Monitoring

 

Internetowe narzędzia monitoringu - monitorowanie zagrożeń on-line


Poprzez monitorowanie zagrożeń rozumie się zbieranie i przetwarzanie informacji o określonych zdarzeniach lub zjawiskach oraz wstępne analizowanie uzyskanych informacji w celu ich dalszego wykorzystania. Monitorowanie zagrożeń, występujących zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców, bezpieczeństwa ich mienia, ochrony środowiska realizują wszystkie inspekcje, służby, straże, instytucje, zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami i statutowymi zadaniami.

 

  RAPORT O ZAGROŻENIACH
  ZDARZENIA

 

 

MAPA ZAGROŻEŃ / STATYSTYKI
  ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII
  ZAGROŻENIA HUDROLOGICZNE
  ZAGROŻENIA METEOROLOGICZNE

Ostrzeżenia pogodowe:

  Prognozowanie zjawisk burzowych:
  ZAGROŻENIA LASÓW
  ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM
  ZAGROŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE
  MONITORING RUCHU LOTNICZEGO
  AUTOMATYCZNE POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
  SYSTEM MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ
  OCHRONA ROŚLIN I NASIENNICTWA

  OSTRZEŻENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO