Umowa na wdrożenie telemetrii

W dniu dzisiejszym (wtorek) Wójt Gminy Stawiguda podpisał z firmą NetLand umowę na wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda oraz dostawę modułów telemetrycznych oraz e-usług w celu umożliwienia mieszkańcom dostępu do danych telemetrycznych w ramach realizowanego projektu pt. "Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda."

Więcej informacji o "Umowa na wdrożenie telemetrii"
Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 Urząd Gminy Stawiguda przyjmuje interesantów do godziny 13:00

Więcej informacji o "Ogłoszenie"
Obwodnica szansą na biznes

Chińska maksyma mówi: "chcesz zarobić, zbuduj drogę". Doskonała ilustracją do tych słów jest to, co dzieje się wokół obwodnicy Olsztyna. Duża inwestycja już buduje się w Tomaszkowie przy węźle Olsztyn Południe, a przedsiębiorcy nie czekają na kwietniowe zakończenie prac na odcinku wschodnim i już planują swoje zakłady produkcyjne w pobliżu węzła Olsztyn Wschód.

Więcej informacji o "Obwodnica szansą na biznes"
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Informujemy mieszkańców Gminy Stawiguda, że w dniu 24.12.br i 31.12.br Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Stawiguda będzie zamknięty.

Więcej informacji o "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów"
Odpady selektywne

Przypominamy mieszkańcom Gminy Stawiguda, że worki z odpadami zbieranymi w sposób selektywny, w tym worki z popiołem muszą być zawiązane. W przeciwnym przypadku worki z odpadami nie zostaną odebrane.

Więcej informacji o "Odpady selektywne"
Sezon grzewczy 2018/2019

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego

Więcej informacji o "Sezon grzewczy 2018/2019"
Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Operator Energa informuje o planowanej przerwie w dostawie energi elektrycznej w dniu 13.12.2018 w godzinach 08:00-18:00, dotyczy obszarów: Stawiguda ulice Ogrodowa, Warszawska, Gwiaździsta, Polna, Olsztyńska, Słoneczna, Mazurska, Piaskowa, Rubinowa, Chabrowa, Dobra, Perłowa, Akacjowa, Brzozowa, Różana, Łąkowa, Ceglana, Zarośle

Więcej informacji o "Przerwa w dostawie energii elektrycznej "
Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję III sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Więcej informacji o "Sesja Rady Gminy"
Linia 129

Schemat przejazdu linii 129 w rejonie węzła Olsztyn-Południe

Więcej informacji o "Linia 129"
Komisje Rady Gminy

Informujemy, że w  dniu 12.12.2018 r., w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

Więcej informacji o "Komisje Rady Gminy"
Biała wstążka

W Stawigudzie już po raz czwarty odbyła się akcja "Biała wstążka". To największa na świecie akcja będąca symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Organizowana jest blisko w 60 krajach. W ramach kampanii Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie wraz z pracownikami Posterunku Policji w Stawigudzie rozdawali ulotki i przypinali mężczyznom białą wstążkę - symbol kampanii.  

Więcej informacji o "Biała wstążka"
Kolejna umowa podpisana

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Stawiguda podpisał umowę z firmą T.S.Consulting dotyczącą Rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Stawigudzie na CZĘŚĆ I – Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków – etap I i II.

Więcej informacji o "Kolejna umowa podpisana"
Przekazanie sprzętu do OSP

W dniu 29 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Stawiguda, wyposażenie i urządzenia ratownictwa zakupione ze środków Funduszu Sprawiedliwości i Budżetu Gminy Stawiguda na rzecz ochotniczych straży pożarnych, zostały przekazane poprzez umowy użyczenia, Ochotniczym Strażom Pożarnym w Bartągu, Gryźlinach, Pluskach i Stawigudzie.

Więcej informacji o "Przekazanie sprzętu do OSP"
Odwołanie wycieczki do Lidzbarka
Pani Sołtys wsi Wymój informuje, że wycieczka do Lidzbarka z przyczyn niezależnych zostaje ODWOŁANA. Prosimy o kontakt z p. Aldoną Kasińską - tel. 605 262 531
Więcej informacji o "Odwołanie wycieczki do Lidzbarka"
Analiza lokalizacji parkingów P&R - 2 ETAP

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza Mieszkańców do udziału w dalszej części konsultacji społecznych, które dotyczą poznania opinii o dokumencie zawierającym analizę możliwości lokalizacji parkingów. 

Więcej informacji o "Analiza lokalizacji parkingów P&R - 2 ETAP"
Spotkanie informacyjne w Rusi

Informujemy, że w dniu 05.12.2018 r. (środa) o godzinie 18.00 w Świetlicy wiejskiej w Rusi odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące przygotowania inwestycji umocnienia skarp w pasach dróg gminnych i na terenach bezpośrednio przylegających, obejmujących działki nr 118/1, 3619/26, 3628/5, 3628/6, 209/8, 166/5, 172, 619/13, 3619/15 w obrębie Ruś.                                        Zapraszamy zainteresowanych.

Więcej informacji o "Spotkanie informacyjne w Rusi"
Ref. OŚiP

Z dniem 27 listopada br. został przywrócony Referat Ochrony Środowiska i Promocji, który funkcjonuje w niezmienionym składzie.       

Więcej informacji o "Ref. OŚiP"
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie

Z radością informujemy, że w dniu 30.11.2018 w Urzędzie Gminy zostały podpisane umowy na długo oczekiwaną rozbudowę oczyszczalni ścieków w Stawigudzie. 

Więcej informacji o "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie"
Ćwiczenia ewakuacji INTER LAND

W dniu 24 listopada 2018 r. w obiekcie magazynowym firmy Inter Land w Stawigudzie odbyła się ewakuacja zakładu. Scenariusz ćwiczenia zakładał pożar w części socjalno-biurowej, zlokalizowanej na andresoli nad halą magazynową – działania wewnątrz budynku oraz pożar północnej strony dachu części magazynowej budynku.

Więcej informacji o "Ćwiczenia ewakuacji INTER LAND"
Zabawa Andrzejkowa

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, Rada Sołecka Stawigudy serdecznie zapraszają dzieci z gminy Stawiguda na zabawę Andrzejkową, która odbędzie się w piątek 30.11.2018 r. w godz. 16.30-18.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie.

Więcej informacji o "Zabawa Andrzejkowa"
Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję II sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Więcej informacji o "Sesja Rady Gminy"
Nowa kadencja samorządu

Pierwsza sesja Rady Gminy Stawiguda i zaprzysiężenie Wójta Gminy Stawiguda.

Więcej informacji o "Nowa kadencja samorządu"
Lista głosowania imiennego

Lista głosowania imiennego do uchwał : I/1/2018; I/2/2018; I/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutcyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stawiguda.

Więcej informacji o "Lista głosowania imiennego"
Bezpłatna mammografia

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Więcej informacji o "Bezpłatna mammografia"
Konkurs na stanowisko pracy

URZĄD GMINY W STAWIGUDZIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY (na czas zastępstwa z ewentualną perspektywą dalszej pracy) Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym

Więcej informacji o "Konkurs na stanowisko pracy"
Projekt ulicy Jakubowej w Jarotach

Projekt Koncepcyjny ulicy Jakubowej w miejscowości Jaroty

Więcej informacji o "Projekt ulicy Jakubowej w Jarotach"
Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny rozwiązania komunikacyjnego dla miejscowości Jaroty przez rzekę Łynę do drogi S51

Więcej informacji o "Projekt koncepcyjny"
Szkolenie OC

W niedzielę 18 listopada 2018 r. w remizie OSP Pluski odbyło się 6 godzinne szkolenie Obrony Cywilnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej informacji o "Szkolenie OC "
Szkolenie OSP

Szkolenie przeciwpowodziowe druhów OSP.  W niedzielę 28 października 2018 r. w Bartągu odbyło się szkolenie przeciwpowodziowe w ramach prowadzonego w Gminie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP.

Więcej informacji o "Szkolenie OSP"
Czad cichy zabójca

Akcja w gminie Stawiguda

Więcej informacji o "Czad cichy zabójca"
Gmina Stawiguda
Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.
Więcej informacji o "Gmina Stawiguda"
Walory przyrodnicze
Gmina słynie z urokliwych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Wpływa na to wiele czynników: urozmaicona rzeźba terenu, różnorodna roślinność, osobliwości przyrody, rozległe kompleksy lasów sosnowo-świerkowych wytwarzających specyficzny mikroklimat.
Więcej informacji o "Walory przyrodnicze"

Witamy na stronie gminy Stawiguda

Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.

Aktualności

Biała wstążka
05.12.2018
W Stawigudzie już po raz czwarty odbyła się akcja "Biała wstążka". To największa na świecie akcja będąca symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Organizowana jest blisko w 60 krajach. W ramach kampanii Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie wraz z pracownikami Posterunku Policji w Stawigudzie rozdawali ulotki i przypinali mężczyznom białą wstążkę - symbol kampanii.  
Kolejna umowa podpisana
05.12.2018
W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Stawiguda podpisał umowę z firmą T.S.Consulting dotyczącą Rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Stawigudzie na CZĘŚĆ I – Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków – etap I i II.
Przekazanie sprzętu do OSP
05.12.2018
W dniu 29 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Stawiguda, wyposażenie i urządzenia ratownictwa zakupione ze środków Funduszu Sprawiedliwości i Budżetu Gminy Stawiguda na rzecz ochotniczych straży pożarnych, zostały przekazane poprzez umowy użyczenia, Ochotniczym Strażom Pożarnym w Bartągu, Gryźlinach, Pluskach i Stawigudzie.
Odwołanie wycieczki do Lidzbarka
04.12.2018
Pani Sołtys wsi Wymój informuje, że wycieczka do Lidzbarka z przyczyn niezależnych zostaje ODWOŁANA. Prosimy o kontakt z p. Aldoną Kasińską - tel. 605 262 531
Analiza lokalizacji parkingów P&R - 2 ETAP
04.12.2018
Wójt Gminy Stawiguda zaprasza Mieszkańców do udziału w dalszej części konsultacji społecznych, które dotyczą poznania opinii o dokumencie zawierającym analizę możliwości lokalizacji parkingów. 
Spotkanie informacyjne w Rusi
03.12.2018
Informujemy, że w dniu 05.12.2018 r. (środa) o godzinie 18.00 w Świetlicy wiejskiej w Rusi odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące przygotowania inwestycji umocnienia skarp w pasach dróg gminnych i na terenach bezpośrednio przylegających, obejmujących działki nr 118/1, 3619/26, 3628/5, 3628/6, 209/8, 166/5, 172, 619/13, 3619/15 w obrębie Ruś.                                        Zapraszamy zainteresowanych.
Ref. OŚiP
03.12.2018
Z dniem 27 listopada br. został przywrócony Referat Ochrony Środowiska i Promocji, który funkcjonuje w niezmienionym składzie.       
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie
30.11.2018
Z radością informujemy, że w dniu 30.11.2018 w Urzędzie Gminy zostały podpisane umowy na długo oczekiwaną rozbudowę oczyszczalni ścieków w Stawigudzie. 
Ćwiczenia ewakuacji INTER LAND
28.11.2018
W dniu 24 listopada 2018 r. w obiekcie magazynowym firmy Inter Land w Stawigudzie odbyła się ewakuacja zakładu. Scenariusz ćwiczenia zakładał pożar w części socjalno-biurowej, zlokalizowanej na andresoli nad halą magazynową – działania wewnątrz budynku oraz pożar północnej strony dachu części magazynowej budynku.
Zabawa Andrzejkowa
23.11.2018
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, Rada Sołecka Stawigudy serdecznie zapraszają dzieci z gminy Stawiguda na zabawę Andrzejkową, która odbędzie się w piątek 30.11.2018 r. w godz. 16.30-18.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie.