Gminna Komunikacja Publiczna

Zasady funkcjonowania Gminnej Komunikacji Publicznej w Gminie Stawiguda

Ceny biletów

 • Autobusy gminne zatrzymują się wyłącznie na wyznaczonych przystankach autobusowych.
 • Autobusy nie mogą zatrzymywać się poza wyznaczonymi miejscami.
 • Komunikacja publiczna nie zapewnia opieki podczas przejazdu pasażerów.
 • Rodzice i opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo swoich dzieci podczas podróży komunikacją publiczną (dotyczy dzieci poniżej 7 roku życia).
 • Z gminnej komunikacji autobusowej mogą korzystać wszyscy pasażerowie.
 • W czasie przejazdu pasażer musi posiadać ważny bilet.
 • W autobusach zainstalowany jest monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
 • Pasażerowie komunikacji publicznej zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa tzn. trzymania się poręczy, zajmowania siedzeń. Zakazuje się wnoszenia jedzenia oraz napoi, palenia papierosów i e-papierosów.
 • Uprawnionymi do ustawowych zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym
 • transportem na terenie Gminy Stawiguda są podmioty określone w Uchwale nr X/78/2019 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

jednorazowe:

 • normalny

3,00 zł

 • ulgowy

1,50 zł

miesięczne:

 • normalny

80,00 zł

 • ulgowy

40,00 zł

 

 

Bilety jednorazowe

zakup u kierowcy

Miesięczne dla dzieci uprawnionych do przejazdów zgodnie z ustawą

zakup przez szkołę

Miesięczne dla pozostałych mieszkańców

zgłoszenie przez telefon 89 616 33 19 - bilety dostępne u kierowcy

 

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących funkcjonowania komunikacji gminnej prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej,

tel. 89 512 68 35

e-mail:

e-mail:


 

Mapa linii Gminnej Komunikacji Publicznej:


Rozkład jazdy Gminnej Komunikacji Publicznej obowiązujący
w dni roboczo - szkolne do odwołania

Linia S1

obowiązuje od 04.09.2023 r.

Linia S3

obowiązuje od 04.09.2023 r.

Linia S4

obowiązuje od 04.09.2023 r.

Linia S5

obowiązuje od 04.09.2023 r.

 

Linia S6 Gryźliny - Olsztyn

obowiązuje od 20.12.2022 r.

 

Linia S6 Olsztyn - Gryźliny

obowiązuje od 20.12.2022 r.


 

Rozkład jazdy Gminnej Komunikacji Publicznej obowiązujący w dni robocze wolne od nauki szkolnej

 

Linia S1          Linia S3          Linia S4          Linia S5

 


 

Informacje:

1. Zasady funkcjonowania transportu publicznego w Gminie Stawiguda