Budowa przejścia dla pieszych na ul. Przyrodniczej w Bartągu

Przedmiotem zadania jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Bartąg gm. Stawiguda w ciągu drogi gminnej nr 162055N ulicy Przyrodniczej na skrzyżowaniu z ulicą Morenową na działkach nr 336/2 i 337/10. W zakresie jest również wykonanie obustronnych dojść dla pieszych do przejścia oraz wykonanie stref oczekiwania z kostki brukowej na odcinku o dł. 16 m i szerokości 2 m. Przejście, strefa dojścia i oczekiwania zostały doświetlone dodatkowym oświetleniem, a oznakowanie pionowe uzupełnione zostało sygnalizacją ostrzegawczą. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy przejściu zaprojektowano aktywne punkty świetlne pługoodporne w jezdni tzw. „kocie oczka”, maty antypoślizgowe, linie warunkowego zatrzymania oraz linię rozgraniczającą pasy ruchu w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych. Dodatkowo zastosowane zostało oznakowanie akustyczne – pasy wibracyjne, a dojście i strefa oczekiwania zostały wyposażone w system informacji fakturowej. Przejście zostało  doświetlone dodatkowym oświetleniem a oznakowanie pionowe uzupełnione sygnalizacją ostrzegawczą.

W dniu 10 grudnia 2021 r. podpisano Umowę na roboty budowlane nr BI.272.30.2021 z firmą Henryk Wasilewski Zakład Handlowy „KASIA” w spadku.

Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr BiZ.272.0.21.2020 z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno – Usługowym „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o.