Sprzedaż, dzierżawa, użyczenia

GN.6840.25.2023.CZA Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda

GN.6840.19-21.2023.CZA Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Pluski w gminie Stawiguda

GN.6840.11.2023.CZA Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda

GN.6850.2.2024.PI, GN.6850.3.2024.PI Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiguda, położonych w obrębie Stawiguda oraz w obrębie Gryźliny  w gminie Stawiguda, przeznaczonych do oddania w użyczenie, celem wykonywania przez jednostki organizacyjne ich działalności.

GN.6845.25.2024.PI Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda, położonej w obrębie Stawiguda
w gminie Stawiguda,
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele użyteczności publicznej, na zasadzie zawarcia nowej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

GN.6845.23.2024.PI Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, pod lokalizację banera reklamowego, obręb Stawiguda

GN.6845.20.2024.PI Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, pod lokalizację banera reklamowego, obręb Stawiguda

GN.6823.3.2022 Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w obrębie Bartąg w gminie Stawiguda

GN.6845.7.2024.PI, GN.6845.11.2024.PI Wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Stawiguda, położonych w obrębie Stawiguda i Tomaszkowo, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele mieszkaniowe i cele rolne, na zasadzie zawarcia nowej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

GN.6840.2.2024.PI Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda, położonej w obrębie Dorotowo w gminie Stawiguda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

GN.6845.10.2024.PI, GN.6845.12.2024.PI Wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Stawiguda, położonej w obrębie Stawiguda, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele mieszkaniowe, na zasadzie zawarcia nowej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

GN.6845.1.2024.PI, GN.6845.3.2024.PI, GN.6845.4.2024.PI, GN.6845.5.2024.PI Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiguda, położonych w gminie Stawiguda w obrębie Stawiguda oraz w obrębie Miodówko, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele mieszkaniowe oraz na cele inne, na zasadzie zawarcia nowej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

GN.6845.87.2023.PI Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej obręb Pluski

GN.6845.88.2023.PI Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, pod lokalizację banera reklamowego, obręb Stawiguda

GN.6840.22.2023.PI Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej obręb Pluski

GN.6823.1.2022 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położonych w obrębach geodezyjnych: Pluski, Ruś, Stawiguda, Gryźliny, Miodówko w gminie Stawiguda

GN.6823.3.2022 Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w obrębie Bartąg w gminie Stawiguda

GN.6840.5.2022 Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Stawiguda przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego, położonej w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda, oznaczonej jako działka nr 105/1

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości dnia 6 grudnia 2023 r.

GN.6840.21.2023 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wlasność Gminy Stawiguda, położónej w obrębie Pluski w gminie Stawiguda, oznaczonej jako działka nr 823/6

GN.6840.9.2023 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wlasność Gminy Stawiguda, położónej w obrębie Miodówko w gminie Stawiguda, oznaczonej jako działka nr 101/58

GN.6840.10.2023 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wlasność Gminy Stawiguda, położónej w obrębie Miodówko w gminie Stawiguda, oznaczonej jako działka nr 101/59

 

GN.6845.77.2023.PI Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda, położonej w gminie Stawiguda
w obrębie Pluski, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele turystyczno-rekreacyjne,na zasadzie zawarcie nowej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

GN.6840.22.2023.PI Wykaz nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Pluski w gminie Stawiguda

GN.6845.80.2023.PI Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda, położonej w gminie Stawiguda
w obrębie Dorotowo, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele mieszkaniowe, na zasadzie zawarcie nowej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

GN.6845.78.2023.PI Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda, położonej w gminie Stawiguda
w obrębie Gryźliny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele rolne, na zasadzie zawarcie nowej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości dnia 6 listopada 2023 r.

GN.6840.19.2023 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wlasność Gminy Stawiguda, położónej w obrębie Pluski w gminie Stawiguda, oznaczonej jako działka nr 823/4

GN.6840.20.2023 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wlasność Gminy Stawiguda, położónej w obrębie Pluski w gminie Stawiguda, oznaczonej jako działka nr 823/5

GN.6840.11.2023 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Stawiguda, położonej na wyspie w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda, oznaczonej jako działka nr 217/56 wraz z udziałami w nieruchomościach wspólnych

 

GN.6840.1.2023 Wykaz nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie Pluski w gminie Stawiguda

Wykaz znak: GN.6840.19-21.2023 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Pluski w gminie Stawiguda

Wykaz znak: GN.6823.13.2021 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda przeznaczonej do sprzedaży w drodze zamiany położonej w obrębie Dorotowo w gminie Stawiguda

Wykaz znak: GN.6845.75.2023.PI nieruchomości będacej własnością Gminy Stawiguda położonej w miejscowości Stawiguda przy ul. Ceglanej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele mieszkaniowe, na zasadzie zawarcia nowej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

 

 

 

ARCHIWUM

II Przetarg na sprzedaż nieruchomości dnia 01 sierpnia 2019 r.

ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Miodówko w gminie Stawiguda

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości dnia 28 maja 2019 r.

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrebie Miodówko w gminieStawiguda

 

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości dnia 27 września 2018 r.

- sprzeadż nieruchomości położonych w obrębie Stawiguda przy ul. Łąkowej

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda przy ul. Lipowej;

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda przy ul. Dębowej;

- sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Pluski przy ul. Polnej;

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gryźliny przy ul. Truskawkowej;

 

 

Informacja o unieważnieniu przetargu ogłoszonego na dzień 14 czerwca 2018 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrebie Stawiguda przy ul. Ceglanej

Przetargi na sprzedaż nieruchomości dnia 14 czerwca 2018 r.

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda przy ul. Ceglanej

- sprzedaz nieruchomości położonej w obrebie Stawiguda przy ul. Łąkowej

sprzedaz nieruchomości położonej w obrebie Stawiguda przy ul. Dębowej

- sprzedaz nieruchomości położonej w obrebie Stawiguda przy ul. Lipowej

Przetargi na sprzedaż nieruchomości dnia 15 czerwca 2018 r.

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gryźliny (nr ewid. 124)

- sprzedaż nieruchomości położonej w obrebie Pluski przy ul. Polnej

 

 

Przetargi dnia 08.02.2018 r.

- na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny) w obrębie Rybaki, gmina Stawiguda;

- na sprzedaż nieruchomości w obrębie Pluski, gmina Stawiguda;

- na sprzedaż nieruchomości w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda (ul. Dębowa);