II Otwarty Konkurs Ofert dla NGO

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert dla NGO

Więcej informacji o "II Otwarty Konkurs Ofert dla NGO"
Dzień dziecka w Gągławkach

Kolejny festyn w Gminie Stawiguda z okazji Dnia Dziecka. Tym razem 3 czerwca 2017 w Gągławkach. Zapraszają Sołtys oraz Rada Sołecka. 

Więcej informacji o "Dzień dziecka w Gągławkach"
Dzień Matki

Wszystkim Mamom w dniu Ich święta z całego serca życzę dużo zdrowia, pomyślności, cierpliwości oraz wielu cudownych chwil, pełnych uśmiechu. Pragnę także przekazać wyrazy uznania za poświęcony czas oraz wpajanie wartościowych zasad swoim dzieciom

Więcej informacji o "Dzień Matki"
Dzień Samorządowca

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich  najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju Gminy Stawiguda. Życzymy niegasnącego zapału, samych sukcesów oraz wytrwałości w pracy na rzecz Naszej małej Ojczyzny.

Więcej informacji o "Dzień Samorządowca"
XXVI Sesja Rady Gminy

Dnia 25 maja 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Stawiguda. Podczas spotkania Radni Gminy Stawiguda jednogłośnie udzielili absolutorium Pani Wójt z wykonania budżetu za 2016 rok. W spotkaniu uczestniczyli również Sołtysi Gminy Stawiguda. 

Więcej informacji o "XXVI Sesja Rady Gminy"
Informacja

W dniu 25 maja 2017 r. Punkt Obsługi Interesanta będzie nieczynny. W sprawach bardzo pilnych zapraszamy do Urzędu Gminy w Stawigudzie. Następny dyżur pracowników w Punkcie Obsługi Interesanta planowany jest na czwartek, 1 czerwca w godz. 14:00 – 17:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Więcej informacji o "Informacja"
Komunikat

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Oddział w Biskupcu dotyczący zwalczania chorób w rzepaku ozimym..

Więcej informacji o "Komunikat"
Otwarcie Traktu Rodu Kalnassy

31 maja 2017 r. o godz. 12:00 odbędzie się uroczystość otwarcia Traktu Rodu Kalnassy oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Gągławkach - Zapraszamy! 

Więcej informacji o "Otwarcie Traktu Rodu Kalnassy"
Sezon Festynowy!

Już w najbliższą sobotę – 27 maja 2017 r. w Bartągu oraz w Tomaszkowie odbędą się festyny familijne. Pluski organizują Sołecki Dzień Dziecka 3 czerwca 2017 r.

Więcej informacji o "Sezon Festynowy!"
Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Olsztyńskiego o pracach obserwacyjno – pomiarowych w ramach monitoringu lasów, w okresie od 01 czerwca do 30 września w latach 2016 – 2020

Więcej informacji o "Ogłoszenie"
Komunikat

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Oddział w Biskupcu dotyczący zwalczania chorób i szkodników w jęczmieniu  jarym i pszenicy zwyczajnej ozimej...

Więcej informacji o "Komunikat"
Wyniki konkursu dotacyjnego OSP

Trzy jednostki  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stawiguda otrzymają dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zakup specjalistycznego wyposażenia.

Więcej informacji o "Wyniki konkursu dotacyjnego OSP"
Dzień Strażaka

W dniu 20 maja 2017 r. na placu przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stawiguda odbyła się uroczystość z okazji Gminnych Obchodów Dnia Strażaka Gminy Stawiguda.

Więcej informacji o "Dzień Strażaka"
Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” ogłasza warunki naboru wniosków o stypendia na rok szkolny/akademicki 2017/2018

Więcej informacji o "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej"
Gmina Stawiguda
Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.
Więcej informacji o "Gmina Stawiguda"
Walory przyrodnicze
Gmina słynie z urokliwych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Wpływa na to wiele czynników: urozmaicona rzeźba terenu, różnorodna roślinność, osobliwości przyrody, rozległe kompleksy lasów sosnowo-świerkowych wytwarzających specyficzny mikroklimat.
Więcej informacji o "Walory przyrodnicze"

Witamy na stronie gminy Stawiguda

Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.

Aktualności

Stypendium na rok 2017/2018
16.05.2017
Zarząd Fundacji ustalił datę składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2017/2018. Dokumenty można składać w terminie od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku. W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15
Komisje Rady Gminy
15.05.2017
Informujemy, że w n/w dniu, w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy w/g zamieszczonego porządku obrad.  
Gmina na 5!
12.05.2017
GMINA STAWIGUDA – GMINĄ NA 5! Zdobyliśmy trzecie miejsce! Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń podczas konferencji zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie odebrała dyplom potwierdzający nadanie Gminie Stawiguda tytuł Gmina na 5!
Awaria
10.05.2017
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stawiguda informuje, że w związku z uszkodzeniem przez Wykonawcę budowy drogi S51 Olsztyn-Olsztynek wodociągu fi 160 w pobliżu miejscowości Dorotowo, wstrzymana została dostawa wody do czasu usunięcia awarii. Wyłączenie nastąpiło w miejscowościach Dorotowo, Majdy, Kręsk oraz częściowo Tomaszkowo w okolicach ul. Wodnika. Za utrudnienia przepraszamy.  
Zbiórka odpadów
10.05.2017
Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wzorem lat ubiegłych przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego w następujących terminach:..
Ślub w USC
10.05.2017
Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują wziąć ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stawigudzie. Trwa remont pomieszczeń po byłej aptece. Już niebawem powstanie nowa sala ślubów. Nowoczesne wnętrze sprawi, że nie tylko ceremonie ślubne ale też jubileusze zachowają uroczystą i dostojną formę.
Zebranie wiejskie w Wymoju
10.05.2017
Zebranie wiejskie w Wymoju odbędzie się 18.05.2017 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Wymoju. W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel Posterunku Policji w Stawigudzie oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Stawigudzie – Tomasz Drewnik.
Prace przyłączeniowe
10.05.2017
W związku z pracami przy przyłączaniu nowych budynków przy ul. Wędkarskiej w Tomaszkowie Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stawiguda informuje, że w dniu 11.05.2017 r. (czwartek) w godzinach 10 - 13 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Wędkarskiej, Stynki, Sielawki i Brzanki oraz do budynków przy ul. Jaśminowej w miejscowości Bartąg w godzinach 8 - 15. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Turnusy rehabilitacyjne
10.05.2017
W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS...
Informacja o Sesji Rady Gminy
09.05.2017
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję XXV sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 10 maja 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10.
Wyniki konkursu
05.05.2017
Wójt Gminy Stawiguda ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2017 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy.
Dzień Strażaka
04.05.2017
Szanowni Strażacy, Druhny I Druhowie. Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom i Druhom podziękowania za poświęcenie, codzienną gotowość do niesienia pomocy osobom w potrzebie, zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Życzymy Państwu zdrowia, pomyślności oraz wytrwałości w pełnieniu tej trudnej służby, a także tego, by ta ofiarna praca była dla Państwa powodem do dumy.
Stypendia Pomostowe
04.05.2017
Kandydat do stypendium w terminie od 3 lipca 2017 roku do dnia 18 sierpnia 2017 roku (do godz. 16-ej) wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz  z załącznikami składa razem z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 25 sierpnia 2017 roku w tut. Oddziale Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.
Komisja Konkursowa
04.05.2017
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Komunikat ARiMR
04.05.2017
Termin składania wniosków o przyznanie płatnośći na rok 2017. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać w terminie od dnia 15 marca 2017 do dnia 15 maja 2017 r...
"Zostań przedsiębiorcą"
27.04.2017
Szanowni Państwo, Informujemy,  o możliwości uczestniczenia w projekcie „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
Dyżury w POI
27.04.2017
Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J. W miesiącu maju pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować interesantów w każdy  czwartek w godzinach 14:00 – 17:00.
Aktywizacja zawodowa
26.04.2017
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 24 kwietnia br. w "Przystani Kreatywności" przy Publicznym Gimnazjum w Stawigudzie odbyło się pierwsze z serii spotkań mające na celu aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Spotkania Edukacyjne
26.04.2017
Szanowni Państwo, Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza przedsiębiorców na Spotkania Edukacyjne organizowane w ramach realizacji II EDYCJI Projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020.
Zaproszenie do udziału
24.04.2017
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej. Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej...
Zebranie w Tomaszkowie
24.04.2017
27.04.2017r. (czwartek) o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Tomaszkowie odbędzie się zebranie. Proponowany porządek spotkania:..
Zawody strzeleckie
20.04.2017
W imieniu Organizatorów mam zaszczyt zaprosić na IX edycję Otwartych Zawodów Strzeleckich z okazji Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Zawody odbędą się w dniu 3 maja 2017 r. na strzelnicy sportowej Warmińskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego w miejscowości Mątki (gm. Jonkowo). Początek rywalizacji rozpocznie się o godz. 10:00. W turnieju mogą wziąć udział 3-osobowe drużyny (skład dowolny).
Przerwa w dostawach wody
20.04.2017
Urząd Gminy Stawiguda informuje, że w dniu 20.04.2017 r. od godziny 10:00 do godziny 13:00, w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych przy ulicach: Łąkowej, Różanej, Brzozowej, Bławatkowej, Chabrowej, Akacjowej, Rumiankowej, Piaskowej, Dobrej, Koralowej, Rubinowej, Perłowej.
Drodzy Gimnazjliści!
18.04.2017
Drodzy Gimnazjaliści! Przed Wami jeden z najważniejszych momentów w życiu - EGZAMIN GIMNAZJALNY! Życzę wam wiary we własne siły, skutecznego wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy oraz optymizmu. Aby wyniki, które osiągniecie w pełni Was satysfakcjonowały. Połamania piór
Wesołych Świąt!
14.04.2017
Zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła i radości Świąt Wielkanocnych wszystkim Mieszkańcom gminy Stawiguda życzą Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek i Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń