Wsparcie

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2023 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ww. ustawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21.02.2023 r., a szczegóły dostępne
w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda, 
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel.  (89) 5126477 – osoba
do kontaktu: p. Paweł Pietrzak.

Otwarte Konkursy Ofert

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania wniosków w Otwartych Konkursach Ofert!

1)Konkurs Ofert NGO
https://www.stawiguda.pl/aktualnosci/2913/konkurs-ofert-ngo

2) Konkurs Oferrt Kultura Fiżyczna 
https://www.stawiguda.pl/aktualnosci/2914/konkurs-ofert-kultura-fizyczna-

3) Konkurs Ofert wkład własny 
https://www.stawiguda.pl/aktualnosci/2915/konkurs-ofert-wklad-wlasny-

 

Program Współprcy Gminy  Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2022 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ww. ustawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12.02.2022 r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel.  (89) 5126477 – osoba do kontaktu: p. Paweł Pietrzak.

 

Otwarte Konkursy Ofert

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania wniosków w Otwartych Konkursach Ofert!

1. Otwarty konkurs Ofert na wsparcie realizacji wymienionych zadań
Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 27 Stycznia 2022 r.
Załacznik nr 1 do Zarządzenia Oferta Realizacji Zadania Publicznego 

2. Otwarty Konkurs Ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 27 Stycznia 2022 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Oferta Realizacji Zadania Publicznego 

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2021 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ww. ustawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 12.02.2021 r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel.  (89) 5126477 – osoba do kontaktu: p. Ewa Leszczyńska.


Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadan publicznych na terenie Gminy Stawiguda w 2021 r (dotacje do 4.500 zł)

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadan publicznych na terenie Gminy Stawiguda w 2021 r. (Sport)


Otwarte Konkursy Ofert

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania wniosków w Otwartych Konkursach Ofert!

1. Otwarty Konkurs Ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

2. Otwarty konkurs Ofert na wsparcie realizacji wymienionych zadań

 
 

WYNIKI II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY STAWIGUDA W 2020 ROKU (SPORT II)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY STAWIGUDA W 2020 ROKU (SPORT)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY STAWIGUDA W 2020 ROKU (dotacje do 3.500 złotych)


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2020 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy ogłoszonych Zarządzeniem Wójta Gminy Stawiguda nr 7 z dnia 24.01.2020 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stawiguda nr 8 z dnia 24.01.2020

Zgłoszenia przyjmowane są do 14.02.2020 r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89) 5126477 – osoba do kontaktu: p. Monika Grzymowicz.

 


Otwarte Konkursy Ofert dla NGO

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania wniosków w Otwartych Konkursach Ofert!

Poniżej Zarządzenia Wójta Gminy Stawiguda dotyczące konkursów:

1. Otwarty Konkurs Ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie 7/2019

Oferta

Sprawozdanie

2. Otwarty konkurs Ofert na wsparcie realizacji wymienionych zadań (pula środków w obecnym roku to 70.000 zł)

Zarządzenie 8/2019

Oferta

Sprawozdanie

3. Na dofinansowanie wkładu własnego organizacji przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, inne niż z budżetu Gminy Stawiguda

Zarządzenie 9/2019

Oferta

Sprawozdanie

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu:   , tel. 89 512 64 77


Przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


WYNIKI II OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Szczegóły dotyczące wyników dostępne tutaj


II OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

Ogłoszenie o konkursie (załączniki):

Zarządzenie nr 57/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5


Wójt Gminy Stawiguda ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Wyniki konkursu ofert


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wyniki konkursu ofert


Powołanie Komisji Konkursowej

Dotyczy: przeprowadzenia otwartych konkursów oraz zaopiniowania ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącego kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 27/2019


Spotkanie informacyjne MIKROGRANTY FIO Warmia Mazury Lokalnie 3


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018.450) do udziału w pracach komisji konkursowej, do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w w/w ustawie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 05.03.2019 mailowo na adres lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10,22-034 Stawiguda z dopiskiem: zgłoszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej – sport. Szczegóły dostępne w Urzędzie Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. 609 757 260, Referat Ochrony Środowiska i Promocji, p.12


Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku w sferze, o której mowa w art.4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 18/2019

Zal. nr 1 do Zarządzenie nr 18/2019


"Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku"

Zarządzenie nr 15/2019


Dobra informacja dla organizacji pozarządowych! Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku w dziedzinie "Pomoc społeczna". 

Nazwa zadania szczegółowego:

Całkowita kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań

1. Wspieranie osób samotnych i starszych, w tym aktywności społecznej osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich

2. Wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej.

3. Organizacja w Olsztynie w pierwszej dekadzie października, jednodniowej XII Wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego 1 października każdego roku.

4. Organizacja w Olsztynie XXI Wojewódzkiego Festynu Integracyjnego, o zasięgu regionalnym, dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Jesteśmy Razem”.

5. Wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

6.Wspieranie działań na rzecz osób bezdomnych.

Dodatkowe warunki:

1) Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej organizacja pozarządowa może złożyć łącznie maksymalnie 2 oferty.

2) Wnioskowana dotacja na realizację zadań wymienionych w punktach od 1 do 3 w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

3) Wnioskowana dotacja na realizację zadania wymienionego w pkt. 6 w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

4) Zlecenie w 2019 roku zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego)odbędzie się poprzez ogłoszenie odrębnego konkursu. W związku z tym nie będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym oferty z tego zakresu złożone w aktualnie ogłaszanym konkursie.

Oferty te zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

Oferty należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, adres: Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 22A.

Termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.

Więcej: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/3479-otwarty-konkurs-ofert-w-2019-roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Trwają konsultacje Programu Współpracy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi!  Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2018:

1. mailowo na:
2. pocztą na adres Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda z dopiskiem "ngo"
3. faksem na numer: 89 512 69 10
4. osobiście do Urzędu Gminy Stawiguda, pok. nr 12

Liczymy na Państwa propozycje i konstruktywne uwagi, które pomogą wspólnie opracować program współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Formularze dostępne w Urzędzie Gminy Stawiguda oraz na stronie www.stawiguda.pl.
Do pobrania


PLATFORMA INFORMACYJNA dla organizacji pozarządowych www.rowop.pl. Stowarzyszenie ESWIP na zlecenie Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego realizuje zadanie „Rowop.pl- dobra strona aktywnej współpracy. 

Celem projektu jest wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych o odbywających się wydarzeniach, realizowanych inicjatywach, organizowanych konkursach. Na portalu Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych www.rowop.pl na bieżąco zamieszczane są min. zaproszenia na konferencje i szkolenia, ogłoszenia o konkursach dotacyjnych, a także realizacje z wydarzeń dotyczących III sektora.
Zapraszamy stowarzyszenia działające na terenie Gminy Stawiguda do korzystania z portalu www.rowop.pl.

2018-08-28


Wyniki I Otwartego Konkursu  Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2018 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

2018-02-13


"Zarządzenie 21/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadać określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"

2018-02-06


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2018 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 02.02.2018 r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89)5126477.

 2018-01-25


ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY STAWIGUDA Z DNIA 12 STYCZNIA 2018 R. ws. otwartego konkursu ofert

2018-01-12


Konsultacje

Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach związanych z ogłoszonym 17 października 2017 r.  III Otwartym  konkursem dla NGO.

Konsultacje będą odbywać się 6 października w godzinach 8 -16 w Urzędzie Gminy w Stawigudzie w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji (pok. 12). 
2017-10-31


Zarządzenie 110/2017 W sprawie powołąnia Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadać określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzałalności pożytku publicznego i wolontariacie

2017-10-23 


PRZYŁĄCZ SIĘ DO TWORZENIA NOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY!

Mamy ważną informację dla mieszkańców, lokalnych działaczy i organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy.

Zapraszamy zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (Załącznik nr 1).

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi w dniach 26.10.2017 r. – 10.11.2017r. za pomocą formularza stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2017 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18 października 2017 r.e-mailem na adres , pocztą na adres Urzędu Gminy ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, z dopiskiem „OŚiP” lub osobiście w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji Urzędu Gminy w Stawigudzie (pok. nr 12, I piętro), tel. 89 512 64 77.

Data dodania: 18.10.2017


Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2016 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 Data dodania: 02.11.2016


Data dodania: 13.10.2016


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2016 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 27.10.2016r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89)5126477.

Data dodania: 04.10.2016


Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w 2016 roku przez Organizacje Pozarządowe

Zarządzenie 106/2016 z dnia 4.10.2016
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania


Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2016 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data dodania: 29.09.2016


Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej, do przygotowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2016 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19.09.2016r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89)5126477.


W tym miejscu będziemy umieszczać wszystkie informacje o konkursach, grantach, dotacjach czy dofinansowaniach.

Informacje będą dotyczyć nie tylko Organizacji Pozarządowych, ale także samych mieszkańców. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu nasi mieszkańcy oraz lokalni liderzy będą mogli podjąć inicjatywę w działaniach na rzecz poprawy jakości życia naszej społeczności. Wspólnie możemy zdziałać więcej! Jeśli chcą Państwo być na bieżąco i wiedzieć więcej, zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz kontaktu.

Chcesz być na bieżąco? Wyślij maila na adres z informacją, że chcesz otrzymywać informacje z gminy.

Polecamy portal organizacji pozarządowych oraz do skorzystania z poradnika.


Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji Pozarządowych

Zarządzenie nr 101/2016 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 22 września 2016 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Załącznik:


Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 dalej ustawa) w związku z uchwałą Nr X/101/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (dalej uchwała), Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert.

Załączniki:


62. Nabór ofert na realizację projektów w ramach programu Mikrodotacji

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

Szanowni Państwo,
kolejna dobra wiadomość w dniu dzisiejszym.

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

i mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 • Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować  działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
 • Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,
 • Młode  organizacje pozarządowych, czyli  organizacje  wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy  od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza  25 tys. zł za rok poprzedni i bieżący (na dzień złożenia wniosku)

  W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:

 • mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego,
 • planują prowadzić działania na obszarze i na rzecz społeczności województwa warmińsko - mazurskiego.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH  PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI: 

313 600 złotych
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
26 stycznia 2016 - 15 lutego 2016

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do  30 września 2016 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko Wnioskodawcy).
Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja3

Szczegóły: http://warmiamazurylokalnie.pl/

Pozdrawiam serdecznie


61. Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych.
Na ten cel przeznaczono 149 tys. zł.

Wysokość dotacji na realizację poszczególnych kategorii zadań jest różna. Na pomoc społeczną, w tym wsparcie rodzin i osobó w trudnej sytuacji życiowej przewidzianych zostało 20 tys. zł, na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych – 2 tys. zł, na ochronę i promocję zdrowia – 3 tys. zł., na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych – 6 tys. zł, na naukę i zadania oświatowe - 48 tys. zł.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na działania związane z kulturą, sztuką i ochroną dziedzictwa narodowego – w sumie 54 tys. zł, przy czym np. na prezentacje amatorskich grup teatralnych można pozyskać 3 tys. zł, na promocję rzemiosła artystycznego – 6 tys. zł, na imprezę chóralną – nawet 10 tys. zł. i tyle samo na popularyzację lub rewitalizację dóbr kultury. Na ochronę zabytków zaplanowanych zostało 25 tys. zł. Szansę na wsparcie mają też organizatorzy imprez sportowych – 5 tys. zł oraz działań proekologicznych - 8 tys. zł. Na zadania na rzecz utrzymania i rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi Powiat przeznaczył 3 tys. zł.

Komisja konkursowa przy ocenie ofert będzie brała pod uwagę nie tylko atrakcyjność merytoryczną projektów, ale też to, czy zadanie w całości byłoby wykonane w 2016 roku. Ważne też jest, aby przeważająca część realizacji odbyła się na terenie powiatu olsztyńskiego.

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny złożyć ofertę najpóźniej do 12 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie – osobiście w sekretariacie (pokój 207) lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn. W przypadku wysyłki pocztowej brana będzie pod uwagę data wpływu dokumentu do urzędu.

Szczegóły: http://www.powiat-olsztynski.pl/otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych


60 .Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014 poz. 1118) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w w/w ustawie.

Zgłoszenia (do 10.02.2014r.) i szczegóły w Urzędzie Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. (89)5126477.


59. Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Termin rejestracji wniosków: do 5 listopada 2015 r. do godz. 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowości do 20 000 mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2016 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2015 roku, do godziny 12.00.

Link do logowania się w panelu wnioskodawcy: http://rownacszanse.pl/system/

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.

Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat! wiecej informacji na www.rownacszanse.pl


58. To już ostatnie dni na złożenie wniosku w konkursie "Pracownia Talentów" Fundacji Tesco Dzieciom

To już ostatni dzwonek na złożenie wniosku w konkursie grantowym "Pracownia Talentów". Termin składania wniosków moja 31 sierpnia 2015 r. Na najlepsze projekty czeka grant w wysokości do 10 tys. zł!

„Pracownia Talentów” to konkurs grantowy Fundacji Tesco Dzieciom skierowany do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Organizacje biorące udział w konkursie mogą zdobyć środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych. Na zwycięskie organizacje czeka do podziału aż 250 tys. złotych, co pozwoli na sfinansowanie około 25 projektów w całym kraju.

Fundacja Tesco Dzieciom w tym roku obchodziła swoje trzecie urodziny. I od samego początku swojego istnienia, każdego dnia, dba o lepsze jutro polskich dzieci. Fundacja pomaga realizować wartościowe inicjatywy i projekty społeczne, a w swoich działań koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży. Jednym z realizowanych przez Fundację programów jest konkurs grantowy – „Pracownia Talentów”.

- Wakacje to dla wielu organizacji intensywny czas planowania działań na nowy rok szkolny. Wiele z nich ma świetne pomysły, ale nie dysponuje środkami finansowymi. Chcemy temu zaradzić – dlatego od trzech lat organizujemy konkurs grantowy „Pracownia Talentów” – podkreśla mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, Prezes Zarządu Fundacji Tesco Dzieciom. Dzięki naszemu wsparciu co najmniej 25 fundacji lub stowarzyszeń z całej Polski będzie miało szansę zdobyć środki finansowe na realizację wartościowych projektów dla dzieci i młodzieży! Co roku jesteśmy zaskakiwani ciekawymi pomysłami – mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie.

Tak jak poprzednio, organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych trwających 9 miesięcy (od października 2015 do czerwca 2016). Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. W tym roku wspierane będą projekty dotyczące walki z marnowaniem żywności – edukowanie dzieci i młodzieży nt. źródeł i przyczyn marnotrawienia żywności i walka z tym zjawiskiem.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wymogów regulaminu, wypełnienie formularza wniosku (dostępny na stronie internetowej Fundacji www.fundacjatesco.pl), oraz przesłanie go na wskazany adres e-mail.

Termin złożenia aplikacji upływa 31 sierpnia 2015 r. Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłane aplikacje i przyzna środki na realizację tym, które otrzymają największą liczbę punktów. Laureatów konkursu poznamy na początku października 2015 r.

 


57. BEZPŁATNE SPOTKANIA

W imieniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej zapraszamy na bezpłatne spotkania informujące o najlepszych sposobach wdrażania w samorządach dotacji inwestycyjnej, inicjatywy lokalnej, małych grantów, pożyczek dla NGO i innych instrumentów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.

Swoje doświadczenia przedstawi Urząd Miasta Iławy i Starostwo Powiatowe w Iławie, które brały udział w projekcie.

Spotkanie odbędzie się 25 września 2015 roku w Hotelu Kopernik.

Organizator zwraca koszty dojazdu (do wysokości biletu PKP, PKS) oraz zapewniamy wyżywienie na spotkaniu.

Szczegóły w ulotce informacyjnej poniżej.

Można zgłaszać więcej niż jedną osobę. Zgłoszenia przyjmujemy tylko poprzez formularz rekrutacyjny na stronie www.mechanizmy współpracy.pl w zakładce SPOTKANIA UPOWSZECHNIAJĄCE. 

Zachęcamy do udziału jednostki współpracujące z jednostkami samorządu oraz organizacje pozarządowe.

Gdyby mieli Państwo jakieś pytania prosimy o kontakt z Aleksandrą Chalińską, tel. 784-014-673, e-mail:

Spotkania to część projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”.

ZAPRASZAMY!


56. WAŻNE: PRZYŁĄCZ SIĘ DO TWORZENIA NOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY!

Mamy ważną informację dla mieszkańców, lokalnych działaczy i organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy. Gmina Stawiguda przystąpiła do opracowywania wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie.

Planujesz działać lokalnie?
Zależy Ci na poprawie jakości życia mieszkańców?
Masz chęci i pomysły, ale potrzebujesz wsparcia?

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi do 20 sierpnia br. na adres mailowy: lub do Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. 89 512 64 77.


55. Konkurs BabaFest 2015

Stowarzyszenie z Uśmiechem, organizatora Olsztyńskiego Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest 2015. W tym roku odbędzie się piąta edycja imprezy, która cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Warmii i Mazur.Z tej okazji ogłaszamy konkurs o tytuł BabaFest, dla kobiet zaangażowanych społecznie i obywatelsko, działających charytatywnie na rzecz społeczności lokalnej.W różnych środowiskach działają osoby, które bezinteresownie pomagają innym. Wykorzystują swoje możliwości, umiejętności, wiedzę, żeby dać innym coś od siebie, poprawić jakość życia w swoim otoczeniu,  w swojej dzielnicy. Dobroczynność jest dla nich oczywista. Jednak zazwyczaj poza gronem bliskich i znajomych nie są znane. Poprzez organizację konkursu chcemy przybliżyć sylwetki tych osób, przedstawić światu ich działania i zachęcić innych do podobnej działalności wśród swojej społeczności.Każda, nawet najmniejsza pomoc jest ważna, a może być bezcenna. Bo suma rzeczy małych tworzy rzeczy wielkie.Nagrodą w konkursie jest 3000 zł.Zapraszamy wszystkich do zgłaszania kandydatur na załączonym formularzu i przesłania go do dnia 06.09.2015 na adres Wizytówki kandydatek zostaną zamieszczone na stronie www.babafest.pl/konkurs, gdzie od 14.09.2015 do 15.10.2015 będzie można oddawać głosy na wybrane kandydatki. Laureatką konkursu zostaje kandydatka, która otrzyma najwięcej głosów internautów.Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 16.10.2015 podczas Gali Inauguracyjnej Festiwalu BabaFest.Szczegóły na stronie www.babafest.pl


54. Konkurs im. Jana Dormana

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza teatry, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do udziału w Konkursie im. Jana Dormana na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi.

Celem inicjatywy jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach i przedszkolach. Właśnie tam dzieci zdobywają pierwsze teatralne doświadczenie, warto więc zadbać, by było ono jak najbardziej inspirujące oraz przygotowane z myślą o wieku i potrzebach uczniów.

Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Jako organizatorzy wyrażamy nadzieję, że jego eksperymentalna twórczość oraz głęboko podmiotowe traktowanie dziecka jako odbiorcy sztuki będą wytyczały kierunki dalszego rozwoju artystycznego teatru dla dzieci i młodzieży oraz stworzą nową jakość współpracy pomiędzy teatrem i szkołą.

Konkurs jest finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2015 roku.

REGULAMIN: link
Szczegóły: link

53. SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW

Jesteś członkiem organizacji pozarządowej? Masz mnóstwo pomysłów na działanie, jednak funduszy na realizację brakuje? W takim razie ten konkurs jest dla Ciebie! SGB-Bank już po raz trzeci organizuje konkurs "Spółdzielnia pomysłów".

Zgłoś się i wygraj do 10.000 złotych na realizację projektu lokalnego. Pamiętaj, żeby coś zmienić trzeba działać!

Szczegóły: LINK


52. STAWIAMY NA MŁODYCH - ARiMR ogłasza termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 młodym rolnikom!

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników. Szczegóły: link


51. TRWA NABÓR W KONKURSIE WFOŚIGW - MIKROGRANTY EDYCJA V

MIKROGRANTY - edycja V Poddziałanie: 2 - Edukacja Ekologiczna Cel konkursu Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań o zasięgu lokalnym z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego. Program obejmuje organizację konkursów, olimpiad, warsztatów, kampanii, akcji, wykładów i spotkań o tematyce ekologicznej.

Typy projektów Organizacja konkursów, olimpiad, warsztatów, kampanii, akcji, zielonych lekcji, wykładów i spotkań o tematyce ekologicznej – działania o zasięgu lokalnym. Alokacja środków Organizacje pozarządowe, lokalne stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, parafie, sołectwa (w imieniu sołectw Beneficjentem jest Gmina).

Warunki dofinansowania W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 000 zł. Wnioskodawca zamiast standardowych załączników (wg wykazu) dołączy do wniosku dokumenty statutowe, aktualny wypis z odpowiedniego rejestru sądowego, dokumenty potwierdzające powołanie wybór osób upoważnionych do podpisania umowy oraz oświadczenie o: a) posiadanym rachunku bankowym, zawierające wyszczególniony nr rachunku bankowego oraz nazwę banku, b) nieposiadaniu zadłużeń z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Kryteria wyboru 1)   Celem oceny formalnej jest potwierdzenie kompletności oraz zgodności Wniosku z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. 2)   Wnioski są oceniane w kolejności, w jakiej wpływały do Funduszu. 3)   Wniosek złożony w elektronicznym Systemie Wniosków, zawierający komplet wymaganych dokumentów, tj. w/w oświadczenie, oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT, oświadczenie w sprawie wyboru wykonawcy/dostawcy, harmonogram finansowo-rzeczowy zadania podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy w stosunkach cywilno-prawnych oraz dokumenty statutowe Wnioskodawcy. 4)   Pozytywna ocena formalna pozwala na przeprowadzenie oceny merytorycznej, a następnie na przedstawienie wniosku na posiedzeniu Zarządu Funduszu, który podejmuje decyzję o ewentualnym dofinansowaniu realizacji zadania. 5)   Wnioskodawca może aplikować do konkursu nie częściej niż raz na kwartał, liczone od dnia złożenia ostatniego wniosku.


50. BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Stowarzyszenie "Młody Bartąg" oraz Gmina Stawiguda zapraszają wszystkich działaczy organizacji pozarządowych oraz lokalnych społeczników na bezpłatne szkolenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani, takimi tematami jak : - animacja społeczności lokalnych, - prowadzenie własnych inicjatyw (pozyskiwanie funduszy, opracowanie strategii działania), - pisanie projektów na potrzeby społeczności itp. to nie może Was zabraknąć!!

Pierwsze spotkanie szkoleniowo-warsztatowe odbędzie się w nowej remizie OSP w Bartągu w środę (22.07.2015) o godzinie 17:30.

Spotkania są bezpłatne! Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.


49. STYPENDIA SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, iż w terminie od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 15 września 2015 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stawiguda. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.


48. WYGRAJ ROWER W NASZYM KONKURSIE!


47. Konkurs: EOG PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" - przedłużono termin składania wniosków

Termin składania wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" przedłużony do 30 września 2015 roku! Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów na kwotę 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł. 1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02, którym jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej. 2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu: Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000    - Zarządzanie norweskimi i polskimi obszarami chronionymi/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy);    - Gatunki zagrożone i siedliska naturalne;    - Bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej;    - Krajowe prawodawstwo;    - Zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje);    - Tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne);    - Merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi;    - Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie). Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych     Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy     (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni). Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów     - Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. Metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, jak np. tereny podmokłe i ogólnie środowisko wodne, poszczególne gatunki zwierząt, parki narodowe.     - System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków, obserwacje roślin, owadów i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.     - Narzędzia edukacyjne - zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów.     - Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi. 3. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014: Wszyscy wnioskodawcy w naborze otwartym, którym przyznano decyzję o dofinansowaniu (nabór główny i nabór do Funduszu Małych Grantów) – niezależnie od tego, czy w trakcie otwartego naboru złożyli wniosek aplikacyjny w formalnym partnerstwie[3] z podmiotem z Państw-Darczyńców 4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł. Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa. 5. Poziom dofinansowania projektu Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu. 6. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro, tj. 8 418,60 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro, tj. 42 093, 00 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,7,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-funduszu-wspolpracy-bilateralnej-mechanizmu-finansowego-eog-2009-2014.html


46. PRZYŁĄCZ SIĘ DO TWORZENIA NOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY!

Mamy ważną informację dla mieszkańców, lokalnych działaczy i organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy. Gmina Stawiguda przystąpiła do opracowywania wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie.

Planujesz działać lokalnie? Zależy Ci na poprawie jakości życia mieszkańców? Masz chęci i pomysły, ale potrzebujesz wsparcia?

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i uwagi do 20 sierpnia br. na adres mailowy: lub do Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. 89 512 64 77.


 


45. Rusza III edycja konkursu grantowego Fundacji Tesco Dzieciom "Pracownia Talentów"

Już po raz trzeci ruszył konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom

Fundacja Tesco Dzieciom zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym! Pula nagród – 250 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w obszarze edukacji dzieci i młodzieży.

Fundacja Tesco Dzieciom w tym roku obchodziła swoje trzecie urodziny. Od samego początku swojego istnienia, każdego dnia, dba o lepsze jutro polskich dzieci. Fundacja pomaga realizować wartościowe inicjatywy i projekty społeczne, a w swoich działań koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży.

Z myślą o młodych ludziach organizujmy konkurs grantowy – „Pracownia Talentów”. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych trwających 9 miesięcy (od października 2015 do czerwca 2016). Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. Szansę na otrzymanie grantu mają organizacje, które przygotują ciekawy projekt dotyczące WALKI Z MARNOWANIEM ŻYWNOŚCI – edukowania dzieci i młodzieży nt. źródeł i przyczyn marnotrawienia żywności i walka z tym zjawiskiem.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wymogów regulaminu konkursu, wypełnienie formularza wniosku (dostępny na stronie internetowej Fundacji), oraz przesłanie go na wskazany adres e-mail. Termin złożenia aplikacji upływa 31 sierpnia 2015 r.

Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłane aplikacje i przyzna środki na realizację tym, które otrzymają największą liczbę punktów. Laureatów konkursu poznamy na początku października 2015 r.

Więcej informacji o konkursie: LINK

 


44. Konkurs: EOG PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" - przedłużono termin składania wniosków

Termin składania wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" przedłużony do 30 września 2015 roku!

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów na kwotę 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł[1].

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02, którym  jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.

 2. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:[2]

Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000

 1. Zarządzanie norweskimi i polskimi obszarami chronionymi/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy);
 2. Gatunki zagrożone i siedliska naturalne;
 3. Bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej;
 4. Krajowe prawodawstwo;
 5. Zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje);
 6. Tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne);
 7. Merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi;
 8. Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie).

Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych

 1. Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni).

Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów

 1. Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. Metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, jak np. tereny podmokłe i ogólnie środowisko wodne, poszczególne gatunki zwierząt, parki narodowe.
 2. System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków, obserwacje roślin, owadów i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.
 3. Narzędzia edukacyjne - zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów.
 4. Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi.

3. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014:

Wszyscy wnioskodawcy w naborze otwartym, którym przyznano decyzję o dofinansowaniu (nabór główny i nabór do Funduszu Małych Grantów) – niezależnie od tego, czy w trakcie otwartego naboru złożyli wniosek aplikacyjny w formalnym partnerstwie[3] z podmiotem z Państw-Darczyńców

 4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 258 150  euro, tj. 1 086 630,80  zł.

Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa.

 5. Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.

 6. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu

W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro, tj. 8 418,60 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro, tj.  42 093, 00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: KONKURS


43. Nabór do Programu Erasmus dla przedsiębiorców

Chcesz zdobyć cenne know-how za granicą i wdrożyć te rozwiązania w Polsce, aby dzięki temu Twoja firma zarabiała duże pieniądze? A może masz chwilowy przestój i chcesz ten czas przeznaczyć na zdobycie dodatkowych umiejętności? Erasmus dla przedsiębiorców jest tym czego szukasz!

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie ERASMUS dla Młodych Przedsiębiorców.

Nawiązaliśmy współpracę z włoską organizacją pozarządową Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (APSFD), która ma swoje biura w 3 miastach: Rzymie, Sant’Antonio Abate i Corigliano Calabro.

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w Programie.

———————————————————————————

Organizacja Wysyłająca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Organizacja Przyjmująca: Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale

Miejsce: Włochy (Rzym, Sant’Antonio Abate lub Corigliano Calabro)

Czas trwania: 6 miesięcy

Możesz wziąć udział w programie jako początkujący przedsiębiorca, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • jako przyszły przedsiębiorca masz poważne plany założenia firmy lub prowadzisz własną firmę od najwyżej 3 lat. Nie obowiązuje limit wieku!
 • przebywasz na stałe w jednym z państw Unii Europejskiej;
 • masz konkretny projekt lub pomysł na działalność w formie gotowego planu operacyjnego;
 • możesz wykazać motywację i zobowiązanie do współpracy z doświadczonym przedsiębiorcą z innego państwa Unii Europejskiej;
 • chcesz wnieść wkład w rozwój przedsiębiorstwa, które będzie Cię gościć;

Co oferujemy:

 • Zdobycie doświadczenia w pracy w Futuro Digitale
 • Zakwaterowanie w B & B,u rodzin włoskich lub oddzielne mieszkania (więcej w załącznikuACCOMODOTION)
 • Wsparcie finansowe:

-pokryciu kosztów podróży

-Pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu

Grant wypłacany jest przez lokalny punkt kontaktowy wskazany przez początkującego przedsiębiorcę (podczas rejestracji internetowej).

Maksymalne dofinansowanie na miesiąc (w tym koszty podróży) w przypadku Włoch to 900,00 EUR.

Szczegóły: LINK


42. Konkurs: Europa w moim regionie

Konkurs fotograficzny "Europa w moim regionie" to także okazja do osobistej refleksji nad znaczeniem przedsięwzięć wspieranych finansowo przez Unię Europejską.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy obywatel lub stały rezydent krajów członkowskich i ubiegających się o członkostwo (Albania, Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska Republika Macedonii, Kosowo, Czarnogóra, Serbia i Turcja), z wyjątkiem osób związanych z konkursem. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat w momencie ogłoszenia wyników konkursu tj. 19 września 2015 r.

Jak przystąpić do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać zdjęcie w aplikacji na stronie Komisji Europejskiej na Facebooku.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia w terminie od 22 czerwca do 28 sierpnia 2015 r. (10:00 CEST). Zdjęcie musi przedstawiać projekt współfinansowany z funduszy europejskich. Musi być też na nim widoczna tablica lub billboard informujący o źródłach finansowania, lub flaga Unii Europejskiej. Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wziąć udział w konkursie prosząc znajomego o dodanie zdjęcia w Twoim imieniu lub przesyłając zdjęcie na adres (w treści maila należy podać nazwę funduszu, miejsce realizacji projektu, datę wykonania zdjęcia oraz dane kontaktowe uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, kod pocztowy, miasto i państwo).

W jaki sposób zostanie wybrany zwycięzca?

W dniach 31 sierpnia – 8 września odbędzie się głosowanie internautów. Sto zdjęć z największą liczbą głosów oraz pięćdziesiąt zdjęć wybranych przez jury przejdzie do fazy finałowej. Następnie, 15 września, międzynarodowe i niezależne jury wybierze trzech zwycięzców.

Jakie są nagrody?

Każdy zwycięzca otrzyma trzydniową wycieczkę do Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się między 12 a 15 października 2015 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem .


41. Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, 23 czerwca 2015 r. ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych.

Udział w konkursie umożliwia uzyskanie dofinansowania na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach: przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej; integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy; kształcenie ustawiczne osób dorosłych; usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz niezbędne do przygotowania wniosku dokumenty znajdują się na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych.


40. Konkurs „Na dobry początek!” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r.

Do wygrania dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

 • Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.
 • Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach.
 • Konkurs „Na dobry początek!” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r.

Rusza kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Do 10 września br. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Autorzy nagrodzonych projektów zostaną przeszkoleni w zakresie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

„Zależy nam przede wszystkim na tym, by projekty, które dofinansujemy były w danej społeczności czymś nowym. Chcemy, by były wykorzystywane innowacyjne metody pracy z dziećmi, by zarówno dzieci, jak i osoby pracujące z dziećmi poszerzały swoje kompetencje. Chodzi nam o to, by korzystać z zasobów, które są w danej społeczności, łączyć potencjał różnych osób i instytucji. To pozwala na dużo lepsze efekty pracy i zazwyczaj zapewnia kontynuację działania” - mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK.

Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym „Na dobry początek!” powinny złożyć wniosek do 10 września br. za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.fundacjabgk.pl. Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: nowatorskość, przydatność dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami, zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań i klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku.

W 2014 roku Fundacja BGK nagrodziła 42 projekty edukacyjne, których wartość wyniosła ponad pół miliona złotych, w tym 353 tysiące zł dofinansowania. Od stycznia do czerwca 2015 roku biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe zorganizowały dla dzieci zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze, językowe, przyrodnicze i sportowe.

Dzieci poznawały zawody, uczyły się wyrażania emocji, współpracy i rozwiązywania konfliktów. Powstały grupy zabawowe dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną. Zorganizowano wycieczki po okolicy, warsztaty sztuki ludowej i rękodzieła, zajęcia kulinarne i ceramiczne, warsztaty bajkoterapii i kreatywności oraz gry terenowe.

Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 188 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,653 mln zł. Dzięki nim 6.780 dzieci wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, w 71 społecznościach możliwe było przeprowadzenie zajęć dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej formy edukacji przedszkolnej, a 106 przedstawicieli grantobiorców uczestniczyło w szkoleniach służących podnoszeniu ich kompetencji z zakresu pracy z dziećmi.

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo:

Fundacja BGK

Misją Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych oraz ­programów edukacji obywatelskiej: „Młody Obywatel” i „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.

Źródło: www.fundacjabgk.pl


39. EUROPA TO MY !!!

8 czerwca wystartował projekt "Europa to my" - czyli jak zmieniło się twoje życie, miasto, okolica dzięki funduszom unijnym? Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie na stronie www.europatomy.eu. Zgłoszenie powinno zawierać od 1 do 8 zdjęć miejsca, które skorzystało z dotacji unijnej w latach 2006-2013, oraz opisu, jak ta zmiana wpłynęła na życie osoby zgłaszającej. Zgłoszenia można nadsyłać do 3 lipca. 22 czerwca jury wybierze pierwszych dziesięciu finalistów, a