Przekaż 1%

1% Podatku - Ochotnicza Straż Pożarna

Zapraszamy wszystkich sympatyków OSP do wsparcia działalności ratowniczej jednostek działających na terenie Gminy Stawiguda, poprzez przekazanie 1% swojego podatku.

Wypełnij WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) w rocznym zeznaniu podatkowym – PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i wspomóż działalność statutową OSP.

Nasz numer KRS 0000116212
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Jeśli chcesz, aby twoje pieniądze dotarły do konkretnej jednostki OSP w polu informacje uzupełniające formularza PIT wpisz

OSP …………… Miejscowość …………… woj. Warmińsko-Mazurskie

 

Jednostki OSP, które działają na terenie Gminy Stawiguda

  1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PLUSKACH, ul. Sportowa 50, Pluski, 11-034 Stawiguda
  2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARTĄGU, ul. Nad Łyną 60, Bartąg, 10-687 Olsztyn
  3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STAWIGUDZIE, ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda
  4. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRYŹLINACH, ul. Spacerowa 8, Gryźliny, 11-034 Stawiguda


 

   

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

  PRZEKAŻ  1% SWOJEGO PODATKU DLA GKS STAWIGUDA

Nadszedł czas rozliczania podatku dochodowego za poprzedni rok. Przy składaniu swojego zeznania podatkowego PIT  do Urzędu Skarbowego każdy może zdecydować, do kogo trafi 1% należnych fiskusowi pieniędzy,  tak więc podatnik wybiera czy woli je przekazać na rzecz Skarbu Państwa, czy może lepiej którejś z organizacji pozarządowych - jeśli tego nie zrobisz urzędnicy zadecydują za Ciebie!

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Stawiguda zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie 1% podatku dochodowego na działalność naszego Klubu związanego z organizowaniem przez nasz Klub szkolenia sportowego dla dzieci  i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej . Prosimy Was abyście do tej szlachetnej akcji zachęcili również swoich krewnych, przyjaciół, znajomych, którym idea i działalność klubu jest bliska. Tym drobnym podarunkiem damy świadectwo troski o dalszy los i rozwój naszego Klubu oraz upowszechnianie kultury fizycznej  i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w Gminie Stawiguda .

Fundusze zebrane tą drogą zostaną przeznaczone wyłącznie na cele statutowe, a w szczególności na szkolenie  i zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenującej w naszym Klubie.
Ponieważ nasz Klub nie jest organizacją pożytku publicznego, swój jeden procent na GKS Stawiguda można przekazać poprzez Warmińsko Mazurski Związek Piłki Nożnej, wpisując w odpowiedniej rubryce formularza PIT:

KRS 0000086043
i koniecznie dopisując cel szczegółowy:
GKS STAWIGUDA


Pamiętaj, przekazanie 1% podatku nie obciąża Cię finansowo, stanowi jedynie część tego, co i tak musimy wpłacić do Urzędu Skarbowego !
Dzięki Twojej pomocy …. Będziemy jeszcze lepsi !


W rubryce "cel szczególny" należy wpisać nazwę klubu czyli KS FORTUNA Gągławki. Dziękujemy!