Kontakt

poniedziałek, 7 wrzesień 2015

mgr Monika Grzymowicz
inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy ze Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi
tel. 89 512 64 77 / 609 757 260


Harmonogram zebrań wiejskich