Ruś

Do pobrania:


Historia Rusi sięga połowy XIV wieku. Miejscowość ta została założona najpóźniej w południowej części komornictwa olsztyńskiego. 26 stycznia 1374 w zakolu rzeki Kapituła Warmińska osadziła pięciu pruskich bartników o chrześcijańskich imionach: Jerzego, Michała,  Mikołaja, Ludwika i Piotra. Każdemu nadano po trzy włóki ziemi na prawie pruskim. Nazwa wsi pochodzi z niemieckiego Raussen (więcierz) i jest związana z faktem, iż okoliczni mieszkańcy trudnili się głównie połowem ryb. Ruś, osiadła w doliniegórnej Łyny, pomiędzy zalesionymi wzniesieniami, przypomina zagubione wsie w górach. Stojące obok siebie domy są jakby przylepione do stromej skarpy. Przez to zwykłosię nazywać tę okolicę Szwajcarią Warmińską lub Wschodniopruską. Ruś wyróżniała się wśród pozostałych w parafii. Wykorzystywano tu od zawsze wartki bieg rzeki. W przeszłości istniały tu młyny zbożowe, tartaki, olejarnie i wytwórnie żelaza i miedzi. Gospodarczo wieś miała dużo większe znaczenie w przeszłości niż teraz. Poza rolnikami mieszkali tu przecież bartnicy, rybacy i młynarze. Jest to jedna z najpiękniejszych wsi warmińskich. Położona na stromych stokach nad Łyną, może być porównana z najbardziej urokliwymi miejscowościami Górnego Tyrolu lub Szwajcarii. Wieś leży na terenie objętym ekologicznym systemem obszarów chronionych, który tworzą zlewnia Łyny oraz kompleksy lasów o charakterze puszczańskim. Ruś położona jest na skraju rezerwatu przyrody „Las Warmiński”, ustanowionym w 1982 roku dla zachowania charakterystycznych dla Warmii zespołów leśnych i wodnych z całą obfitością roślinności, zwierząt i ptactwa. Ciekawe ukształtowanie terenu, bliskość lasów, układ pól i zadrzewień śródpolnych, a także wysoka zieleń we wsi decyduje o jej wyjątkowości. Na prawym brzegu Łyny znajduje się stary dąb (3) o obwodzie 390 cm i wysokości 22
m. Na skraju wsi rośnie modrzew (4) o obwodzie 230 cm i wysokości 18 m.Niezaprzeczalnym walorem wsi jest charakterystyczna zabudowa mieszkalna. Przetrwało tu wiele objętych ochroną konserwatorską domostw, pochodzących z początku XX w. Na uwagę zasługuje również stary młyn zbożowy o konstrukcji drewnianej. W pobliżu wsi znajdują się stanowiska archeologiczne w postaci wałów obronnych. Lokalizacją Rusi od zawsze zachwycali się podróżni. Władysław Ogrodziński nazwał Ruś perłą wsi warmińskich. Po latach miejscowość nadal zachwyca bogactwem kolorów, zniknęły jednak prawie wszystkie drewniane zabudowania. Na ich miejscu pojawiły się murowane domy. Teraz większość mieszkańców pochodzi z Olsztyna.

Zasoby turystyczne:
przystanek PKS, sklepy, gospodarstwo rybackie, ścieżka rowerowa, świetlica wiejska.


  1. Postanowienie o zawieszeniu postępowania.
  2. Zażalenie na postanowienie Wójta Gminy.
  3. Wszczęcie postępowania o unieważnienie koncesji przez Ministra Środowiska.
  4. Decyzja Ministra Środowiska.

Protokoły

 


Pliki do pobrania:

1. Protokół(2070.270 KB) z zebrania Wiejskiego Sołectwa Ruś - 06.05.2011r.

2. Protokół(1717.682 KB) z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa - 25.05.2011r.

3. Protokół(1333.060 KB) z zebrania Wiejskiego Sołectwa Ruś - 25.05.2011r.

4. Protokół z zebrania wiejskiego 28.06.2012r.


Ogłoszenie

Informacja o otwartej dyskusji publicznej na temat przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przeróbki kruszyw naturalnych w miejscowości Ruś na działce nr ewid. 29/2 i Raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.
Termin: 25.05.2011r. godz. 18.00, Szkoła Podstawowa w Rusi.

Dokładne informacje znajdują się poniżej.


Pliki do pobrania:

1. Obwieszczenie (220.302 KB)
2. Informacja (286.871 KB)


Raport

Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy Zakładu Przeróbczego kruszyw naturalnych „RUŚ” w miejscowości Ruś należącego do Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Olsztynie.


Pliki do pobrania:

1. Raport - kruszywa Ruś (2669.244 KB)
Raport o oddziaływaniu na środowisko

2. Dokumentacja fotograficzna (1796.279 KB)

3. Załącznik Nr 1 (2557.924 KB)

4. Załącznik Nr 2 (630.127 KB)

5. Załącznik Nr 3 (1600.949 KB)

6. Załącznik Nr 4 (1538.917 KB)

7. Załącznik Nr 5 (528.533 KB)

8. Załącznik Nr 6 (6315.904 KB)

9. Załącznik Nr 7 (1261.036 KB)

10. Załącznik Nr 8 (2042.630 KB)

11. Załącznik Nr 9 (1506.674 KB)

12. Załącznik Nr 10 (609.361 KB)

13. Załącznik Nr 11 (8035.753 KB)

14. Załącznik Nr 12 (5257.752 KB)

15. Uzupełnienie raportu (4473.209 KB)


Pliki do pobrania:

1. Zawieszenie postępowania (576.466 KB)
06.07.2011r.

2. Zażalenie (839.902 KB)
na postanowienie o zawieszeniu postępowania, 18.07.2011r.