Koronawirus

czwartek, 4 czerwiec 2020

UWAGA!!!

Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2, określanego „koronawirusem”, ograniczamy do minimum wizyty w Urzędzie Gminy Stawiguda.

Do budynku będą Państwo wpuszczani tylko przez uprawnionego pracownika.
 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze komunikaty dotyczące pracy Urzędu Gminy w najbliższym okresie. 

 

Urzędnicy pracują więc zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie pilnych spraw drogą mailową lub korzystania z platformy ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również telefonicznie – sekretariat 89-5126475 lub bezpośrednio do poszczególnych referatów:

Referat Finansowo-Budżetowy – 89-5126836

Referat Gospodarki Komunalnej – 89-5126941

Referat Ochrony Środowiska i Promocji – 89-5126477

Referat Gospodarki Nieruchomościami – 89-5126920

Referat Budownictwa i Zamówień Publicznych – 89-5126839

Skarbnik – 89-5126256

Referat Podatków i Opłat – 89-5126478

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy – 89-5126581

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – 89-5126582

Urząd Stanu Cywilnego i meldunki – 89-5126165

Kadry i stanowisko ds. oświaty ­– 89-5126476


 

Komunikat w sprawie zamknięcia szkół i przedszkoli

Komunikat Urzędu Stanu Cywilnego w Stawigudzie

Komunikat - Punkt Przyjęć Interesanta w Bartągu

Komunikat w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w
Urzędzie Gminy w Stawigudzie

Komunikat - sesje Rady Gminy Stawiguda w marcu 2020 r.

Komunikat - funkcjonowanie Gminnej Komunikacji Publicznej

Komunikat z dnia 17.03.2020 r. - w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy w Stawigudzie

Komunikat - ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Gminy w Stawigudzie - wpisy do CEIDG

Komunikat - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Komunikat - funkcjonowanie Gminnej Komunikacji Publicznej - aktualizacja

Komunikat USC w Stawigudzie - Ceremonie zawarcia związku małżeńskiego