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza na badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.

Więcej informacji o "Nie nowotworom u dzieci"
Bezpłatne badania słuchu

Zapraszamy mieszkańców powyżej 30 roku życia  na bezpłatne badanie  słuchu.

Więcej informacji o "Bezpłatne badania słuchu"
Ćwiczenia OC

W dniu 02.05.2018 r. w Ośrodku Szkoleniowym PCK w Kręsku odbyły się ćwiczenia Grupy Pomocy Humanitarnej PCK Olsztyn i OSP Bartąg. Symulowany pożar budynku zgłosił przypadkowy przechodzień. W budynku w tym czasie przebywało 13 osób. Ewakuacja 10 osób przebiegła sprawnie, poszukiwanie 3 pozostałych w budynku osób oraz działanie ratownicze prowadzili druhowie z jednostki OSP Bartąg. Zapatrzeniem ewakuowanych oraz organizacją punktu ewakuacji zajęli się ratownicy PCK.

Więcej informacji o "Ćwiczenia OC"
"KURLANTKA 2018"

Serdecznie zapraszamy na XVI Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych "KURLANTKA 2018", który odbędzie się 12 i 13 maja br. w Stawigudzie.

Więcej informacji o ""KURLANTKA 2018""
Utrudnienia w ruchu

Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informuje,  o wystąpieniu utrudnień w ruchu  na  drodze DZ-4  w  dniach 10.05 – 19.05. 2018 r. polegających na całkowitym  wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Stawiguda – Miodówko (Etap III)

 

Więcej informacji o "Utrudnienia w ruchu"
DZIEŃ STRAŻAKA

Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim Druhom Strażakom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzę aby ta trudna praca w służbie społeczeństwu była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń

Więcej informacji o "DZIEŃ STRAŻAKA"
Próbki wody

W związku z przeprowadzonym badaniem próbek wody na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruś, z dn. 30.04.2018r., otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym (tj. 04.05.2018r.) informację o przekroczeniu wskaźników ogólnej liczby mikroorganizmów. W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Więcej informacji o "Próbki wody"
DZIEŃ FLAGI RP w Stawigudzie

Uroczyste obchody DNIA FLAGI w Stawigudzie. We wtorek 2 maja 2018 r. odbyły się I uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Stawigudzie. O godz. 11:30 przy Urzędzie Gminy pani Wójt Irena Derdoń wraz z panią Sekretarz Iwoną Korwek przywitały wszystkich zgromadzonych.

Więcej informacji o "DZIEŃ FLAGI RP w Stawigudzie"
Rozbudowa GOK

W dniu 25.04.2018 Wójt Gminy Stawiguda podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. Dofinansowanie realizowane jest w ramach konkursu RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury.

Więcej informacji o "Rozbudowa GOK"
"EKOBUS- mój wymarzony autobus"

Gmina Stawiguda serdecznie zaprasza do nadsyłania prac na KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem: „EKOBUS- mój wymarzony autobus”

Więcej informacji o ""EKOBUS- mój wymarzony autobus""
Utrudnienia w dostawie wody

W związku z montażem lamp UV na Stacji Uzdatniania Wody w Bartążku, w dniu 26.04.2018 r. w godz. 7.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy. 

Więcej informacji o "Utrudnienia w dostawie wody"
Gmina Stawiguda
Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.
Więcej informacji o "Gmina Stawiguda"
Walory przyrodnicze
Gmina słynie z urokliwych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Wpływa na to wiele czynników: urozmaicona rzeźba terenu, różnorodna roślinność, osobliwości przyrody, rozległe kompleksy lasów sosnowo-świerkowych wytwarzających specyficzny mikroklimat.
Więcej informacji o "Walory przyrodnicze"

Witamy na stronie gminy Stawiguda

Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.

Aktualności

KRUS
21.05.2018
Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 roku przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.
Zmiana wniosków o odszkodowanie
16.05.2018
Wójt gminy Stawiguda informuje, że regionalny dyrektor ochrony środowiska w Olsztynie przypomina o zmianie wzorów wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową (tj.: bobra, wilka, żubra oraz rysia).wnioski dostępne są na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej RDOŚ w Olsztynie.
Obwieszczenie
16.05.2018
Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przystąpił do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek”. Organem właściwym do wydania decyzji  jest Wojewoda Warmińsko -Mazurski, zaś organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Pomiary i obserwacje
16.05.2018
Wójt Gminy Stawiguda informuje, że w ramach programu monitoringu lasów stanowiącego element Państwowego Monitoringu Środowiska w okresie od 01 czerwca do 30 września będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
Komisje Rady Gminy
14.05.2018
Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.
Szkółka kolarska WMKS
11.05.2018
Lubisz jazdę na rowerze? Jeśli tak to może stać się ona Twoim sposobem na życie! Szkółka działająca przy WMKS Olsztyn zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku szkolnym od 7 do 13 lat. Szkółki funkcjonują w ramach "Narodowego Rozwoju Kolarstwa" Polskiego Związku Kolarskiego.
Gminna Rada Biznesu
10.05.2018
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców w ramach cyklicznych spotkań Gminnej Rady Biznesu. Spotkanie odbędzie się pod patronatem Wójta Gminy Stawiguda Pani Ireny Derdoń. Termin spotkania: 17.05.2018 r. godz. 13.00 w Przystani Między Deskami w Tomaszkowie, ul. Wodnika 3. 
Nie nowotworom u dzieci
10.05.2018
NIE nowotworom u dzieci, profilaktyczne badania USG dla dzieci. W dniach 26 i 27 maja 2018 r. w Stawigudzie Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza na badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
Bezpłatne badania słuchu
09.05.2018
Zapraszamy mieszkańców powyżej 30 roku życia  na bezpłatne badanie  słuchu.
Ćwiczenia OC
08.05.2018
W dniu 02.05.2018 r. w Ośrodku Szkoleniowym PCK w Kręsku odbyły się ćwiczenia Grupy Pomocy Humanitarnej PCK Olsztyn i OSP Bartąg. Symulowany pożar budynku zgłosił przypadkowy przechodzień. W budynku w tym czasie przebywało 13 osób. Ewakuacja 10 osób przebiegła sprawnie, poszukiwanie 3 pozostałych w budynku osób oraz działanie ratownicze prowadzili druhowie z jednostki OSP Bartąg. Zapatrzeniem ewakuowanych oraz organizacją punktu ewakuacji zajęli się ratownicy PCK.
"KURLANTKA 2018"
08.05.2018
Serdecznie zapraszamy na XVI Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych "KURLANTKA 2018", który odbędzie się 12 i 13 maja br. w Stawigudzie.
Utrudnienia w ruchu
07.05.2018
Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informuje,  o wystąpieniu utrudnień w ruchu  na  drodze DZ-4  w  dniach 10.05 – 19.05. 2018 r. polegających na całkowitym  wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Stawiguda – Miodówko (Etap III)  
DZIEŃ STRAŻAKA
04.05.2018
Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim Druhom Strażakom najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzę aby ta trudna praca w służbie społeczeństwu była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności. Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń
Próbki wody
04.05.2018
W związku z przeprowadzonym badaniem próbek wody na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruś, z dn. 30.04.2018r., otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym (tj. 04.05.2018r.) informację o przekroczeniu wskaźników ogólnej liczby mikroorganizmów. W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.
DZIEŃ FLAGI RP w Stawigudzie
04.05.2018
Uroczyste obchody DNIA FLAGI w Stawigudzie. We wtorek 2 maja 2018 r. odbyły się I uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Stawigudzie. O godz. 11:30 przy Urzędzie Gminy pani Wójt Irena Derdoń wraz z panią Sekretarz Iwoną Korwek przywitały wszystkich zgromadzonych.
Otwarty konkurs ofert dla NGO!
25.04.2018
Ogłaszamy  Otwarty Konkurs ofert dla NGO z terenu Gminy Stawiguda. Oferty można składać do 7 maja 2018. Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty może wynieść 3.000 zł.
Utrudnienia w dostawie wody
24.04.2018
W związku z pracami konserwacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody  Urząd Gminy Stawiguda informuje, że w dniu 25.04.2018 r.  nastąpi wstrzymanie dostaw wody w godzinach od 8:00 do 11:00 w miejscowości Pluski i w godzinach od 11:00 do 16:00 w miejscowości Bartążek oraz w godzinach 9:00-11:00 w Stawigudzie przy ulicy Olsztyńskiej . Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 
Harmonogram odpadów biodegradowalnych
23.04.2018
Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych „zielonych” w systemie workowym sprzed nieruchomości w maju 2018 roku
Wstrzymanie dostaw wody
23.04.2018
W związku z pracami konserwacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gągławki Urząd Gminy Stawiguda informuje, że w dniu 24.04.2018 r. (czwartek) nastąpi wstrzymanie dostaw wody w godzinach od 8:00 do 15:00. Po wznowieniu dostaw przeprowadzone zostaną płukania urządzeń na Stacji, co może spowodować spadki ciśnienia oraz pojawienie się rdzawego nalotu w wodzie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 
Utrudnienia w ruchu
23.04.2018
Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” , w nawiązaniu do poniższego emaila, informuję, że z przyczyn technicznych nie zrealizowano zaplanowanych na dzień 19 i 20 kwietnia 2018r prac związanych z  wykonaniem nawierzchni bitumicznej na DZ4 i DZ5 odcinek Zezuj – Kopalnia Gryźliny. 
DZIEŃ STRAŻAKA
20.04.2018
12.05.2018 DZIEŃ STRAŻAKA w Gminie Stawiguda Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Dnia Strażaka, które odbędą się w sobotę 12 maja br. w Bartągu. Podczas uroczystości odbędzie się przekazanie samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bartąg. 
DZIEŃ FLAGI RP w Stawigudzie
20.04.2018
02.05.2018 DZIEŃ FLAGI Rzeczypospolitej Polskiej w Stawigudzie. Wójt Gminy Stawiguda serdecznie zaprasza na uroczystość obchodów Dnia Flagi, który odbędzie się w środę 2 maja 2018 r. Przy Urzędzie Gminy Stawiguda O godz. 11:30 nastąpi wciągnięcie flagi na maszt oraz słodki poczęstunek. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy. 
Sesja Rady Gminy
19.04.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.
Wakacyjne turnusy
19.04.2018
Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w tym roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2003 – 2011 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie (w typ przypadku ubezpieczenie powinno trwać przynajmniej rok).
72 lata jednolitej rejestracji stanu cywilnego
19.04.2018
W tym roku obchodzimy 72. Rocznicę wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cywilnego. Z tej okazji wojewoda Artur Chojecki zaprosił kierowników Urzędów Stanu Cywilnego z całego regionu, aby podziękować im za dotychczasową pracę, ale także za wszelkie inicjatywy, które usprawniają codzienną obsługę obywateli.