„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Dorotowo”