Informacje ogólne

piątek, 19 kwiecień 2019

Biuro Rady Gminy:

Julita Kuligowska tel.: 89 512 65 81, 
Przewodniczący Rady Gminy: Grzegorz Kołakowski
Zastępca Przewodniczącego: Palczewski Paweł

 


Lp. NAZWISKO I IMIĘ Teren działania Dane do kontaktu e-mail
1 Birkos Szczepan Gągławki, Ruś 601-650-757
2 Bolewski Grzegorz Stawiguda 785-862-827
3 Bruski Daniel Bartąg 501-100-429
4 Filipowicz Sławomir Dorotowo, Majdy-Kręsk 664-471-277
5 Gajdasz Piotr  Jaroty tel. 794-998-508 
6 Górka Andrzej Stawiguda 510-189-271
7 Guske Rafał  Gryźliny-Zielonowo 601-818-338 
8 Kołakowski Grzegorz  Bartąg  501-515-171 ,
9 Mutke Joanna  Miodówko, Wymój 726-997-792
10 Niski Grzegorz  Tomaszkowo 608-575-217 
11 Nosek Katarzyna  Jaroty  508-368-277 
12 Palczewski Paweł  Bartążek 505-075-418 
13 Reisenberg Justyna  Pluski-Rybaki  604-193-412 
14 Rzeszutek Michał  Jaroty 798-402-251 
15 Stawarczyk Anna  Stawiguda 502-658-221 
 

 


HARMONOGRAM PRACY RADY GMINY NA 2019 ROK

 

Lp.

KOMISJA RG

SESJA

1.

14.01.2019 r. (poniedziałek)

17.01.2019 r. (czwartek)

2.

25.02.2019 r. (poniedziałek)

28.02.2019 r. (czwartek)

3.

25.03.2019 r. (poniedziałek)

28.03.2019 r. (czwartek)

4.

15.04.2019 r. (poniedziałek)

18.04.2019 r. (czwartek)

5.

27.05.2019 r. (poniedziałek)

30.05.2019 r. (czwartek)

6.

24.06.2019r.  (poniedziałek)

27.06.2019 r. (czwartek)

7.

09.09.2019 r. (poniedziałek)

12.09.2019 r. (czwartek)

8.

28.10.2019 r. (poniedziałek)

31.10.2019 r. (czwartek)

9.

25.11.2019 r. (poniedziałek)

28.11.2019 r. (czwartek)

 

Uprzejmie informujemy, że posiedzenia komisji Rady Gminy odbywają się zazwyczaj w sali Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, zaś sesje Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki  posiedzeń Rady Gminy będą zamieszczane na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przed poszczególnymi spotkaniami.

W przypadku chęci wzięcia udziału w posiedzeniu komisji Rady Gminy prosimy o zgłoszenie w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy Julita Kuligowska pok. nr 13, tel. 89 512-65-81), w celu zapewnienia warunków lokalowych.

W przypadku pytań lub wniosków prosimy do dnia poprzedzającego sesję Rady Gminy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Kołakowskim. Umożliwi to przygotowanie odpowiedzi na pytania lub zaproszenie osoby z właściwego Referatu, która udzieli wszelkich wyjaśnień w zadanej sprawie.

Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie, o czym będziemy informowali na bieżąco.