Monitoring

czwartek, 6 październik 2016

 

Internetowe narzędzia monitoringu - monitorowanie zagrożeń on-line


Poprzez monitorowanie zagrożeń rozumie się zbieranie i przetwarzanie informacji o określonych zdarzeniach lub zjawiskach oraz wstępne analizowanie uzyskanych informacji w celu ich dalszego wykorzystania.
Monitorowanie zagrożeń, występujących zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców, bezpieczeństwa ich mienia, ochrony środowiska realizują wszystkie inspekcje, służby, straże, instytucje, zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami i statutowymi zadaniami.

 

RAPORT O ZAGROŻENIACH
 


ZDARZENIA

 


MAPA ZAGROŻEŃ / STATYSTYKI

 

 


ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII

 


ZAGROŻENIA METEOROLOGICZNE

Ostrzeżenia pogodowe:

Prognozowanie zjawisk burzowych:

       


ZAGROŻENIA LASÓW

 


ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM

 


ZAGROŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE

 


MONITORING RUCHU LOTNICZEGO

 


AUTOMATYCZNE POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

 


SYSTEM MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ

 

 


OCHRONA ROŚLIN I NASIENNICTWA

 


 

OSTRZEŻENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO