Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Leśnej w Stawigudzie

Przedmiotem zadania jest budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Stawiguda w ciągu drogi gminnej 162079N  ulicy Leśnej na działce nr 300 w okolicy skrzyżowania z ulicą Mazurską. Przy przejściu zaprojektowano aktywne punkty świetlne pługoodporne w jezdni tzw.: „kocie oczka”, maty antypoślizgowe, linie warunkowego zatrzymania oraz linię rozgraniczającą pasy ruchu w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych. Dojścia i strefy oczekiwania zostały wyposażone w system informacji fakturowej. Dojścia do przejścia zostały przebudowane pod kątem dostosowania wysokości nawierzchni. Przejście zostało doświetlone dodatkowym dedykowanym oświetleniem a oznakowanie pionowe uzupełnione sygnalizacją ostrzegawczą.

W dniu 10 grudnia 2021 r. podpisano Umowę na roboty budowlane nr BI.272.31.2021 z firmą Henryk Wasilewski Zakład Handlowy „KASIA” w spadku.