Przekaż 1%

środa, 19 listopad 2014
   

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

  PRZEKAŻ  1% SWOJEGO PODATKU DLA GKS STAWIGUDA

Nadszedł czas rozliczania podatku dochodowego za poprzedni rok. Przy składaniu swojego zeznania podatkowego PIT  do Urzędu Skarbowego każdy może zdecydować, do kogo trafi 1% należnych fiskusowi pieniędzy,  tak więc podatnik wybiera czy woli je przekazać na rzecz Skarbu Państwa, czy może lepiej którejś z organizacji pozarządowych - jeśli tego nie zrobisz urzędnicy zadecydują za Ciebie!

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Stawiguda zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie 1% podatku dochodowego na działalność naszego Klubu związanego z organizowaniem przez nasz Klub szkolenia sportowego dla dzieci  i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej . Prosimy Was abyście do tej szlachetnej akcji zachęcili również swoich krewnych, przyjaciół, znajomych, którym idea i działalność klubu jest bliska. Tym drobnym podarunkiem damy świadectwo troski o dalszy los i rozwój naszego Klubu oraz upowszechnianie kultury fizycznej  i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w Gminie Stawiguda .

Fundusze zebrane tą drogą zostaną przeznaczone wyłącznie na cele statutowe, a w szczególności na szkolenie  i zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenującej w naszym Klubie.
Ponieważ nasz Klub nie jest organizacją pożytku publicznego, swój jeden procent na GKS Stawiguda można przekazać poprzez Warmińsko Mazurski Związek Piłki Nożnej, wpisując w odpowiedniej rubryce formularza PIT:

KRS 0000086043
i koniecznie dopisując cel szczegółowy:
GKS STAWIGUDA


Pamiętaj, przekazanie 1% podatku nie obciąża Cię finansowo, stanowi jedynie część tego, co i tak musimy wpłacić do Urzędu Skarbowego !
Dzięki Twojej pomocy …. Będziemy jeszcze lepsi !


W rubryce "cel szczególny" należy wpisać nazwę klubu czyli KS FORTUNA Gągławki. Dziękujemy!


W województwie Warmińsko-Mazurskim działamy w 565 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest nas łącznie 17500 strażaków. Corocznie 9500 razy uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach niosąc pomoc i ratunek wszystkim potrzebującym.

Twój 1 % podatku będzie wykorzystany między innymi na;
Remonty i budowę strażnic. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego. Zakup umundurowania i odzieży ochronnej. Szkolenia członków OSP i MDP. Organizację zawodów sportowo-pożarniczych. Wydawnictwa propagujące bezpieczeństwo pożarowe, Działalność kulturalna w tym m.in.: orkiestry, kroniki, zespoły artystyczne.

nasz numer KRS 0000116212 - ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
Jeśli chcesz aby twoje pieniądze dotarły do konkretnej jednostki OSP w polu informacje uzupełniające formularza PIT wpisz:
OSP PLUSKI
Miejscowość PLUSKI
Kod pocztowy 11-034 STAWIGUDA
UL. SPORTOWA 50
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM GORĄCO - PO STRAŻACKU DZIĘKUJEMYKażdy grosz jest dla nas pomocą.

Aby przekazać nam 1% podatku w polu "Numer KRS" wpisz 0000116212, zaś w polu "Informacje uzupełniające" dalszej części rozliczenia PIT wpisz OSP Stawiguda, ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji na temat jak przekazać nam 1% podatku znajdziecie na www.zosprp.pl