Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez rozbudowę oddziału w Bartągu

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez rozbudowę oddziału w Bartągu 

Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej

Całkowita wartość projektu: 6 374 552,68 zł

Dofinansowanie: 3 187 276,00 zł

Lata realizacji: 2021 – 2022

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej oddział w Bartągu przy ul. Jeziornej 24. W ramach inwestycji powstały dwie kondygnacje, na których jest  8 sal lekcyjnych, 2 sale pomocnicze do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenie porządkowe oraz trzon sanitarny wraz z klatką schodową.   

Dnia 28.09.2021 r. została podpisana umowa nr 2/P/2021 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Stawiguda, na podstawie której Wojewoda udzielił dotacji celowej w wysokości 3.187.276,00 zł.

Dnia 06.05.2021 r. Gmina Stawiguda podpisała umowę na roboty budowlane nr BiZ.272.1.9.2021 z Konsorcjum firm: Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k oraz Ekoinbud Sp. z o.o. o wartości 6.374.552,68 zł. Termin wykonania robót został ustalony na 200 dni od popisania umowy, czyli 22.11.2021 r. Dnia 19.11.2021 r. podpisano Aneks nr 1 przedłużający termin realizacji do 21.12.2021 r., a dnia 20.12.2021 r. podpisano Aneks nr 2 przedłużający termin realizacji do 31.03.2022 r. W związku z koniecznością wykonania zbiorników przeciwpożarowych oraz w związku ze zmianą cen materiałów budowlanych, której nie dało się przewidzieć w dacie składania oferty przez Wykonawcę, w dniu 20.05.2022 r. podpisano Aneks nr 3 zwiększający wartość umowy do kwoty 7.173.997,07 zł i przedłużający termin realizacji inwestycji do 31.08.2022 r. W celu optymalizacji kosztów zużycia gazu potrzebnego do ogrzewania budynku szkoły, konieczne stało się wykonanie robót dodatkowych polegających na zamontowaniu przewodu komunikacyjnego oraz kompatybilnej automatyki wymiennikowania. W związku z tym w dniu 12.08.2022 r. podpisano Aneks nr 4 zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 7.186.789,07 zł.